Alkoholbehandling i Danmark

Alkoholbehandling  i Danmark

  For at vurdere indsatsen i behandlingen af alkholikere i Danmark bør man måske medtage følgende fakta:   Alkohol er danskernes foretrukne rusmiddel og har været det siden ruder konges tid. Danskere drikker i snit mere end de fleste nationer og vi har en kultur, hvor alkhol er en indgroet faktor. Alkohol er meget integreret i det sociale liv og i en lang række tradioner, ritualer og sociale situationer. Der er ikke langt imellem at danskere “tilfældigvis” har adgang til øl, vin eller spiritus. Alkohol er en af de enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. I alt oplyser 88,4 % af den voksne befolkning, at de har drukket alkohol inden for det seneste år.   Intet af dette er på nogen måde overraskende for én som er vokset op i restautionsbranchen. Men når man ser på hvor massiv en tilstedeværelse alkohol har i den Danske kultur, så burde det være en selvfølge, at vi tager os godt af de mennesker, som det går galt for. De, der modsat flertallet ikke har evnerne til at holde balancen på den smalle sti mellem et kontrolleret normalt højt forbrug af alkhol og så egentligt misbrug. De, der gennem starten af deres voksne liv, oplever en langsom nedtur, hvor alkohol fylder mere og mere. Og hvor man ikke længere har kontrol over sit forbrug.      

Alkoholbehandling i Danmark

    Man svigter i nogen grad den opgave, der består i at give alkoholikere den kontrol over deres forbrug som er nødvendig for at kunne leve en normal tilværelse. Og lad os gentage: Man kan have et stort og solidt forbrug af alkohol uden at være alkoholiker, hvis man faktisk har så meget kontrol over sit forbrug at man ikke lader det influere negativt på familieliv eller arbejdssituation. Det er tendensen til at tabe kontrollen over sit indtag der kendetegner alkoholisme. Ikke et specifikt mål for hvor stort forbruget er.

Effektiv behandling af alkoholisme

Der er gode grunde til at mene at det danske sundhedssystem bør levere effektiv behandling af alkoholisme:   Når man husker, at vi har en opfattelse af alkoholisme som en “sygdom” mere end et adfærdsproblem. Når man husker, at vi har sat læger og sundhedsstyrelsen i spidsen for indsatsen. Når man ser på, hvordan vi i øvrigt tilstræber at den behandling vi tilbydes, er baseret på sundshedsfaglig viden – ikke på en moralsk “skønhedskonkurrence”, hvor man gør sig fortjent til sin behandling ved at leve op til retningslinier for god opførsel.   Dette taget i betragtning, kunne man mene at vi burde have et effektivt behandlingstilbud, til den gruppe af borgere, der af forskellige grunde, ikke magter den fine balance mellem forbrug og misbrug af alkhol. Desværre er der meget, der tyder på at vi ikke giver hverken behandlere eller deres patienter et tilstrækkeligt godt grundlag for at nå dette mål. Der er en for lav succesrate for behandlingen og der er for få mennesker, der efter behandling har opnået det, som egentlig må være målsætningen: At man er rask og kan fungere på lige vilkår med andre. Eller at man får sin mand, sin søn, sin kone eller sin mor tilbage som et velfungerende menneske, som man kan have tillid til og forvente en normal og sund relation til. Når man sammenligner med de opgaver man ellers møder som psykolog, så burde behadling af alkoholisme være en relativt overkommelig opgave. Men alle data, statistikker og konkrete brugeres erfaringer med den tilgængelige behandling viser at der er “lang imellem snapsene” og at mange lever en stor del af deres liv med alkoholisme, selv om de har været i behandling en eller flere gange.   Denne erfaring affødte en vis faglig nysgerrighed: Hvorfor precis er det sådan? Hvorfor står det så forholdsvis sløjt til med dansk alkhol behandling? Er det anderledes andre steder? Er det så godt som det kunne være? Eller kunne man gøre det anderledes og bedre? Hvad er tænkningen i det normale behandlingstilbud? Er der bedre alternativer til denne tænkning?

Givet min interesse for neuropsykologi og selvdestruktiv adfærd i almindelighed, så var det måske værd at undersøge nærmere, hvad der er op og ned i dansk alkholbehandling og hvilken forståelse af alkholisme, der ligger bag. Denne og de følgende artikler er mit forsøg på at gengive på forståeligt dansk, hvad jeg i løbet af det sidste års tid har fundet ud af.

Alkohol og misbrug: relaterede artikler: