••• Borderline •••


Hvad er borderline saarbarhed

Hvad er borderline sårbarhed [Sensitivitet]

Hvad er borderline sårbarhed? Hvordan fører svigt til sårbarhed? Hvad er forskellen på et sårbart individ og et individ uden ekstrem sårbarhed? borderline

Borderline Impulsivitet [Livskvalitet]

Et grundlæggende problem for mennesker med borderline diagnosen er en stærk tendens til at vælge kortsigtede løsninger. Borderline Symptomer Amygdala hyperaktivitet

Borderline symptomer [Amygdala]

Ekstreme emotionelle reaktioner er et borderline symptom. Amygdala reaktioner er involveret i dette mønster. Amygdala er hjernens alarmcentral og reagerer på fare eller usikkerhed.følelser årsager til stress

Negative følelser [Stress]

Der er mange årsager til oplevelser af stress. En af dem handler om vores måder at se verden på. Det vil sige, om hvordan vi vælger at tolke verden. borderline og kærlighed

Borderline og kærlighed  [Parforhold]

Borderline lidelsen skaber kaos og problemer for alle der har diagnosen. En central og meget smertefuld del af dette er den indflydelse borderline symptomer kan have på kærlighed, relationer og parforhold. Så hvordan kan man forstå disse sammenhænge? Kan man pege på løsninger og metoder til at reducere problemet?Borderline behandling Brug af metaforer

Borderline behandling [Metaforer]

Gennem årene har Linehan og hendes kollegaer udviklet et stort antal metaforer til at beskrive suicidaladfærd, terapiforstyrrende adfærd, accept, villighed, terapi og livet i almindelighed. Dobbeltdiagnose

Dobbeltdiagnose [Impulsivitet]

Hidtil er ‘dobbeltdiagnose’ lidelsen blevet opfattet som en kombination af to lidelser, men ny forskning viser at der er sammenhænge, som hidtil er blevet overset.Borderline test med PAI-BOR

Borderline og PAI-BOR [Test]

Borderline træk i PIA-BOR test: Affektiv ustabilitet, identitetsproblemer, 
negative forhold og selvskade. borderline arveligt

Borderline arveligt? [Genetik]

Er borderline arveligt? Genetiske tests viser at gener påvirker de træk som sammen bidrager til en borderline diagnose.borderline børn

Borderline børn [Familie]

Marsha Linehan har beskrevet tre typer af invaliderende børnefamilier: den “kaotiske” familie, den “perfekte” familie og den mindre udbredte, “typiske” familie. Borderline børn har forskellige slags belastninger. Borderline paarørende Antagelser og holdninger

Borderline pårørende [Antagelser og holdninger]

Pårørendes viden, forståelse og holdning kan spille en afgørende og positiv rolle i livet for individer med borderline symptomer. Et række angtagelser udgør nøgler til dette.Emotioner og emotionel sårbarhed

Emotioner og emotionel sårbarhed [Sensitivitet]

Den emotionelle sårbarhed er karakteriseret ved høj sensitivitet over for emotionelle stimuli, emotionel intensitet og langsom tilbagevenden til den emotionelle neutral-tilstand.Selvkritikog selvinvalidering

Selvkritik og selvinvalidering [Kritik]

Selvkritik bør ses som et redskab til at opnå ændringer, hvis og når der er behov for ændringer. Hvilket ikke kan være hver gang noget ikke gik helt som forventet.følelser

Følelser [psykologi]

Følelser er en naturlig del af livet. Men hvordan kan vi ændre negative følser, når vi har behov for det? Hvorfor bør man acceptere sine føleler?marsha linehan

Borderline [Diagnose]

Marsha M. Linehan: Både klienter, patienter og behandlere kan ofte føle sig usikre på en af de vigitigste psykiatriske diagnoser: borderline pesonlighedsforstyrrelse.Borderline behandling

Borderline [Behandling]

De grundlæggende borderline behandlings strategier er afbildet i figuren ovenfor. De er grupperet i fire hovedkategorier: (1) dialektiske borderline behandlings strategier, (2) kernestrategier, (3) stilistiske strategier, (4) sags-styrings-strategier. søvn følelser

Søvn følelser og reaktioner [Negative oplevelser]

Mangel på søvn vil gøre din amygdala mere aktiv. Det betyder at du bliver mere sensitiv over for negative indtryk og oplever flere negative følelser.konsekvenser af søvnmangel

Konsekvenser af søvnmangel [Impulsiv]

Hvad sker der hvis man ikke sover i 48 timer? Hvad er konsekvensen af at man kun sover 6 timer hver nat? Hvilken indvirkning har søvnmangel på ens adfærd og funktion?motivation

Visualiserede forskelle [Motivation]

Hvordan kan vi motivere os selv på en måde som er mere effektiv?


