Arv og miljø for overlevelseskredsløb

 

Arv og miljø for overlevelseskredsløb

Overlevelseskredsløb detekterer nøglestimuli i omgivelserne ud fra en medfødt programering eller ud fra erfaringer. Ved medfødt programering menes der specifikke synaptiske arrangementer, der etableres tidligt i individets udvikling. Medfødte vurderende netværk gør det muligt at arten har ensartede stimuli-response forbindelser, der giver mulighed for at reagere på specifikke stimuli-mønstre med udviklede, afprøvede og forfinede reaktioner (altså med medfødte fysiologisk baserede reaktioner), som er udviklet gennem naturlig selektion.

Erfaringer formes på en måde, der tillader at nye og ellers meningsløse stimuli, der er associeret med signifikante situationer, kan aktivere den medfødte response, der ellers kun aktiveres af medfødte nøglestimuli. Erfaringer formes altså på en måde, der giver nye stimuli samme aktiverende funktion som de nedarvende nøgle-stimuli. At visse reaktionsmønstre er nedarvede og oprindeligt udløses helt automatisk, betyder ikke at de er totalt ufleksible. Dels kan de blive aktiveret af nye stimuli efter ny erfaring og læring, og dels kan de reguleres i deres forløb, med hensyn til retning, intensitet og muligvis i andre henseender.

Medfødte og erfaringsbaserede evaluerende mekanismer er som nævnt kredsløbs-specifikke. Derfor er forsvars-, føde-, reproduktions-, termoregulerings- og andre overlevelseskredsløb forbundet med sanse systemer, sådan at de kan reagere på medføte nøglestimuli. Ved at blive associeret med biologisk signifikante stimuli kan nye sanseindtryk blive indlærte udløsere eller betingede stimuli for aktivering af medfødte overlevelseskredsløb. I næste afsnit vil vi se på forholdet mellem indlærte og medfødte stimuli i forbindelse med forsvar. I emotions forskningen er disse beskrevet som ubetingede og betingende frygt-stimuli.

 

Comments on Arv og miljø for overlevelseskredsløb