ADHD og eksekutive funktioner

ADHD og eksekutive funktioner

Manglende opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet er de vigtigtste kernesymptomer for børn med ADHD. Børn med ADHD bliver let distraheret af lyde og ting man ser i nærheden. Det kan også gøre det svært at organisere sin adfærd og at holde tilbage i forhold til fristende men problematiske handlinger.

ADHD og eksekutive funktioner

Børn med ADHD oplever en lang række problemer, både i form af sociale problemer og problemer med at tage en uddanelse. Dette skyldes ifølge forskerne en ringe eksekutive funktioner, dvs. at man har en svigtende styring af sin opmærksomhed, tænkning og adfærd. Hjenens eksekutive funktioner er afgørende for, hvordan man styrer sig selv, dvs. sin styrer sin opmærksomhed og sine gode og dårlige vaner. Når der er svækkede eksekutive funktioner, er det vanskeligt at tænke og handle langsigtet. Man bliver meget påvirket af, hvad der sker omkring én selv, her og nu.

Man kan måle denne form for svaghed ved at teste evnen til at flytte sin opmærksomhed til noget bestemt og ved at måle evnen til at fokusere på trods af distraktioner omkring én.

De mest aktuelle teorier om ADHD siger at ADHD symptomer kommer af mangler i hjernens executiv funktion. Det ses af at der altid er forskel på hvor godt almindelige og ADHD børn klarer tests, der tester selvkontrol. For eksempel udviser børn med ADHD en ringere præstation end børn uden ADHD ved opgaver, der kræver planlægning, hæmning af impulsiv adfærd eller god arbejdshukommelse.

3 forskellige typer eksekutive funktioner

Eksekutive funktioner opdeles normal i tre typer: a) hæmning, b) skift og c) arbejdshukommelse. Hæmning er evnen til at holde automatisk eller vanemæssig adfærd tilbage, hvis den er upassende i situationen. Børn med ADHD har vanskeligt ved at hæmme deres adfærd, og har typisk lange reaktionstider for gennemførelse af opgaver med hæmning af adfærd som er sat igang. Altså hvis man f.eks. skal gøre noget bestemt, når man ser bogstavet A på en skærm, men holde op igen hvis bogstave B dukker op på skærmen. Det bliver svært at stoppe en adfærd, når den først er sat igang.

En anden type eksekutive funktioner er når man skifter mellem forskellige opgaver, der kræver forskellige færdigheder. Hvis man er i agang med noget kræver det jo netop, at man “ommøblerer sit opmærksomhedsfelt” inden at man kan komme igang med den nye opgave. Det er noget vi bruger vores eksekutive funktioner til, det er ved at bruge eksekutive funktioner, at vi “læsser” bestemte ting ind i opmærksomhedsfeltet.

Børn med ADHD har vanskeligt ved at udføre disse skift og svært ved at styre indholdet af deres opmærksomhedsfelt. Derfor klarer de sig også dårligt i opgaver, der kræver at man skifter et sæt færdigheder ud med et helt andet. Man kan sige at de er mindre gode til at tilpasse sig forandringer og styre deres indsats i en ny retning, når det kræves.

Læs mere om impulsivitet og borderline

Den tredje eksekutive funktioner som svigter for ADHD børn er det, man kalder arbejdshukommelse. Det dækker over evnen til at koncentrere sig om det i ens sanseindtryk, det man ser og hører, som på en eller anden måde er vigtigt. Det er også her at man opdaterer eller reviderer sin viden, når man ser eller hører noget nyt.

Mere om Eksekutive Funktioner:

ADHD relaterede artikler:

Læs mere om: Borderline og PAI-BOR [Test]

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.