Støttemedlemskab

Støt impulskontrol.dk
Impulsiv

Impulsivitet: Tre typer [Impulsivitet]

Der findes tre forskellige former for impulsivitet og tre måder at være impulsiv på: 1. Uhæmmet Adfærd, 2. manglende opmærksomhed, 3. manglende opfattelse af risiko eller konsekvensdårlige vaner og pixie strategier

Dårlige vaner [Pixie strategier]

Vaner er vigtige. Det er vikelig godt at have gode vaner og at gøre visse ting automatisk, når der er brug for det. Det er også virkelig dårligt at have dårlige vaner.Opvækst i fattigdom fører til ringe impulskontrol

 Opvækst i fattigdom fører til ringe impulskontrol

Mangelfuld selvkontrol er i de senere år dukket op som en mere solid forklaring på, hvorfor så mange mennsker har en kombination af dårligt helbred og lav indkomst/uddannelse.••• ADHD •••


Hjernerystelse kan give adhd diagnose

Hjernerystelse kan give ADHD diagnose

Nu har en undersøgelse vist, at det i mange tilfælde ikke er gener og arv, som fører til ADHD, men hjernerystelser og andre former for mindre hjerneskader, der er årsag til diagnosen. adhd-eller-borderline-personlighedsforstyrrelse-hvor-gaar-graensen

ADHD hjernen og Emotionel ustabilitet

ADHD eller Borderline? ADHD lidelsen og Emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Vil det så sige, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer?Forskellige former for misbrug har samme årsager_

Forskellige former for [Misbrug] har samme årsager

Forskellige former for misbrug har samme årsager. Forskellige belønnings responser primer specifikke handlinger og påvirker dermed adfærden.  Dette gælder både overspising, alkohol misbrug og risikobetonet seksuel aktivitet.impulsiv

Impulsiv [kortsigtet] adfærd 

Når man ofte handler impulsivt, bliver der mindre plads til at handle planlagt. Det svækker ens evne til at realisere langsigtede målsætninger.ADHD og [Eksekutive Funktioner]

Manglende opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet er de vigtigtste kernesymptomer for børn med ADHD.kan ikke sove

Kan ikke sove ADHD og [Søvnproblemer]

En undersøgelse viser at søvnproblemer optræder oftere hos de som har ADHD symptomer enten i form af uopmærksomhed eller hyperaktivitet.adhd alkohol komorbiditet


Alkohol ADHD [Komorbiditeter]   

35 % af alle voksne ADHD patienter udvikler alkoholdafhængighed. Man må også forvente, at en stor andel af alkoholmisbrugere har udiagnosticerede alkohol ADHD komorbiditeter.adhd eksekutive funktioner

Eksekutive funktioner [ADHD]

 Den nyeste forståelse af ADHD er at det er en forstyrrelse af hjernens centrale eksekutive funktioner. Det vil sige at det er en svaghed i de hjernefunktioner, der styrer og regulerer andre hjernefunktioner og dermed styrer vores opmærksomhed, tænkning og adfærd. •••Selvkontrol/depletion•••


ritalin prisen for impulskontrol

Ritalin [Selvkontrol]

Kort lunte og raserianfald, , stædighed og påståelighed, humørsvingninger, lavt selvværd, problemer med at organisere og overskue hverdagen er typiske tegn på ringe impulskontrol hos ADHD patienter. Så har behandlingsindsatsen med Ritalin en positiv effekt på impulskontrol?Vrede og vredeshåndtering

[Vrede] og vredeshåndtering i en hjernescanner

Det er ikke altid en god idé at hævne eller at angribe de, som har generet os. Så hvordan kan vi vælge en anden reaktion? Det viser sig at præfrontal kortex kan bruges til at gøre dette.Hjerne sundhed og kost

Hjerne sundhed [Kost]

Nu viser forskning, at kosten indvirker på hjernens hvide væv og kan gøre os sårbare for blodpropper i hjernen, føre til demens, alzheimers syddom og give en tendens til kognitive svækkelser.Hvad er insulinresistens

Hvad er [Insulinresistens]

