At leve med PTSD

Vi kan normalt tage meget for givet. Vi snakker f.eks. med nogen om noget. Bagefter kommer vi på noget, som havde været godt at sige i denne samtale. Så vi planlægger at levere denne tilføjelse til vores dialog ved senere lejlighed, når vi igen snakker sammen. Alt samme uden videre overvejelse.

Dette kan kun lade sig gøre fordi vi har en model af vores verden som er både rimeligt komplet og stabil. Verden er nogenlunde som den plejer at være i morgen. Vores arbejdsplads er stadig vores arbejdsplads. Kollegaen, vi snakkede med, er stadig i live og møder på arbejde næste dag. Vi er selv i live og i stand til at gå på arbejde. Og vi kan tage alt dette for givet, fordi sådan er i 99.999 % af alle tilfælde.

Sådan er det altså “altid”. Lige indtil at det ikke længere er sådan. Når noget uventet sker, så må vi selvfølgelig forsøge at håndtere det uventede så godt som muligt. Men uventede begivenheder har også betydning for vores verdensopfattelse, for det sæt af ting vi i dagligdagen tager for givet. Og some vi har puslet på plads over lang tid, baseret på mange erfaringer.

 

At leve med ptsd

 

Betydningen af traumer

Nu viser det sig at dette “opdatering og vedligeholdelse” af vores verdensbillede til dels er styret af en neuropsykologisk mekanisme, som gør det lettere at opdatere, når der er behov for det. Det fungerer på den måde, at vi normalt er i stand til at sortere mellem, hvad der er relevant for vores verdensopfattelse, og hvad vi væger at se bort fra, ud fra en vurdering af, at det er uden betydning eller gyldighed. Dette giver os en god fleksibilitet til at sammensætte en opfattelse af verden, som kan fungere for os i hverdagen.

Men denne evne til at sortere forsvinder helt eller delvist, når vi oplever et traumatisk brud. Altså en situation, hvor noget bryder radikalt med vores verdensbillede og forventninger. Som f.eks. hvis din kollega dagen efter er død. Eller endnu værre: Hvis hun bliver skudt for øjnene af dig. Dette kan muligvis forklare en del af de fænomener og symptomer man ser i forbindelse med traumatiske oplevelser og PTSD (engelsksproget forkortelse af post traumatic stress disorder).

Mennesker, der er udsat for et traume viser sig at være mindre i stand til at undertrykke uønskede emotionelle erindringer. Dette vurderer man som et væsentligt bidrag til udviklingen af PTSD.

De, som lever med PTSD er præget af, at de har intense genoplevelser af traumatiske erindringer. Denne genoplevelse er typisk noget, der gentages, noget som opfattes som uønskede indfald (intrusions), og som fører til angst og/eller handlingslammelse. Det at man ikke kan fortrænge eller undgå disse indfald, antyder at de udgør en nøglefaktor i udviklingen af PTSD-lidelsen. At leve med PTSD betyder at man har langt mindre kontrol over, hvad man lader sig påvirke af, og hvordan ens forventninger formes.

Tidligere har man påvist, at sunde individer forholdsvis let kan undertrykke følelsesfulde (f.eks. belastende) erindringer. PTSD patienter er derimod ofte ikke i stand til at undertrykke deres uønskede genoplevelse af traumatiske oplevelser. Selv ikke, hvis de gør alt hvad de kan for at undgå dem.

Man har også bekræftet disse iagttagelser ved fMRI studier, hvor man sammenlignede tre gruppers funktion: PTSD patienter, traumatiserede personer uden PTSD og en ikke-traumatiseret kontrol-gruppe. Både PTSD-patienter og traumatiserede individer uden PTSD havde en nedsat evne til at fortrænge uønskede erindringer.

Udsættelse for traumatiske begivenheder, som bryder med ens verdensbillede og forventninger, har altså en neurologisk effekt, som gør det vanskeligere at sortere i det data-sæt, som udgør grundlaget for vores verdensopfattelse. Dette gør det vanskeligere at vende tilbage til en “normal-tilstand”, hvor vi agerer ud fra rimelige orventninger til en normal hverdag.

Kilder:

Danielle R.Sullivan, BrianMarx, May S.Chen, Brendan E.Depue, Scott M.Hayes, Jasmeet P.Hayes (2019): Behavioral and Neural Correlates of Memory Suppression in PTSD

 

previous arrow
next arrow
Slider

Christoffer Kølgaard – Den Krøllede Hjerne

Visionen med klinikken er overordnet set at gøre en forskel for andre mennesker.

Psykolog Ane Aakerlund

Jeg har en stor ekspertise i arbejdet med særligt sensitive børn, unge, voksne og pårørende

Psykolog Tine R. Holmegaard

Mit fokus er at være hjælpsom for dig og støtte dig til at indgå i de relationer, som er betydningsfulde for dig, bidrage til at udvikle dig og støtte dig i at forvalte dig selv i det, som du står i.

Berg Psykologi

Psykolog Lyngby med fokus på stress og trivselsproblemer - venlig og kompetent

previous arrow
next arrow
Slider