fbpx

9. AT LAVE CITRONFROMAGE AF CITRONER

At “lave citronfromage af citroner” kræver, at terapeuten tager noget, som tilsyneladende forekommer problematisk, og vender det til en fordel. Ideen svarer til den forestilling, man i psykodynamisk terapi har om brug af patientens modstand: Jo værre patienten opfører sig i terapien, jo bedre. Hvis problemerne ikke viste sig i det terapeutiske forhold, hvordan skulle terapeuten så kunne være til hjælp? Problemer i hverdagen er muligheder for at praktisere færdigheder. Faktisk ville det set fra færdighedstræningens synspunkt være en katastrofe ikke at have problemer, da der så ikke ville være noget at øve sig på. Lidelse vil, når den accepteres, styrke empatien, og de, som har lidt, kan gå andre i møde og hjælpe dem. En variation er her ideen om, at patientens største svaghed også er hende største styrke (d.v.s. at hendes vedholdende “modstand” mod at ændre sig, præcis er det, som kan holde hende gående, indtil der sker ændringer).
Ideen, at citroner kan gøres til citronfromage, må ikke forveksles med den invaliderende kliche, som borderline patienter ofte må høre, at deres livs citroner faktisk allerede er citronfromage, hvis de bare kunne indse det. En af farerne ved denne strategi er, at patienten kan føle, at terapeuten ikke tager hendes problemer alvorligt. Tricket er at undgå at forenkle vanskelighederne med at finde sådanne positive sider. Faktisk kan det være som at finde en nål i en høstak. Således kan strategien ikke anvendes på en nonchalant måde. Dens effektivitet afhænger af et terapeutisk forhold, hvor patienten ved, at terapeuten har en dyb medfølelse med hendes lidelser. I den kontekst kan strategien dog bruges på en let og humoristisk facon. Når jeg står for færdighedstræningen f.eks., går det hurtigt op for patienterne, at jeg kan glæde mig over den værste krise som en mulighed for at praktisere eller lære en færdighed. Uoverensstemmelsen mellem min reaktion (“Nej, hvor vidunderligt”) og en patients oplevelse af sin ulykke, (“Jeg blev fyret”) tvinger denne patient til at stoppe op og forholde sig til ny information (f.eks., dette er en mulighed for at øve sig i interpersonel effektivitet, emotionel regulering eller smerte-tolerance-færdigheder, afhængig af det aktuelle færdighedsmodul). Det, som kræves af terapeuten, er at han eller hun finder “den gode nyhed” uden at benægte “den dårlige”.

 

 

 

Slider