Insulinresistens kan også kaldes manglende insulinsensitivitet. Insulinsensitivitet er de enkelte cellers evne til at respondere på insulin ved at øge optagelsen af glukose fra omgivende blodkar. Overspisning hjælp og rådgivning Fedme

Overspisning – hjælp og rådgivning [Fedme]


Overspisning – hjælp og rådgivning: Selvdiciplin er vigtig. Men høj-kalorie fødevarer påvirker belønningskredsløb i din hjerne, på måder der gør selvkontrol vanskelig.Eksekutive funktioner præfrontal kortex

Eksekutive Funktioner [Introduktion]

Hjernens eksekutive funktioner er kredsløb og centre som styrer andre dele af hjernen såvel som væsentligt kropsfunktioner, som f.eks. hjerterytme.Eksekutive funktioner hjernen flow og wu wei strategier

[Eksekutive Funktioner]  og wu wei strategier

Gennem viden om hjernens processer bliver regulering og transformationer mulige, der ellers var umulige. Brugen af wu wei strategier er en nødvendig og tilstrækkelig forudsætning for at opnå en effektiv egen-regulering.Eksekutive betyder eksekverende

Eksekutive betyder [Eksekverende]

Eksekutive funktioner er hjernens overordnede og styrende funktioner, som regulerer og justerer andre funktioners aktivitet. Men kernen i de eksekutive funktioner er eksekvering af planer.Eksekutive funktioner - hjerne strukturer og processer

[Eksekutive Funktioner] processer og strukturer

Eksekutive funktioner og vilje er altid blevet symboliseret ved rytteren på sin hest. Dette angiver forholdet mellem vores vilje og intentioner og det “dyriske” i vores natur, arven fra vores medfødte instinkter, tendenser og drifter.Eksekutive funktioner - vilje egen-regulering

Eksekutive funktioner [vilje og regulering]


Den simple og forholdsvis brutale metode, er når man bruger sit overskud på at modgå vaner, drifter, instinkter og automatiske reaktioner.  Den bedre strategi er at påvirke sine processer, sådan at de i højere grad naturligt understøtter de målsætninger, man har.Træning af eksekutive funktioner

Træning af [Eksekutive Funktioner]

Eksekutive funktioner omfatter forsøg på at ændre vores tilstand, hvor vi retter ind efter, hvad vi ifølge efter egen opfattelse bør tænke føle eller gøre i en given situation.Hjernens funktioner - stress og selvkontrol

Hjernens funktioner [Stress og selvkontrol]

Man har længe vidst at stressbelastninger blev værre, når de var uforudsigelige. Og endnu værre hvis de var ukontrolerbare.Intentioner og Pixie Strategier

[Intentioner] er ikke nok – skab handling med Pixie Strategier

Pixie strategier har altså to dele: En relevant situation og en ønsket handling. Med den relevante situation defineres, hvornår der skal handles. ego depletion

Beslutningstræthed [Ego Depletion]

En undersøgelse viser, hvordan træthed over tid påvirkede en række erfarne beslutningstagere – dommere med mere end 22 års erfaring i gennemsnit – der skulle afgøre ansøgninger om prøveløsladelser for indsatte.

Mangelfuld selvkontrol er i de senere år dukket op som en mere solid forklaring på, hvorfor så mange mennsker har en kombination af dårligt helbred og lav indkomst/uddannelse.••• P-faktor behandling •••


sex med din eks

Selvtillid og sex med din eks [Sex]

Det er formentlig ret let at finde nogen i din vennekreds, som synes, at det er en virkelig dårlig ide, at du har sex med din eks. Men har de ret?impulskontrol i hverdagen

Impulskontrol i hverdagen?

Der er langt imellem mennesker, der har en klar og detaljeret forståelse af, præcis hvilken rolle impulskontrol spiller.hvorfor får man depression

Hvorfor får man depression [Inflammation]

 Depression er relateret til det fænomen vi kender som “sygeadfærd” og som er en virkning af at kroppens immunforsvar førsøger at nedkæmpe en infektion. Komorbide diagnoser skyldes genetisk sårbarhed for psykiske lidelser

Komorbide diagnoser og sårbarhed for psykiske lidelser [Genetik]

Ved psykisk sygdom ses høje rater af komorbiditeter. Mennesker der har depression har ofte også angst…Dunedin undersøgelsen

Dunedin undersøgelsen [Selvkontrol]

Er selvkontrol afgørende for, hvor godt man fungerer socialt, økonomisk og helbredsmæssigt? Vil ændringer af selvkontrol føre til ændringer af social funktion, økonomi og helbred?promiskuøs

