fbpx

Alkoholafhængighed og genetisk sårbarhed


En gruppe af forskere under the Psychiatric Genomics Consortium har gennemført en undersøgelse af de gener, der bidrager til at skabe alkohol afhængighed hos de personer, der bærer generne. 

Undersøgelsen viste, at en række genetiske faktorer bidrager til afhængighed i forskellig grad. 

Undersøgelser er at typen GWAS – genome wide association study – hvor man forsøger at finde statistiske sammenhænge mellem enkelte gener og adfærdtræk, symptomer, sårbarheder eller lignende. Denne undersøgelsesform kræver, at man har adgang til store datasæt, sådan at små virkninger af sjældne gener træder frem ved at blive bekræftet af gentagelser hos mere end bare et individ. 

Af samme grund gennemføres denne slags undersøgelser gennem en gruppe eller et konsortium af forskere på mange forskellige lokationer. Arpana Agrawal, PhD, som er professor i psychiatry på Washington University School of Medicine i St. Louis var leder af undersøgelsen.

Alholafhængighed vs. social forbrug af alkohol

Det vurderes at en ud af otte borgere i USA lider af alkohol afhængighed, og at visse gener har en beskyttende effekt i forhold til denne afhængighed, mens andre gener er befordrende for afhængighed. 

Undersøgelsen så på genetiske variationer – snp’s – fra 15.000 individer, der alle havde en alkoholafhængigheds-diagnose (“alcohol dependence”) og 38.000 individer, der ikke havde denne diagnose. Disse data stammer fra en række genetiske studier af alkholisme gennemført i 8 forskellige lande.

Ved at øge antallet af individer, kan man lettere afdække genetiske indflydelser fra gener med en lille effekt. De gener man finder først er altså de, der har den største effekt i sig selv, mens akkumulerede effekt af mindre effektfulde gener er vanskeliger at afdække. 

Man fandt desuden:

  • At visse gener disponerer for både afhængighed, for psykisk lidelse som f.eks. depresssion, schizofreni, ADHD og for brug af cigaretter og pot. 
  • At der er forkel på gener der disponerer for et almindeligt forbrug sammenlignet med afholdenhed og de gener, der disponerer for afhængighed sammenlignet med et almindeligt forbrug.

Det er altså forskellige biologiske funktioner, der hindrer afhængighed og hindrer, at man er interesseret i at drikke på normalt niveau uden at blive afhængig. 

På genetisk niveau er der altså en afgørende forskel mellem, at man drikker alkohol i små eller store mængder og, at man bliver afhængig af at drikke.

Agrawal udtaler at: “…folk der lider af alkohol afhængighed drikker som regel meget, men de har også andre problemer relateret til deres druk. Som f.eks. tab af selvkontrol i forhold til, hvor meget og hvor tit de drikker.”

Agrawal mener, at der er mulighed for at finde gener, der er knyttet til disse problematiske adfærdstræk, men ikke til et almindelig socialt forbrug af alkohol. 

 

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

https://youtu.be/6Sj76eCy6ag

 

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Raymond K. Walters et al.(2018): Transancestral GWAS of alcohol dependence reveals common genetic underpinnings with psychiatric disorders.