fbpx

12. Afsluttende bemærkninger

De dialektiske strategier, som her foreslås, kan let forveksles med gimmicks eller med at spille et spil (et noget sofistikeret spil). Og uden omtanke, ærlighed og ansvarlighed i forhold til det, som faktisk bliver sagt og gjort, ville dette være tilfældet. En dialektisk holdning fordrer, at terapeuten kan rumme begge sider af enhver polaritet, at terapeuten ikke tror, at han eller hun besidder den endelige sandhed og reelt interesserer sig for og ser efter det, som mangler i både terapeutens og patientens måde at opfatte og reagere på verden. Kort sagt kræves der en vis ydmyghed – lige præcis det modsatte af den overlegne position, man indtager, når man bruger kneb, tricks og gimmicks. Selvfølgelig udelukker dette ikke, at man spiller spil i den sande betydning af at have sjov med patienten. Et sådant spil må være gensidigt og blidt for at være effektivt.

Hver strategi beskrevet i dette kapitel kan misbruges eller anvendes forkert. Et træk ved paradokser er, at de tilsyneladende ikke giver mening, at de tilsyneladende er nonsens. Men ikke al nonsens er paradoksal. Metaforer og historiefortælling kan bruges til at undgå at svare direkte på et spørgsmål, til at aflede opmærksomheden, til at udfylde tiden eller til at blære sig med. Historien kan være fascinerende, men kan mangle enhver forbindelse til det aktuelle problem. Djævlens advokat-teknikken anvendes bedst, når terapeuten vælger en holdning at forsvare, som har værdi og som validerer patientens hårdnakkede fastholdelse af denne særlige dysfunktionelle regel eller overbevisning. Den anvendes værst muligt, når terapeuten ydmyger patienten eller får hende til at tage sig dum eller fjollet ud. Overdrivelse kan let blive fjendtlig og sarkastisk, specielt når terapeuten føler sig manipuleret af patientens trusler eller ekstreme reaktioner. Aktivering af “det vise sind” har et stort potentiale med hensyn til at validere iboende visdom. Det kan dog lige så let anvendes til at validere terapeutens egen opfattelse af visdom på patientens bekostning. Tilsvarende er det let at glemme, at det kræver en god portion sukker at lave citronfromage af citroner. Når terapeuten ikke forstår, at patienten ikke selv råder over sukker, kan resultatet efterlade en sur smag og mindske patientens tro på og tillid til terapeuten. Strategien over for naturlige forandringer kan være et dække for terapeutens vilkårlige mangel på konsekvens, manglende ordholdenhed, manglende planlægning eller lunefuldhed. Endeligt kan dialektisk diagnosticering, hvis ikke den testes og evalueres, skabe og vedligeholde sine egne illusioner. Gennemprøvede traditioner og regler for terapeutisk arbejde kan tankeløst krænkes, nogle gange med forfærdelige konsekvenser for patienten eller terapeuten. Barnet kan virkeligt smides ud med badevandet.


Slider