Dækning af udgift til samtaleforløb hos psykologen

Dækning af udgift til samtaleforløb hos psykologen

Det kan være dyrt at gå til psykolog, men der er faktisk mange muligheder for at få tilskud og få en del af udgiften dækket. Bisidderhjaelpen.dk har lavet en glimrende guide til hvilke mulighder der findes og hvordan det gribes an:

“Hvis din læge henviser dig til psykiater, så er det en form for behandling, som du ikke selv skal betale.Anderledes er det med behandling hos en psykolog. Her er hovedreglen, at du selv skal dække udgift til psykologsamtaler. Der er imidlertid en række muligheder for at søge tilskud til dækning af udgiften.

Dækning af udgift til samtaleforløb hos psykologen

Nedenstående er et forsøg på at skabe overblik over de muligheder, der er for at få dækket udgiften helt eller delvist, hvilke kriterier, der er for dækning samt kommentarer til svage og stærke sider ved den enkelte ordning.

Egen læge
Sygesikringen Danmark
Arbejdsgiveren
Den faglige organisation
Forsikringsselskabet
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Erstatning til ofre for vold
Jobcentret, sygedagpengeopfølgning
Jobcentret, økonomisk trang

Se den detaljerede guide på Bisidderhjaelpens hjemmeside: Dækning af udgift til samtaleforløb hos psykolog