ADHD og Dopamin mangel

 

ADHD er en neurologisk lidelse, der er karakteriseret ved symptomer som hyperaktivitet, manglende opmærksomhed og impulsivitet. ADHD-patienter bliver ofte medicineret med methylphenidate (‘Ritalin’). Nu har forskere på Okinawas Institut for Videnskab og Teknologi identificeret hvordan bestemte dele af hjernen reagerer på methylphenidate. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en forståelse, hvor manglende udskilning af dopamin ses som afgørende for manglende fokus og motivation.

Dopamin er et signalstof, der typisk er aktivt når noget antyder at vi kan opnå en gevinst eller belønning ved en eller anden slags indsats. Dopapin giver både en mere motiveret tilstand og et mere snævert fokus for opmærksomheden, rettet mod mulighederne for at opnå et eftertragtet resultat.

Undersøgelsen forsøger at se på hvordan methylphenidate indvirker på dopamin-omsætning og oplevelsen af chance for gevinst eller belønning. Hvis man bedre forstår virkningen af methylphenidate, så kan man muligvis udvikle bedre og mere målrettede behandlingsmetoder for ADHD, udtaler Furrukawa til ScienceDaily. Det er også muligt at en bedre forståelse af methylphenidates virkning kan føre til bedre adfærdsmæssige behandlingsmetoder: Det kan f.eks. ske ved at man i højere grad tage hensyn til adhd-hjernens reaktioner på modtagelse af belønning eller forventninger om belønning.

Undersøgelsen bestod i fMRI skanning af ADHD-patienters hjerner under gennemførelse af et computerspil, der simulerede en gameldags “enarmet tyveknægt”. Ud over den normale visning af ruller med symboler, så viste man også et af to tegn, der enten signalerede at chancen for at vinde var lille eller at den nu var stor. Dette var altså et visuelt signal om at ens chance for gevinst nu var større.

Scanning med fMRI viste at aktivitet i ventral striatum korrelerede med de skiftende chancer for at vinde, men kun hvis den pågældende ADHD patient havde taget methylphenidate. De som i stedet havde fået en placebo medicin udviste ingen forskel i reaktionen i striatum ved tegn på at chancen for gevinst var øget eller reduceret.

Man tager dette som udtryk for at methylphenidate hjælper hjernen til at forudsige mulige belønninger og derigennem kan opnå en mere motiveret og fokuseret tilstand.

 

Kilder:

 
 
 
 
En svækket aktivitet i systemet for målrettet adfærd er en kilde til øget impulsivitet, og derfor en årsag til negative følelser og tilstande, som f.eks. angst, bekymring, depression, selvkritik m.m.
Scanning med fMRI viste at aktivitet i ventral striatum korrelerede med de skiftende chancer for at vinde, men kun hvis den pågældende ADHD patient havde taget methylphenidate.
Der har længe været en populær misopfattelse af dopamin, som en slags naturens rus-middel, ‟kroppens egen kokain‟ og lignende fremstillinger.
Hjenens dopamin sytestemer, der står for motivation af indlært adfærd, er direkte påvirket af inflammation på lavt niveau. Dette giver øget sårbarhed over for anhedoni, apati og depression. 
Personer der har et liv fuld at socialt og psykologisk stress, har i mange tilfælde en skadet evne til at producere den nødvendige dopamin. 
Ved at anvende en fMRI hjerneskanner har en forskergruppeafdækket hvordan romantisk kærlighed fungerer i hjernen. Intense følelser af kærlighed og tiltrækning er associeret med aktivitet i hjernecentre, der ved frigivelse af dopamin giver basis for intense oplevelser af belønning og motivation. 
Amygdala styrer dine emotionelle reaktioner. Altså hvad der sker når du oplever en situation, der kan være fristende, truende eller antyde et tab af en eller anden slags.
Dopamin aktiverer det limbiske system, der er udviklet til at reagere på den sansede situation. Der er ikke i dette grundlæggende system nogen mulighed for at inddrage viden, rationel tænkning eller perspektiver på fremtiden.
Dopamin er et neurotransmittestof, der er med til at forme vores personlighed. Dopamin har nemlig en række funktioner, der er centrale for udviklingen af et af vores personlighedstræk: Åbenhed. En forholdvis ny teori om dopamins virkninger, er fokuseret på hvordan dopamin er afgørende for eksploration, undersøgelser og udnyttelse af nye muligheder.
Dopamin udløsning kan være helt saliggørende. Måske kender du det fra dine shopping ture: I en krog af en butik finder du præcis det par sko som du har ledt efter længe, men aldrig kunne finde eller aldrig havde råd til.
Som tidligere beskrevet, så er vores selvkontrol yderst begrænset og kun effektiv i kort tid af gangen. Vi må derfor prioritere hvad vi bruger vores overskud på. Eller acceptere at det er en smule tilfældigt hvordan vores adfærd arter sig og hvad resultatet bliver.
Den emotionelle hjerne er måske den vigtigste del af vores hjerne. Joseph LeDoux  foreslår en ny forståelse af afgørende nøglefænomener i studiet af emotioner - de fænomener, der repræsenterer funktioner og kredsløb, der knytter sig til overlevelse, og som deles af mennesker og andre dyr.
previous arrow
next arrow
Slider