[Promiskuøs] Seksuel adfærd og misbrug

For kvinder viste der sig en forbindelse mellem promiskuitet – målt som antallet af seksuelle partnere – og senere alkohol- eller stofmisbrug.komorbiditeter og korrelationer

Korrelationer [Komorbiditet]

Komorbiditeter er nøglen til at forstå hvad, der gør folk syge, hvordan man bør diagnosticere, hvad der udgør effektiv behandling, og hvordan folk kan blive raske.Glukose omsætning, psykiatri og hjernefunktion

[Glukose omsætning] Psykiatri og hjernefunktion

Glukose er hjernens brændstof og hjernens aktiviteter er næsten udelukkende afhængig af glukose som energikilde.Personlighed sundhed og motion

Personlighed sundhed og motion [Energi]

Undersøgelser af sundhed og motion viser at mennesker med en personlighed som er ekstrovert og pligtopfyldende  har en mere effektiv energiomsætning.Hjernens funktioner - opmærksomheds regulering

Hjernens funktioner [Opmærksomheds regulering]

Vi kan regulere vores opmærksomhed i en periode, men før eller siden svigter vores regulering, og vores opmærksomhed falder da tilbage i vores indgroede vanemæssige mønstre.Depression symptomer - Det rugende sind

[Depression symptomer] Det rugende sind

Det viser sig at folk, som er sårbare over for depression, adskiller sig ved den måde, som de håndterer dårligt humørEksekutive funktioner og arbejdshukommelse_

Eksekutive funktioner [Arbejdshukommelse]

Der er tæt sammenhæng mellem glukose omsætning, eksekutive funktioner og arbejdshukommelse.Tanke- og koncentrationsbesvaer

Tanke- og koncentrationsbesvær

Hvis du er deprimeret, så fungerer din hukommelse og din koncentration ikke så godt, som hvis du ikke fejler noget.PFC vs. limbisk funktion er nøglen til komorbide symtomer

PFC vs. limbisk funktion [Komorbide symtomer]

Der er to systemer, der styrer vores oplevelser og adfærd: Den rationelle fornuft og den instinktive drifts natur, der er følelsesmæssig versioner af vores biologiske behov.Emotion - definition af emotion ud fra perception

Emotion – definition [Perception]

Emotioner  bygger på vores perception af omverden og den motivation denne perception giver anledning til. Kognitiv dysfunktion depression

[Kognitiv dysfunktion] depression

Depression er præget af ændringer i tankegang og adfærd. Typisk er der en stærk tendens til passivitet og undgåelse. Og tankegangen er dels præget af bekymringer, dels præget af ringe koncentration.Kognitive svækkelser ved depression

[Kognitive svækkelser] depression

Svækkelser i kognition kan kræve behandling ud over standard behandling med antidepresive SSRI- eller SNRI-midler.Komorbide symptomer

[Komorbide symptomer]  komorbide oplevelser

I ICD-10 er vejledningen for diagnosticering konstrueret sådan, at ko-morbiditet automatisk og kunstigt fjernes, når der gives en depressions-diagnose.Psykiatriens fag ideologi og faglige mindset

[Psykiatrisk fag-ideologi] Fagligt mindset


Fag-ideologi udgør en betydelig del af fundamentet for psykiatriens problemer. Psykiatriens fag-ideologiske mindset er hentet fra somatisk lægevidenskab, hvor det gælder om at være specifik og præcis, fordi de fleste sygdomskilder er lokale, afgrænsede og specielle.teknokratiske idealer for psykiatrisk behandling

[Teknokratiske idealer] psykiatrisk behandling


Teknokratiske systemer opbygges ved at man giver maksimal indflydelse til en centraliseret regulering af indsatsen, en indflydelse der ideelt set er baseret på en teknisk forståelse og dyb indsigt i det indsatsområde, der styrespsykiatriske_symptomer og diagnoser

Bedre diagnosticering [Bedre behandling]

Psykiatriske diagnoser klarer sig langt bedre vurderet efter reliabilitet end de gør, når man skal vurdere deres validitet. Den emotionelle hjerne

Emotionelle hjerne [2.0]

Den emotionelle hjerne er måske den vigtigste del af vores hjerne. Joseph LeDoux  foreslår en ny forståelse af afgørende nøglefænomener i studiet af emotioner – de fænomener, der repræsenterer funktioner og kredsløb, der knytter sig til overlevelse, og som deles af mennesker og andre dyr.