Bedre diagnosticering = bedre behandling

Om psykiatriske symptomer og diagnoser

Det er almindelig kendt at DSM-5 ikke er perfekt. Den manglende perfektion hævdes ikke så meget af kritikere af systemet, men af dets fortalere. Hvad kritikere har hævdet, er at DSM-5 er misvisende, fordi standarden grundlæggende er baseret på et forkert analyseniveau, og derfor har en ringe validitet og en ringe praktisk anvendelse. Altså at der er for langt fra diagnosernes teoretiske konstruktioner til den konkrete virkelighed, som den ses i klinisk arbejde og i tilværelsen for patienter med psykiske lidelser.

 

Hvis man skal forstå denne kritik, så er det vigtigt at man først forstår et par tekniske begreber, der bruges om teorier og i det her tilfælde om diagnoser, som jo er en slags teorier om sygdomme. De to begreber er reliabilitet og validitet.