fbpx

Apatisk adfærd og depression

Apatisk adfærd er ofte en del af symptombilledet ved depression eller depressionslignende tilstande: Der er ringe motivation, lav aktivitet og lav subjektiv aktivering. Dette mønster er både en konsekvens af depression og en medvirkende årsag til forsat depression.

Apatisk adfærd og psykologisk dissociation

Der er en form for apati, der er en dyd: Den stoiske holdning, hvor afgørelser eller udfald, der ligger uden for ens egen kontrol eller indflydelse ikke tillægess for stor betydning. Det er denne stoiske holdning man hentyder til, hvis man siger at man “ser filosofisk på det…” For eksempel kan det være en sund reaktion, hvis man ikke fik det job. som man havde søgt. Så i enkelt tilfælde kan det være en sundt og rimelig reaktion. 

Men der er ikke ret mange virkelige udfordringer, som kan overvindes uden at man er motiveret til at gøre en virkelig indsats. Og en apatisk, “filosofisk” holdning afspejler ofte at man i en eller anden grad er dissocieret i forhold til sine målsætninger. Denne form for psykologisk dissociation er udtryk for aversion over for nederlag og negative tolkninger af ens personlige situation.

Psykologisk dissociation kan ses, hvis et individ søger at undgå negative tilstande og oplevelser ved at dissociere sig fra sine personlige erfaringer. Dette er langt mindre problematisk end hvis dissociation skyldes organiske forandringer. Men hvis man i tilstrækkelig grad gennemfører en subjektiv dissociation, vil det medføre en række problemer:

Psykologisk dissociation opleves som en forstyrrelse af den normale integration af ens bevidsthed og som ringe kontrol over ens mentale processer. Dissociative symptomer er karakteriseret ved uønskede og ubehagelige indfald i bevidsthed og adfærd. Der er også en tendens til tab af kontinuitet i den subjektive oplevelse og de personlige erfaringer. Kognitive “indfald” af uønsket art betragtes som positive symptomer mens manglende tilgængelighed eller kontrol over f.eks. færdigheder eller viden betragtes som negative symptomer.  Dissociative symptomer angår altså, hvor meget ens tankegang og kognitive process er under ens kontrol og afspejler, den process og de målsætninger som man er fokuseret på. 

Apati har negative bivirkninger

Mens det dissociation kan være en fristende reaktion på modgang, så viser der sig hurtigt en række negative bivirkninger ved denne strategi:

Bevidstheden mister sin orientering mod en målsætning, der kan skabe orden, harmoni og integration mellem et stort antal elemeter. Uden denne integration opleves de som et tilfældigt kaos og som en meningsløs og endeløs myriade af distraktioner. 

I stedet for at livsoplevelsen er fokuseret på subjektive værdier og en bekræftende aktualisering af disse subjektive værdier, bliver opmærksomheden konstant fokuseret på de kræfter i omgivelserne, der mere eller mindre tilfældigt dominerer ens aktuelle situation. Man mister i den forstand sin normale tætte tilknytning til de dybere lag i ens bevidsthed eller ens værdi-system. 

Fordi ens subjektive tilstand i mindre grad er præget af motiverende målsætninger, vil ens motivation være  tilsvarende svækket: Ude af kontakt med meningsgivende og motiverende kræfter vil man mangle fremdrift til at få selv små og lette opgaver gennemført. Og når alt forekommer banalt og betydningsløs, vil ens motivation være lav, ens frustrationstærskel vil være lav og den subjektive oplevelse bliver negativ. 

Mens det kan være sundt og konstruktivt at trække sig fra bestemte udfordringer, hvis de kun fører til nederlag eller afvisning, så er det ikke en sund reaktion på livet i almindelighed. Hvis apati bliver en universal-løsning på livetsbesværligheder, så bliver det svært at tage ens reélle udfordringer alvorligt. 

Den kognitive model for depression antager at tidlig indlæring spiller en rolle for tolkning af individets oplevelser.
Lyden var udramatisk men havde en fæl klang af fejltagelse, udgifter og besvær. Det var lyden af forskærm mod kampesten...
Adfærdsmæssig aktivering og positive aktiviteter har en tendens til at generere positive følelser og modvirke tendenser til depression.
Kombination af antidepressiv medicin og gigtmedicin øger effekten af antidepressiv medicin betydeligt.
Stoffet acetyl carnitine, er et stof kroppen selv producerer, men som muligvis ikke er tilgængeligt i tilstrækkelige mængder hos mennesker med øget stress sårbarhed.
Hvorfor får man depression af inflammation? Depression er relateret til det fænomen, vi kender som "sygeadfærd".
Ny forskning viser at selvmordstanker kan behandles mere effektivt og hurtigere med ketamin.
En række undersøgelser viser at kognitive svækkelser ofte fortsætter efter at de affektive symptomer ved depresiv episode er overstået.
Store mængder data fra en lang række undersøgelser, viser at kognitive forstyrrelser, kognitive svækkelser, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær udgør en central faktor i udviklingen af depression.
Depression påvirker din evne til at tænke, huske og koncentrere dig. Hvis du er deprimeret, så fungerer din hukkommelse og din koncentration ikke så godt, som hvis du ikke fejler noget.
Inflammation og cytokiner forstyrrer vores forsyninger af dopamin, og hæmmer dermed vores motivation. Det skaber en tilstand af depression, anhedoni og bevirker et drastisk fald i motiveret adfærd.
Apati og behandling for depresion: Der findes ikke nogen specifik behandlingsindsats, der er rettet mod apati eller anhedoni.
Apatisk adfærd er ofte en del af symptombilledet ved depression eller depressionslignende tilstande: Der er ringe motivation, lav aktivitet og lav subjektiv aktivering.
Gener bidrager til sårbarhed for depression gennem en række almindeligt forekommende genetiske variationer.
Det viser sig at mennesker, der har mere intens selv-analyserende tænkning også har en større tendens til depressive symptomer.
Det rugende sind er defineret som et repitetivt og passivt fokus på negative følelser, deres mulige årsager, betydninger og konsekvenser.
Apati og selvsabotage kan udtrykke sig ved at man prioriterer vedligeholdelsen af ens selvbillede højere end ens faktiske resultater.
Selv om bipolar lidelse i sig selv kan være svært invaliderende, så viser det sig at de fleste patienter med denne diagnose desuden har en række komorbide lidelser.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Charles Sanders Peirce (1903): Ideals of conduct

Jordan B. Peterson (1999): Maps of Meaning

Spiegel D, Lewis-Fernández R, Lanius R, Vermetten E, Simeon D, Friedman M.(2013): Dissociative disorders in DSM-5