Dependent personlighedsforstyrrelse

Dependent personlighedsforstyrrelse er præget af manglende selvstændighed og en tendens til at gøre sig afhængig af andre i sine nære relationer. Folk der har denne diagnose oplever ofte stor usikkerhed, ustabilt selvværd og en ængstelighed i forhold til relationer.

Det er grundlæggende vanskeligt at opnå en tilstrækkelig selvstændighed og selvstændig overlevelsesevne til at klare sig i naturen på trods af alle farer og alle vanskeligheder. 

Hvis man dertil lægger at mennesker er specielt afhængige af deres forældre og omgivende familie eller stamme i mindst 12-15 år, så vil det være klart at overgangen til et selvstændigt liv i sig selv er et større projekt. Psykoanalytisk teori har lagt vægt på at der kan være stærke motiver hos forældre til at sabotere denne selvstændiggørelse: Ødipus myten er blevet brugt som eksempel på hvordan forældre gennem undladelses-synder kan gøre det ekstremt vanskeligt for deres børn at opnå en uafhængig tilværelse. Dette ses som motiveret af forældres ønske om at bevare en positiv status i deres børns verden. 

Dette behøver ikke at udgøre et bevidst motiv, men kan præge forældres indsats i en grad som enten er bagatelagtig eller svært hæmmende. Og selv hvis der ikke er nogen overvældende ekstra hindringer for at opnå personlig selvstændighed, så er det stadig en vanskelig overgang og en dybtgående forandringsprocess, som for de fleste tager lidt længere end de nominelle 18 år indtil, at man juridisk set er moden. Specielt hvis man medtager indre følelsesmæssige forhold, der ikke er i vejen for at leve en i praktisk henseende selvstændig tilværelse. 

dependent personlighedsforstyrrelse

Dermed er det også klart, at det er de følelsesmæssige sider af den personlige udvikling som kan være en faktor i udviklingen af en dependent personlighedsforstyrrelse, hvor denne selvstændighed er mangelfuld eller fraværende: Det er vanskeligt at udvikle sin selvstændighed, hvis man grundlæggende føler sig inkompetent til at drage omsorg for sig selv, og konstant føler at man har et behov for at være under andres omsorg.

Følelser af utilstrækkelighed og følelsesmæssige afsavn vil motivere en afhængig og uselvstændig adfærd i forhold til en romantisk partner. Forhold af denne art kan være ekstremt følelsesmæssigt ladede fordi forholdes opleves som eneste chance for at overleve følelsesmæssigt. Derfor opleves manglende selvstændighed og manglende egen indflydelse på fremtid og situation, som et mindre betydningsfuldt offer for en større og mere afgørende gevinst: Følelsen af emotionel tryghed og afværgning af det emotionelle kaos, som ensomhed er associeret med. 

Dette giver selvsagt en række udfordringer som kan være vanskelige at håndtere for mennesker med en dependent personlighedsforstyrrelse:

  • Det kan være en forsat emotionel belastning, at man ikke kan finde følelsesmæssig tryghed udenfor det tætte afhængighedsforhold, som man oplever at have behov for. 
  • Det er ikke altid passende, velset, fordelagtigt eller sikkert at underordne sig andre menneskers indflydelse. Dette kan udgøre en fare for at blive udnyttet af kyniske og dominerende personer.
  • Hvis man grundlæggende ikke bestemmer over sit eget liv vil det være vanskelig at træffe beslutninger, hvis og når det er nødvendigt.
  • Det kan også opleves som en belastning for andre mennesker omkring den dependente person, at skulle støtte individet i situationer, som de fleste andre klarer sig gennem nogenlunde selvstændigt. 
  • Det kan også være belastning for indivdet selv og for partnere, at forholdet er præget af en vis angst for at blive forladt. 


Der er som antydet mange grader af dependens og der er formentlig langt mellem mennesker, der er helt fri for at føle sig afhængig af deres nærmeste. Men der er også milde grader af denne form for afhægighed, der ikke er specielt belastende for individet selv eller for omgivelserne. Hvis dependens udvikler sig meget negativt vil det være gavnligt at gennemføre et terapeutisk forløb, hvor man kanudforske latente behov for at føle sig fri og eksperimentere med den risiko og fare, der opleves i forbindelse med at være alene eller at være selvstændig og følelsesmæssigt ansvarlig for sig selv. 

Læs mere om personlighedsforstyrrelse:

Kilder:

WebMD: Dependent Personality Disorder

Læs mere om: Borderline og PAI-BOR [Test]

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.