Autisme, motion og eksekutive funktioner

 

Børn med autisme (ASD, autisme spektrum forstyrrelser) oplever betydelige udfordringer i forhold til eksekutive funktioner. Nye undersøgelser tyder på, at motion kan forbedre de eksekutive funktioner hos disse børn. Det har man længe antaget, men uden at det er blevet undersøgt til bunds. Nu har en undersøgelse bekræftet, at det for børn med autisme faktisk har en effekt på deres eksekutive funktioner, at de dyrker motion.

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge den umiddelbare virkning af træning på hjernens iltning (specifikt for præfrontal kortex) og hæmmende kontrol blandt drenge med ASD.

Autisme, motion og eksekutive funktioner

Motion giver ilt til hjernen

De 12 deltagerne i undersøgelsen var 8-12 år med en ASD diagnose. Deltagerne genneførte hver tre sessioner af hver 20 minutter på separate dage: kredsløbsbaseret træning, gang på løbebånd og en afslappet kontrol-session.

Før og efter hver øvelses-session gennemførte alle deltagerne en neuropsykologisk test, der måler hæmmende kontrol. Samtidigt blev hjernens oxygenering vurderet ved hjælp af funktionel nær-infrarød spektroskopi (fNIRS). Hjertefrekvens, affekt, oplevet anstrengelse, motivation og selvkontrol blev målt under hele eksperimentet.

Man fandt at motions-øvelserne havde en mellem til stor effekt på hjernen oxygenering og på evnen til hæmmende selvkontrol. Statistiske analyser viste at såkaldt cirkeltræning havde den største effekt. Cirkeltræning er træning efter en plan med sæt af øvelser, hvor man gerne har de forskellige maskiner og øvelser i nærheden af hinanden.

Disse fund tyder på, at motion kan være en effektiv intervention til at styrke de eksekutive funktioner for børn med autisme. Men mere forskning med større prøver er nødvendig for at disse fund kan betragtes som sikre resultater.

Kilder:

MediaCreeper