Borderline børn og Invaliderende familier

Borderline børn og invaliderende familier

Marsha Linehan har beskrevet tre typer af invaliderende familier som borderline børn vokser op i: den “kaotiske” familie, den “perfekte” familie og den mindre udbredte, “typiske” familie.
Kaotiske familier: I den kaotiske familie kan der være problemer omkring stofmisbrug, økonomiske problemer eller forældre, som er væk fra hjemmet meget af tiden. I hvert fald gives kun lidt tid eller opmærksomhed til børnene. F.eks. tilbragte en af mine patienters forældre næsten hver eftermiddag og aften på et lokalt værtshus. Børnene kom hver dag hjem fra skole til et tomt hus og var overladt til sig selv med hensyn til at skaffe sig mad og strukturere deres aften. Ofte gik de over til en bedstemor for at få aftensmad. Når forældrene kom hjem, var de irritable, faderen var ofte fuld, og de kunne kun tolerere få af børnenes krav. I sådanne familier bliver børnenes behov ignoreret og dermed invalideret. Millon (1987a) har foreslået, at stigningen i antallet af kaotiske familier kunne være forklaringen på stigningen i antallet af borderline patienter.

borderline børn

Perfekte familier: I den “perfekte” familie kan forældrene af en eller anden grund ikke tolerere negative emotionelle udtryk fra deres børn. Dette kan skyldes en række faktorer, f.eks. andre krav til forældrene (så som mange børn eller stressede arbejdsforhold), manglende evne til at tolerere negativ affekt, selvcentrerethed eller naiv frygt for at forkæle et vanskeligt barn. Ifølge min erfaring vil familiemedlemmer udtrykke stor forståelse, når de spørges direkte til deres følelser over for barnet. Men utilsigtet møder andre medlemmer af familien barnet med konsekvent invaliderende attituder, f.eks. udtryk for overraskelse over, at barnet ikke bare kan “kontrollere sine følelser”. Et medlem af en sådan familie foreslog, at hans datters meget alvorlige problemer ville kunne kureres alene gennem mere bøn.

Typiske familier: Da Linehan oprindeligt iagttog denne type af invaliderende miljø, kaldte hun det for “Den amerikanske drøms syndrom”, da det er så udbredt i den amerikanske kultur. Men da hun holdt et foredrag i Tyskland, informerede en tyske psykolog om, at hun lige så godt kunne have kaldt det for “Den tyske drøms syndrom”. Det er sandsynligvis et produkt af den vestlige kultur i almindelighed. En række emotions-teoretikere har kommenteret tendensen i de vestlige kulturer til at fokusere på kognitiv kontrol af emotioner og på præstationer og mestring som succes-kriterier. Det individuelle selv i den vestlig kultur er defineret ved skarpe grænser mellem selvet og omgivelserne. I kulturer med dette synspunkt antages den voksne persons adfærd at være mere kontrolleret af indre kræfter end af ydre. “Selv-kontrol” forstås i denne forbindelse som folks evner til at kontrollere deres egen adfærd gennem brug af indre retningslinier og resurcer. At definere sig selv på anden måde – for eksempel at definere selvet i forhold til andre, eller at være afhængig af omgivelserne – anses for at være umodent og patologisk, i hvert fald dårligt for helbredet og den sociale funktion (Perloff, 1987). (Selv om denne forståelse af selvet gennemsyrer den vestlige kultur, er den hverken universel i forhold til andre kulturer eller inden for den vestlige kulturs egne grænser.) Dette er vigtig for at forstå, hvad borderline er.

En ting må huskes om den invaliderende familie: Inden for visse grænser er en invaliderende stil ikke skadelig for enhver eller i alle sammenhænge. De emotionelle kontrol-strategier, som anvendes af sådanne familier, kan endda til tider være nyttige for en person, hvis temperement passer til dem og som kan lære holdnings- og emotionel kontrol. For eksempel har forskning udført af Miller og kolleger (Efran, Chorney, Ascher & Lukens, 1981; Lamping, Molinaro & Stevenson, 1985; Miller, 1979; Miller & Managan, 1983; Phipps & Zinn, 1986) påpeget at individer, som har en tendens til forsætligt at “overse” trussels-relevante tegn, hvis de stilles over for ukontrollerbare og ubehagelige begivenheder, udviser en mindre og mindre langvarig fysiologisk, subjektiv og adfærdsmæssig agitation, end individer som har tendens til at iagttage og være opmærksomme over for sådanne tegn.

Knussen og Cunningham (1988) har gennemgået forskningsresultater, som påpeger, at en tro på ens egen adfærdsmæssige kontrol over negative resultater er forbundet med flere fremtidige positive resultater på en række områder. Således kan kognitiv kontrol af emotioner være ret effektiv under visse omstændigheder. Faktisk var det ved hjælp af denne metode, at jernbanen hen over USA blev bygget, at A-bomben blev bygget, at mange af os kom gennem skolen og at storbyernes skyskrabere blev bygget!

Det eneste problem er, at det kun virker i de tilfælde, hvor det virker. Det vil sige: Det at bede en person, som er i stand til at kontrollere sine følelser, om at kontrollere sine følelser, er noget helt andet end at bede èn om det, som ikke har denne evne. For eksempel havde en mor, som Linehan arbejdede med, en 14-årig datter med et “vanskeligt” temperament og en 5-årig datter med et “let” temperament. Den ældre datter havde vanskeligheder med vrede, specielt når hendes lillesøster drillede hende. Hun forsøgte at lære moderen at validere denne datters emotionelle reaktioner. Efter at den 5-årige skubbede et svært puslespil, som den 14-årige lagde, på gulvet, skreg og råbte det ældre barn af sin søster, stormede ud af værelset og efterlod en grædende lillesøster.

Moderen fortalte gladeligt, at hun havde valideret sin datters følelser ved at sige, “Mary, jeg kan forstå, hvorfor du blev vred. Men i fremtiden er du nødt til at kontrollere dine eksplosioner!” Det var svært for moderen at forstå, hvordan hun dermed invaliderede sin datters vanskeligheder med at kontrollere sine følelser. I tilfælde hvor personen er emotionelt reaktiv og sårbar, overforenkler omgivelserne i meget høj grad disse menneskers vanskeligheder. Den kontrol over deres følelser og emotionelle udtryk, som andre normalt har, kan borderline individet ofte kun opnå i sjældne tilfælde. Så når man ser på hvad borderline er, så bliver det klart at familien og dens måde at fungere på er an afgørende faktor for udviklingen af borderline personlighedsforstyrrelse.

Relaterede artikler om borderline: