Antidepressiv medicin og Gigtmedicin

Antidepressiv medicin og Gigtmedicin

Tl;dr:

Kombination af antidepressiv medicin og gigtmedicin øger effekten af antidepressiv medicin betydeligt.

Gigtmedicin øger effekten af antidepressiv medicin

At give svært deprimerede patienter gigtmidicinen celecoxib (salgsnavn Celebrex) har vist sig at kunne øge effekten af antidepressiv medicin betydeligt. Dette har en undersøgelse udført på Loyola Universitet vist. Angelos Harris har fremlagt forskningsresultater, der klart viser en effektforøgelse af antidepressiv medicing, hvis denne behandling suppleret med celecoxib behandling. Celecoxib anvendes normalt til at behandle smerter, rødme, hævelser og inflammation, der skyldes gigt.

Undersøgelsen fulgte bi-polare patienter, der var i en depressiv fase af deres sygdom og ikke havde haft gavn af normal medicinering med antidepressiv medicin. Disse patienter blev delt i en placebo gruppe, der blev medicineret med escitalopram og en placebo pille, og en aktivgruppe, der blev medicineret med en kombination af escitalopram og celecoxib. 78% af patienterne i aktivgruppen oplevede en symptomreduktion på mindst 50%. Til sammenligning opnåede kun 45 % af placebogruppe deltagere en symptomreduktion på mindst 50%. I aktivgruppen oplevede 63% af deltagerne at deres depression var helt væk, mens kun 10% af deltagere i placebogruppen oplevede denne effekt. 

Antidepressiv medicin og Gigtmedicin

Det tager typisk 4-6 uger før antidepressiv medicin har en mærkbar virkning. Men ved kombinationsbehandling med gigtmedicin og antidepressiv medicin så man en antidepressiv effekt inden for en uge efter, at behandlingen var startet. 

Årsager til depression og sammenhængen med inflammation

Celecoxib er et NSAID (Non-Steroide Anti-Inflammatoriske Drugs), hvilket vil sige at det tilhører en lægemiddelgruppe, der primært har en  antiinflammatorisk virkning. Dette kan ses i sammenhæng med virkningen af antidepressiv medicin på immunforsvaret: Antidepressiv medicin har en antidpressiv virkning samtidigt med at medicinen bevirker en kraftigt øget aktivitet i immunforsvaret, herunder øget inflammation. 

Inflammation har en velkendt virkning i retning af “syge-adfærd”, der udgør en del af kroppens immunresponse på sygdomsbærende elementer, som virus og bakterier. Sygeadfærd minder på mange måder om depression: Sygeadfærd opstår når din krop bekæmper sygdom og omfatter at du bliver mindre socialt anlagt, mere tilbagetrukket, oplever mindre appetit. Du føler dig også træt, ukoncentreret og mindre motiveret. Disse adfærdsændringer og ændringer af humøret svarer på mange måder til de symptomer, der ses ved depression. Og der er meget der tyder på, at der findes et bredt overlap mellem det, som opfattes som sygeadfærd og det, som opfattes som depression. 

Det giver derfor god mening, at medicinering med anti-inflammatorisk medicin vil øge virkningen af antidepressiv medicin, og at denne effekt kan være både hurtig og kraftig. 

Og resultatet af denne undersøgelse udgør desuden en kraftig støtte til en forståelse af depression som en sygdom, hvor inflammation spiller en central og væsentlig rolle. 

Læs mere om depression og inflammation:  Hvorfor får man depression

Depression – relaterede artikler:

Kilder: 

Sciencedaily (2018): Arthritis drug boosts effectiveness of antidepressant medication

Læs mere om: Borderline og PAI-BOR [Test]

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.