fbpx

 

Borderline personligheds forstyrrelse og invaliderende omgivelser

[learn_more caption=”Hvad er borderline – indhold”]
[/learn_more]

Det emotionelle billede af det voksne borderline individ svarer i høj grad til billedet af “det vanskelige barn”, som beskrevet af Thomas og Chess (1985). Fra deres undersøgelser af temperamentsmæssige træk ved børn identificerede de vanskelige børn som en “gruppe med uregelmæssigheder i den biologiske funktion, negative tilbagetræknings-reaktioner på nye stimuli, manglende eller langsom tilpasning til forandringer, og intense emotionelle udtryk, som ofte er negative” (p. 219). I deres undersøgelse udgør denne gruppe cirka 10 % af deres forsøgs-gruppe. Det er dog klart, at ikke alle børn med temperamentsmæssige vanskeligheder udvikler sig til at opfylde kriterierne for borderline personligheds forstyrrelse. Selv om hovedparten (70%) af de vanskelige børn, som Chess og Thomas (1986) undersøgte, havde adfærds vanskeligheder under barndommen, så viste de fleste af disse børn sig at blive bedre eller raske i deres ungdom. Som Chess og Thomas påpeger, kan børn, som ikke oprindeligt har et vanskeligt temperament, desuden få et, efterhånden som de udvikler sig.

Borderline personligheds forstyrrelse og invaliderende omgivelser

Thomas og Chess har peget på, at “god tilpasning” eller “dårlig tilpasning” af barnet til omgivelserne er afgørende for forståelsen af senere adfærdsmæssig funktion. God tilpasning opnås, når forhold i barnets miljø, dets forventninger og krav er i overensstemmelse med individets egne evner, adfærdstræk og særpræg. Resultatet bliver en optimal udvikling og adfærdsmæssig funktion. Derimod vil manglende overensstemmelse mellem omgivelsernes muligheder og krav samt barnets træk og evner resultere i dårlig tilpasning. I disse tilfælde vil en forstyrret udvikling og utilpasset funktion være resultatet (Thomas & Chess, 1977; Chess & Thomas, 1986). Det er dette begreb om “dårlig tilpasning”, som jeg foreslår som den afgørende faktor for forståelsen af, hvordan BPD udvikles. Men hvilken slags omgivelser ville skabe en “dårlig tilpasning” og føre til denne konkrete forstyrrelse? Jeg foreslår at “invaliderende omgivelser” er den mest sandsynlige forudsætning for udviklingen af BPD.

[learn_more caption=”Hvad er borderline – indhold”]
[/learn_more]

Relaterede artikler om borderline:

Borderline sårbarhed 

Borderline symptomer

Borderline impulsiv

Borderline børn

Borderline pårørende

Borderline test med PAI-BOR

Er borderline arveligt?

Borderline diagnose

Borderline behandling

Borderline og kærlighed

Borderline manipulation

Impulsiv adfærd 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.