Detaljeret kursusbeskrivelse: impulskontrol – Kursus 1

Impulskontrol – kursus 1

Impulsiv adfærd kan være destruktiv og generere uhensigtsmæssige kortsigtede løsninger. Impulsiv adfærd er et kerneproblem for mange, som kæmper med psykologiske eller psykiatriske problemer såsom f.eks. afhængighed, borderline forstyrrelser, hjerneskade, stressbelastninger eller ADHD.

Kort- og langsigtet adfærd
Langsigtede løsninger kræver energi og overskud. Når man mangler energi og overskud bliver tendensen, at man vælger kortsigtede løsninger og senere må leve med de langsigtede negative konsekvenser.

Naturlig selvkontrol er nøglen til at vende denne udvikling. Derfor sigter færdighedstræning i impulskontrol på at formidle viden, redskaber og færdigheder i funktionel impulskontrol i dagligdagen.

Impulskontrol er afgørende for livskvalitet
Manglende selvkontrol kan medføre negativ social interaktion og generel mistrivsel. Impulsadfærd kan betyde en unødvendig vanskelig livssituation med forringet personlig succes, frihed og livskvalitet. Færdigheder i impulskontrol er derfor nøglen til positiv personlig udvikling og trivsel på sigt.

 

Kursus indhold:

 

1. Selvdestruktiv impulsiv adfærd
Færdigheder: Analyse af eget forbrug af energi og overskud. Prioritering og budgettering af egne ressourcer.

Udbytte: Bedre udbytte af de afgørende, begrænsede ressourcer for egen-regulering (energi og overskud).

 

2. Søvn
Færdigheder: Justering af søvn-tryk, synkronisering af biologiske søvnrytmer.

Udbytte: Kortere, mere effektiv søvn. Mere energi og overskud i vågen tilstand.

 

3. Ernæring og glukose
Færdigheder: Forståelse af kosten som brændstof for hjernefunktion.

Udbytte: Bedre regulering af kosten for mere energi, mere overskud og bedre selvfølelse.

 

4. Ernæring og ketoner
Færdigheder: Brug af fedtstoffer, der fremmer kroppens produktion af ketoner.

Udbytte: Mere stabil energi, koncentration og overskud, når hjernen har alternativt brændstof.

 

5. Pixie-strategier

Færdigheder: Design af straks-vaner, sådan at de bliver optaget i underbevidsthedens reaktionsmønster.

Udbytte: Mindre forbrug af energi og overskud på opgaver, der skal løses under pres eller mange gange.

 

6. Organisering af hverdagens indsats
Færdigheder: Brug af organiserings-metoder, der gør prioritering og igangsætning af opgaver lettere.

Udbytte: Mindre forbrug af energi og overskud på at få dagens opgaver gennemført.

 

7. Risiko-aversion og forventet fortrydelse
Færdigheder: Metoder til reduktion af undgåelse, usikkerhed og risiko-aversion.

Udbytte: Mindre forbrug af energi og overskud på overvindelse af usikkerhed i daglige opgaver.

 

8. Selvdestruktiv adfærd i praksis
Færdigheder: Håndtering af valg i risiko-situationer med bedre sortering i forhold til risiko/udbytte.

Udbytte: Bedre håndtering af risiko, med færre tilfælde af høj-risiko strategier med ringe udbytte.

 

9. Vurderingstendenser og risiko
Færdigheder: Justering og regulering af egne risiko-reaktioner.

Udbytte: Regulering af risiko-aversion fører til mindre forbrug af regulerings-ressourcer.

 

10. Afslutning og opsummering
Færdigheder: Overblik over opnåelser og udfordringer.

Udbytte: Plan for fortsat træning og udvikling.

 

 

Praktisk info:

Kurset gennemføres med start i august måned i lokaler centralt i Aarhus.
Kurset strækker sig over 11 uger.
Detaljeret information findes på hjemmesiden: impulskontrol.dk

Forudsætninger for deltagelse:
Det forudsættes at man afser tid til at gennemføre selvstændige ugentlige træningsopgaver mindst tre gange ugentligt + et ugentligt fremmøde til gruppe-undervisning. Dertil forudsættes det, at man har adgang til at bruge bruge vores online netværk med en computer eller smartphone.

Underviser: Lars Steffensen, cand.psych.

Kursus pris: Per deltager: kr. 3800,- Der er mulighed for ratebetaling, hvis man har behov for dette.

 

Tilmelding