Hjernerystelse kan give ADHD diagnose


Hjernerystelse kan give ADHD diagnose


Vi har længe vidst, at ADHD kan skyldes arvelige faktorer, og at der kan være en genetisk komponent, der bidrager til udvikling af ADHD. Nu har en undersøgelse vist, at det i mange tilfælde ikke er gener og arv, som fører til ADHD, men hjernerystelser og andre former for mindre hjerneskader, der er årsag til diagnosen. 

Traumatisk hjerneskade er den tekniske betegnelser for hjerneskader, som dé man påføres efter en hjernerystelse.  Traumatisk hjerneskade kan resultere i fysiske, kognitive, sociale, emotionelle og adfærdsmæssige symptomer, og det kan ende med alt fra fuldstændig helbredelse til permanent funktionsnedsættelse eller død. Tidligere har man anset hjernerystelser for at være mindre alvorlige, men forskning har vist, at der er god grund til at tage hjernerystelser alvorligt.

Hjernerystelse kan give adhd diagnose

Og nu viser det sig, at, at hjernerystelser kan være årsag til nogle af de problemer, som mange unge oplever, og som fører til en ADHD diagnose. Det viser sig, at der er to forskellige årsagstyper, der fører til ADHD symptomer og til at unge får ADHD-diagnosen. Den ene type årsag er et sæt af genetiske variationer, der giver en øget risiko for ADHD, og som kan ses som en arvelig form for ADHD. Den anden type årsag er de skader, som opstår i hjernen ved traumatisk hjerneskade eller hjernerystelse. 

Når man undersøger unge med ADHD-diagnosen, vil man således kunne se, at en del af gruppen har risiko-gener for ADHD. Man kan også se, at deres ADHD symptomer bliver værre jo flere af disse risiko-gener, de har. En anden del af gruppen har hjernerystelser i deres opvækst, færre risiko gener, og graden af ADHD symptomer varierer ikke med antallet af disse risiko-gener. Deres risiko-gener ser altså ikke ud til at bidrage til at gøre deres ADHD symptomer værre eller til at gøre det mere sandsynligt, at de får ADHD symptomer efter en hjernerystelse.

Epidemologiske data viser at 1 ud af 5 unge oplever en eller anden mild hjerneskade i løbet af deres ungdom. Andre data viser at op mod 50 % af børn med hjerneskader udvikler ADHD symptomer som resultat af dette. Mange af de som udvikler disse symptomer kommer sig igen og opnår en helt normal hjernefunktion. Men en del gør ikke og vil opleve fortsatte symptomer.

Disse nye oplysniger om årsager til ADHD er vigtige i lyset af at mange unge dyrker kampsport eller andre former for sport, der giver en øget risiko for hjernerystelser.

ADHD relaterede artikler:

Kilder:

Sonja Stojanovski, et al.:  Polygenic Risk and Neural Substrates of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Youths With a History of Mild Traumatic Brain Injury

Wikipedia: Traumatisk hjerneskade