Anoreksi dødelighed

Anoreksi dødelighed

Individer med anoreksi, bulimi eller anden spiseforstyrrelse har en signifikant øget dødelighed. Det viser en meta-undersøgelse, der har gennemgået resultaterne fra en række andre undersøgelser. Dødeligheden var mest forværret for de som lider af anoreksi. Dødeligheden for bulemi og uspecificeret spiseforstyrrelse var også øget.

Der er over en lang årrække opbygget en større bevidsthed omkring spiseforstyrrelser og helbredskonsekvenser som f.eks. øget dødelighed for de forskellige typer spiseforstyrrelser. De anses nu som en væsenlig faktor for unge menneskers helbred og i sidste ende for deres risiko for at dø. Livstids risikoen for at få en anokreksi diagnose anslås at være mellem 0.3%  og 1% for kvinder, mens tallet er højere for bulimi. Anoreksi er en alvorlig psykiatrisk lidelse, som er karakteriseret ved en manglende evne til at opreholde en tilstrækkelig og sund kropsvægt. Bulimi er karakteriseret ved gentagne episoder af overspisning i kombination med en usund form for kompensation. Uspecificeret spiseforstyrrelse (F50.9) er en ICD-10 opsamlings-diagnose for alle spiseforstyrrelser, der ikke opfylder kriterier i en grad eller af en type, at de kan diagnosticeres som bulimi eller anoreksi. 

Anoreksi dødelighed


Anoreksi er en alvorlig lidelse, rammer ofte unge og har en relativt negativ prognose: En undersøgelse har vist at kun 46% af patienter med anoreksi blev helt raske, hver tredie udviste en delvis helbredelse, mens 20% forblev kronisk syge over en lang årrække. Et lavt BMI (Body Mass Index), en mere alvorlig social eller psykologisk belastning, selvfremkaldt opkastning eller afføring er blevet identificeret som indikatorer for en ringe prognose. 

Risikoen for at dø viste sig at være højest for de med anoreksi, med en vægtet dødelighed på 5 dødsfald per 1000 personer per år. Den årlige dødelighed var en smule højere i undersøgelser, der kun omfattede kvinder. Uspecificeret spiseforstyrrelse var forbundet med en dødelig på 3 personer per 1000 personer per år, og på 1,7 personer per 1000 personer per år for bulimi patienter. 

Forskerne bag undersøgelse medgiver, at nogle af de medtagede dødsfald har andre årsager end spiseforstyrrelser. Men de fremhæver samtidigt at dødeligeheden for spiseforstyrrelser – specielt for anoreksi – er større end for en række andre psykiatriske lidelser, som f.eks. skizofreni og depression. Forskerne mener, at den høje dødelighed for bulimi og for uspecificerede spiseforstyrrelser understreger hvor alvorlige, disse lidelser er. 

Læs mere om personlighedsforstyrrelse:

Læs mere om: Borderline og PAI-BOR [Test]

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

Kilder:

Jon Arcelus; Alex J. Mitchell; Jackie Wales; Soren Nielsen (2011):Mortality Rates in Patients With Anorexia Nervosa and Other Eating Disorders

ScienceDaily (2011): Patients with eating disorders have an elevated rate of death