Agression hos børn udtryk for ringe eksekutive funktioner

En ny undersøgelse viser, at svagheder i eksekutive funtioner hos børn indikerer senere agressiv adfærd. Eksekutive funktioner er de kognitive evner, der gør det muligt for en person at nå personlige målsætninger ved at kontrollere sin tilstand og adfærd. 

Undersøgelsen er publiseret i Frontiers in Behavioral Neuroscience og viser, at skolebørn med under middel eksekutive funktioner har en større tilbøjelighed til at udvise mere fysisk, relationel og reaktiv agression i følgende år, men ikke proaktiv agression. Denne øgning af agression blev iagttaget hos både piger og drenge, og kan muligvis forklares som udtryk for en øget tendens til vrede hos disse børn. 

Undersøgelsen angiver, at udvikling af disse børns eksekutive funktioner kan ses som en vej til at reducere børnenes agression. 

Aggression hos børn kan skabe en række forskellige problemer for børn, deres forældre, søskende og klassekammerater. At forstå årsagerne til denne agression og forstå, hvordan den udvikler sig over tid, kan være en hjælp til at identificere metoder til at reducere deres aggressive adfærd. 

Eksekutive funktioner omfatter færdigheder, der kan hjælpe til at håndtere komplekse sitautioner og kompleks planlægning. Et godt eksempel på dette er udøvelsen af selvkontrol i vanskelige situationer.

Tidligere har undersøgelser vist, at antisocial adfærd korrelerer med reducerede eksekutive funktioner. Det er derfor ikke specielt overraskende, at forbedringer af eksekutive funktioner kan føre til reduktion af agression. Men meget få undersøgelser har forsøgt at belyse forbindelsen mellem børns eksekutive funktioner og aggresssion. Tilsvarende har man en forholdsvis ringe forståelse af forholdet mellem eksekutive funktioner og specifikke former for agression eller processen, gennem hvilken børn bliver vrede. 

I undersøgelsen fandt man, at ringere eksekutive funktioner var forbundet med senere agression, og at jo ringere eksekutive funktioner, der sås tidligt i undersøgelsen, jo mere agression blev der observeret et og tre år senere. 

Man fandt tilsvarende en øget tendens til vrede, der kan forklare den øgede agression. 

Yderlige fandt man, at foringelser af eksekutive funktioner var forbundet med øget aggression, men ikke med proaktiv agression. Dette underbygger tidligere forestillinger om, at proaktiv agression er “koldblodig” og planlagt agression. Eksekutive funktioner gør det muligt for børn, at agere på den planlagte og overlagte måde, som er karakteristisk for proaktive agression. 

I undersøgelser fandt man desuden, at eksekutive funktioner havde samme effekt  på agression for piger og drenge. Selv om agressiv adfærd var mere almindelig blandt drenge, så var forbindelsen mellem eksekutive funktioner og agression den samme for piger og drenge. 

Resultaterne viser at træning af eksekutiver funktioner kan være en hjælp til at børn kan reducere deres agression. Man vil nu undersøge, om man kan finde samme sammenhæng, for børn med mere alvorlig agressiv adfærd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

https://youtu.be/XkmiDwp_HC4

Christoffer Kølgaard – Den Krøllede Hjerne

Visionen med klinikken er overordnet set at gøre en forskel for andre mennesker.

Psykolog Ane Aakerlund

Jeg har en stor ekspertise i arbejdet med særligt sensitive børn, unge, voksne og pårørende

Psykolog Tine R. Holmegaard

Mit fokus er at være hjælpsom for dig og støtte dig til at indgå i de relationer, som er betydningsfulde for dig, bidrage til at udvikle dig og støtte dig i at forvalte dig selv i det, som du står i.

Berg Psykologi

Psykolog Lyngby med fokus på stress og trivselsproblemer - venlig og kompetent

previous arrow
next arrow
Slider

Kilder:

Helena L. Rohlf, Anna K. Holl, Fabian Kirsch, Barbara Krahé & Birgit Elsner (2018): Longitudinal Links between Executive Function, Anger, and Aggression in Middle Childhood