Alkohol Blodsukker

En undersøgelse fandt at alkohol reducerer glukose stofskiftet i hele kroppen og i hjernen. Man fandt også at glukose niveauet faldt efter at forsøgsdeltagerne havde indtaget hvidvin efter et måltid. Desuden er alkohol tilbøjelig til at reducere den strøm af glukose, der tilgår de regioner i hjernen, der understøtter selvkontrol, dvs. det frontale kortex eller pandelappen. Det er derfor muligt at alkohol bevirker at selvkontrol svigter ved at alkohol reducerer glukose mængden i den del af hjernen der understøtter selvkontrol.

alkohol blodsukker selvkontrol

Alkohol Blodsukker og Selvkontrol

Mere direkte evidens peger også på en forbindelse mellem alkohol blodsukker / glukose og selvkontrol. Deltagerne i en undersøgelse indtog alkohol eller en ikke-alkoholisk placebo og gennemførte derefter en opgave, der krævede delt opmærksomhed. Som nævnt ovenfor er regulering af opmærksomhed meget krævende, specielt under vanskelige forhold, og kræver god selvkontrol. Præstationer ift. opgaver der kræver delt opmærksomhed kan derfor ses som et mål for selvkontrol.

I overensstemmelse med teorien om at alkohol reducerer selvkontrol fordi alkohol reducerer glukose niveaet, viste det sig at deltagere der drak alkohol klarede sig dårligere i de opgaver der krævede delt opmærksomhed end de som drak placebo. Denne effekt så ud til at skyldes reduktion af glukose niveauet i det cerebrale glukose stofskifte, hos de der drak alkohol. Andre undersøgelser viser at lavt blod glukose og ringe glukose tolerance er associeret med alkoholmisbrug og med voldelig kriminel adfærd blandt både unge og voksne. En mulighed er at disse individers druk forstyrrer transporten af glukose gennem krop og hjerne, og dermed forårsager svigt i selvkontrol (f.eks. vold og kriminalitet).

Alkohol Blodsukker og impulsivitet

Evnen til at afstå fra at drikke burde være direkte afhængig af ens selvkontrol. At afstå fra druk kræver f.eks. nok selvkontrol til at man kan bryde med en vane og til at modstå fristelsen til at nyde indtagelsen af alkohol. Individer der udviser dårlig glukose tolerance og kriminel eller voldelig adfærd er mere tilbøjelig end andre til at misbruge alkohol. Dårlig glukose tolerance kan derfor muligvis både føre til alkohol misbrug og til kriminel eller voldelig adfærd. Tilsvarende vil individer der er afhængige af stoffer eller alkohol være mere tilbøjelige end andre til at opleve lavt blodsukker, og indgivning af glukose til alkoholikere i behandling ser ud til at reducere deres alkoholforbrug. Det tyder på at lavt glukose niveau gør det mindre sandsynligt at man vil kunne afstå fra brug af alkohol eller stoffer, og derfor vil genskabelse af et optimalt glukose niveau kunne hjælpe til at undgå tilbagefald.

Alkohol Blodsukker og Diabetes

Yderlige er der evidens for at lavt glukose reducerer afholdenhed fra alkohol hos folk med diabetes, som er mere tilbøjelig til at have et alkoholmisbrug end folk der ikke har diabetes. Der er ganske vist tale om en korrelation, og årsag/virkning kunne gå i begge retninger. Men er række undersøgelser peger på at alkohol forbrug ikke fører til diabetes, hvilket tyder på at diabetes i stedet fører til alkoholmisbrug, hvis ellers det holder at der er korrelation mellem dem. Det tyder altså på at lav glukose og ringe glukose tolerance fører til ringe selvkontrol i forhold til druk og alkoholmisbrug. Alt i alt viser det sig at alkohol reducerer glukose stofskiftet. Set i lyset af forbindelsen mellem selvkontrol og alkohol, synes det rimeligt at konkludere at alkohol kan tænkes at underminere selvkontrol ved at reducere tilgængelig glukose og/eller ved at forstyrre transport af glukose til de relevant regioner af hjernen.

 

previous arrow
next arrow
Slider
MediaCreeper