Anoreksi og test af kognitive funktioner

Anoreksi og test af kognitive funktioner


Sociale vanskeligheder er almindelige blandt anoreksi patiener. Derfor er det vigtigt at afdække kognitive eller andre årsager til ringe social funktion.

Det er almindeligt, at unge anoreksi-patienter har flere vanskligheder med at fungere socialt end andre. Det samme er tilfældet for unge, der tidligere er blevet behandlet for anoreksi. Mette Bentz og hendes kolleger har derfor gennemført en undersøgelse af niveauet for en række kognitive funktioner hos anoreksi patienter i behandling og for tidligere anoreksi patienter.

Tre forskellige grupper blev testet for en række færdigheder og kognitive funktioner: patienter i aktiv behandling, eks-patienter, og raske kontrolgruppe deltagere. 

Undersøgelsen fokuserede på test af en række vigtige kognitive funktioner:

  • Evnen til at skifte fra en type opgave til en anden type opgave (“shifting”)
  • Tendenser til at fortabe sig i detaljer
  • Hastighed for problemløsning
  • Evnen til at fastholde informationer efter behov
  • Hukommelse for mundligt leverede informationer
  • Evnen til at fastholde et opmærksomt fokus 
  • Evnen til at tolke og forstå ordsprogs overførte og mere abstrakte betydning

Det blev desuden undersøgt om test-resultatet for disse færdigheder havde betydning for social funktion i de tre forskellige grupper. 

Anoreksi og test af kognitiv funktioner

Resultatet af undersøgelsen var, at alle deltagere i de tre grupper havde præstationer, der var normale for hver af de forskellige tests. Man fandt også, at de personer, der havde ringe evner for at huske mundtligt leverede informationer også viste sig at have flere vanskeligheder i sociale interkationer. Dette peger altså på områder, der kan medtages i behandlingsindsats fremover. 

Undersøgelsen konkluderer, at forbedringer af sproglig hukommelse udgør et oplagt behandlingmål, og noget som kan komme patienter til gode i forhold til at opnå bedre social funktion. For eksempel ved psykoedukation af forældre, der kan påtage sig at give deres børn bedre muligheder for at udvikle sig sprogligt. 

Læs mere om personlighedsforstyrrelse:


Kilder:

Bentz, Mette; Jepsen, Jens Richardt Moellegaard; Kjaersdam Telléus, Gry; Moslet, Ulla; Pedersen, Tine; Bulik, Cynthia M.; Plessen, Kerstin Jessica (2017): Neurocognitive functions and social functioning in young females with recent-onset anorexia nervosa and recovered individuals