fbpx

Familepleje viser sig at være et positivt element for børn, der udviser skader på eksekutiver funktioner efter omsorgssvigt.

Familiepleje og eksekutive funktioner

Gener bidrager til sårbarhed for depression gennem en række almindeligt forekommende genetiske variationer.

Genetiske årsager til depression

En amerikansk undersøgelse har vist at der er sket en 43% stigning i antallet af nye tilfælde af autisme i staten New Jersey i perioden mellem 2010 og 2014.

Øget udbredelse af autisme

Hvorfor har mennesker med en borderline diagnose oftere samtidigt misbrug og en misbrugsdiagnose?

Komorbiditet mellem borderline og misbrug

Narcissisme er den folkelige betegnelse for træk ved de, som ikke magter at tage andres perspektiv og ikke udviser de små og store hensyn, som over tid bidrager til tillid og gode relationer.

Narcissisme og personlig udvikling

Ny forskning viser at selvmordstanker kan behandles mere effektivt og hurtigere med ketamin.

Selvmordstanker behandles bedst med ketamin

Hvorfor fører stress så ofte til kortsigtede løsninger og endda ofte til kortsigtede løsninger, med indbyggede langsigtede problemer?

Dopamin, stress og kortsigtede løsninger

Gensidig hæmning er årsagen til, at stærke følelses reaktioner hæmmer brugen af kognitive ressourcer og er nøglen til bedre impulskontrol.

Borderline Symptomer
[ Amygdala ]

Borderline børn: Forældre spiller en afgørende rolle for at man har en identitet. At have sine forældre betydet at man er nogen. At man er nogens barn.

Borderline børn og Invaliderende familier

Undersøgelser viser at ecstacy er et effektiv middel i behandling af PTSD. FDA (federal drug administration) har givet behandlingsmetoden den specielle betegnelse “gennembruds behandling” ud fra de hidtil meget lovende resultater.

Ecstacy behandling for PTSD

Eksekutive funktioner er den neuropsykologiske betegnelse for vores styring af vores tanker, reaktioner, adfærd og psykologiske processer. I gamle dage kaldte man det samme for vilje eller viljestyrke.

Eksekutive funktioner – vilje og regulering

Inflammation og cytokiner forstyrrer vores forsyninger af dopamin, og hæmmer dermed vores motivation. Det skaber en tilstand af depression, anhedoni og bevirker et drastisk fald i motiveret adfærd.

Depression anhedoni og dopamin

En undersøgelse har vist, at der er forkel på gener, der disponerer for et almindeligt forbrug af alkohol og gener, der disponerer for alkoholafhængighed

Alkoholafhængighed og genetisk sårbarhed


Adfærdsmæssig aktivering og positive aktiviteter har en tendens til at generere positive følelser og modvirke tendenser til depression.

Depresssion og adfærdsmæssig aktivering

Den kognitive model for depression antager at tidlig indlæring spiller en rolle for tolkning af individets oplevelser.

Kognitiv adfærdsmæssig behandling af depression

I den tidlige del af barndommen kan hjernen sluge næsten halvdelen af kroppens energi.

5 årige børns hjerner sluger kroppens energi

Stoffet acetyl carnitine, er et stof kroppen selv producerer, men som muligvis ikke er tilgængeligt i tilstrækkelige mængder hos mennesker med øget stress sårbarhed.

Depression og Stress: Forebyggelse med acetyl carnitine

previous arrow
next arrow
Slider

Emner

Promiskuitet, promiskuøs seksuel adfærd og misbrug: For kvinder viste der sig  en  forbindelse mellem promiskuitet - målt som  antallet af seksuelle partnere - og senere alkohol- eller stofmisbrug.
I den tidlige del af barndommen kan hjernen sluge halvdelen af kroppens energi.
ADHD lidelsen og Emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Det vil sige at, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer.
Manglende opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet er de vigtigtste kernesymptomer for børn med ADHD. Børn med ADHD bliver let distraheret af lyde og ting man ser i nærheden. Det kan også gøre det svært at organisere sin adfærd og at holde tilbage i forhold til fristende men problematiske handlinger.
Kort sagt kræves der en vis ydmyghed - lige præcis det modsatte af den overlegne position, man indtager, når man bruger kneb, tricks og gimmicks. Selvfølgelig udelukker dette ikke, at man spiller spil i den sande betydning af at have sjov med patienten. Et sådant spil må være gensidigt og blidt for at være effektivt.
En ny undersøgelse viser, at svagheder i eksekutive funtioner hos børn indikerer senere agressiv adfærd.
Det vise sind er en integration af "det emotionelle sind" og "det rationelle sind", men overskrider også disse.
En del undersøgelser har vist at ADHD udgør en risikofaktor for udviklingen af stofafhængighed. 35 % af alle voksne ADHD patienter udvikler således alkoholdafhængighed. Mange ADHD patienter har desuden et øget forbrug af nikotin, som ofte fører til forbedringer af opmærksomhed, koncentrationsevne og bedre impulskontrol.
1 2 24

Selvkritik og selvinvalidering [Kritik]

Impulskontrol i hverdagen?

Komorbiditet mellem borderline og misbrug

Barn af borderline?

Emotioner og emotionel sårbarhed

Borderline Diagnose

Borderline behandling

Borderline behandling [Metaforer]

Download Borderline Kompendium E-book

previous arrow
next arrow
Slider
disponibelt overskud

Disponibelt overskud

Dit disponible overskud er er med den seneste udvikling inden for hjerneforskning blevet et helt centralt begreb. Det dækker over din evne til at håndtere negative oplevelser, negative følelser og stress i almindelighed. Dit disponible overskud er afgørende for din aktuelle situation og for dine fremtidige muligheder.

Læs mere »