Impulsiv og borderline

Et væsentligt element i borderline personlighedsforstyrrelse (emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse) er tendensen til impulsivitet og ringe impulskontrol. Det er ofte det symptom som klienter har de største vanskeligheder med og som i mange tilfælde kan give et meget svært liv med mange brud og forstyrrelser af det sociale liv. Manglende impulskontrol vil også bidrage til stofmisbrug og afhængighed.