Børns Aggression udtryk for mangelfulde eksekutive funktioner

Ny forskning viser at mangelfulde eksekutive funktioner er en indikator for senere aggressiv adfærd. Eksekutive funktioner er de hjernefunktioner, der gør det muligt at hæmme, planlægge og eksekvere adfærd for at opnå ønskede resultater. Man kan se eksekutive funktioner som grundlaget for bevidste og planlagte handlinger.

I en undersøgelse fra 2018 har forskerne vist at skolebørn med relativt svage eksekutive funktioner var mere tilbøjelige til at udvise aggressiv adfærd både et år og tre år senere.
Tidligere undersøgelser har vist at antisocial adfærd korrellerer med reduceret eksekutiv funktion og altså er udtryk for en lavere grad af selvkontrol. Det er derfor ikke specielt overraskende at relativt velfungerende eksekutive funktioner fører til reduceret aggression. Men man har ikke tidligere undersøgt udviklingen af dette forhold over tid. Man har heller ikke en fuld forståelse af forholdet mellem aggression og eksekutive funktioner, f.eks. de forskelige typer af aggression eller hvor let en person bliver aggressiv.

Børns Aggression og Eksekutive Funktioner

I denne undersøgelse blev det vist at tidlige målinger af eksekutive funktioner var en god indikator for senere aggressiv adfærd, her 1 og 3 år senere. Dette er vigtigt fordi det angiver en kausal retning, sådan at man kan sige at det er den relativt ringe eksekutive kontrol, der fører til aggressive reaktioner, men ikke at aggressive reaktioner fører til relativt ringe eksekutive funktioner.

Den aggressive adfærd var specifikt reaktiv aggression ved provokationer (aggressisve reaktioner) men gjaldt ikke planlagt aggression uden provokationer (planlagt aggresion anvendt for at nå mål). Dette giver god mening, da reaktioner ofte dæmpes af eksekutiv funktion, mens gennemførelse af planlagt adfærd er afhængig af eksekutiv funktion.

Forskerne fandt desuden at eksekutive funktioner havde samme effekt på piger og drenge: Selv om drengene generelt var mere aggressive, så var der ikke forskel på hvor sikkert eksekutive funktioner forudsagde senere aggressiv adfærd hos piger og drenge. Effekten viste sig også at være den samme for fysisk aggression og for forholds-aggression, det vil sige aggressive angreb på en persons sociale status, anseelse eller ry. Denne form for aggression er mere typisk for piger (Rivers & Smith, 1994).

Undersøgelsen blev gennemført med børn mellem 6 og 11 år på tre forskellige tidspunkter: Ved undersøgelsens begyndelse, et år senere og tre år senere. Børnene gennemførte adfærdsmæssige opgaver, der kan angive deres niveau af eksekutiv funktion, f.eks. hukommelse, planlægning og selvkontrol.

 

Kilder:

ScienceDaily (2018): Childhood aggression linked to deficits in executive function

Helena L. Rohlf, Anna K. Holl, Fabian Kirsch, Barbara Krahé og Birgit Elsner (2018): Longitudinal Links between Executive Function, Anger, and Aggression in Middle Childhood

Ian Rivers Peter K. Smith (1994): Types of bullying behaviour and their correlates

Et øget fokus på eksekutive funktioner giver positive effekter for eksekutive funktioner, selvkontrol og opmærksomhedskontrol.
Familepleje viser sig at være et positivt element for børn der udviser skader på eksekutiver funktioner efter omsorgssvigt.
En ny undersøgelse viser, at svagheder i eksekutive funtioner hos børn indikerer senere agressiv adfærd.
Arbejdshukommelsen er den fleksible arbejdsplads, hvor du kan kombinere forskellige emner eller elementer. Det er i arbejdshukommelsen, at du bearbejder dine indtryk og omsætter dem i nye forståelser og udformer elementer af ny planer.
Eksekutive funktioner: Gennem viden om hjernens processer bliver regulering og transformationer mulige, der ellers var umulige. Brugen af strategier er en nødvendig og tilstrækkelig forudsætning for at opnå en effektiv egen-regulering.    
Eksekutive funktioner er hjernens overordnede og styrende funktioner, som regulerer og justerer andre funktioners aktivitet. Men kernen i de eksekutive funktioner er eksekvering af planer.
Eksekutive funktioner udøves fra præfrontal kortex, anvender den visuel-spatielle skitseblok, og producerer nye vaner ved at styre opmærksomheden fra den ene idé til den næste.  
Eksekutive funktioner er den neuropsykologiske betegnelse for vores styring af vores tanker, reaktioner, adfærd og psykologiske processer. I gamle dage kaldte man det samme for vilje eller viljestyrke.
Træning af eksekutive funktioner er en mulighed, man er blevet mere og mere opmærksom på de seneste år. Denne mulighed er vokset ud af en ny forståelse og en ny model for selvkontrol og for hjernens eksekutive funktioner. En forståelse, der er meget fokuseret på de ressourcer, der er nødvendige for driften af eksekutive funktioner og selvkontrol.    
Hjernens funktioner - opmærksomhedsregulering Vi kan regulere vores opmærksomhed i en periode, men før eller siden svigter vores regulering og vores opmærksomhed falder da tilbage i vores indgroede vanemæssige mønstre.
Eksekutive funktioner og arbejdshukommelse: Opmærksomheds regulering bruges bla.a. til at placere billeder, fakta eller situationer i vores arbejdshukommelse. Denne process kræver tilførsel af energi i form af glukose.  Derfor er der er tæt sammenhæng mellem glukose omsætning, eksekutive funktioner og arbejdshukommelse.
Manglende opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet er de vigtigtste kernesymptomer for børn med ADHD.
I årtier forstod man ADHD som en adfærdsforstyrrelse, noget man ofte omtalte som \"hyperaktivitet\".
ADHD lidelsen og Emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Det vil sige at, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer.
Alle borderline klienter har et liv fuld af svære problemer. Men præcis hvorfor er det sådan? Hvad er forbindelsen mellem denne diagnose og en stærk tendens til af virke som en magnet for vanskelige problemer?
previous arrow
next arrow
Slider

Christoffer Kølgaard – Den Krøllede Hjerne

Visionen med klinikken er overordnet set at gøre en forskel for andre mennesker.

Psykolog Ane Aakerlund

Jeg har en stor ekspertise i arbejdet med særligt sensitive børn, unge, voksne og pårørende

Psykolog Tine R. Holmegaard

Mit fokus er at være hjælpsom for dig og støtte dig til at indgå i de relationer, som er betydningsfulde for dig, bidrage til at udvikle dig og støtte dig i at forvalte dig selv i det, som du står i.

Berg Psykologi

Psykolog Lyngby med fokus på stress og trivselsproblemer - venlig og kompetent

previous arrow
next arrow
Slider