Færdighedstræning

Færdighedstræning for Impulskontrol er et program for optræning og styrkelse af dine evner og færdigheder for impulskontrol. Programmet sigter på at give dig indsigt i og en bedre håndtering af de psykologiske og biologiske forhold, der påvirker din selvkontrol og risiko-adfærd. Der er tale om undervisning og træning, som kan være et supplement til psyko-terapi eller anden behandling, men som ikke erstatter denne behandling.

 Impulskontrol kursus 1

Detaljeret kursusbeskrivelse: impulskontrol – Kursus 1