fbpx

Depression anhedoni og dopamin

Det var i sin tid ekstremt overraskende og uventet at forskere fandt at depression kunne forbygges ved at spise mere fed fisk. Makrelsalat er sjældent det første man tænker på, hvis man har mistet en ægtefælle eller sit job. Siden da er det blevet langt mere klart hvorfor man får depression af inflammation

Det giver i stigende grad mening ud fra en bedre forståelse af immun-systemet og omsætningen af transmitterstoffer som dopamin. En stadig voksende mængde forskning viser f.eks. at hjernens dopamin system bliver påvirket af kronisk inflammation på lavt niveau. 

Nu viser ny forskning desuden at denne forbindelse mellem dopamin, motivation og inflammations-reaktion udgør en fordel i mennesket evolution og sikrer at kroppen sparer på energi, mens kroppens immunsystem bekæmper sygdom via inflammation og andre immun-reaktioner. 

Depression anhedoni og dopamin

Dette kan medvirke til at forklare det fænomen, som kendes som “syge-adfærd”, hvor mennesker, der er smittet med en sygdom, søger at undgå social kontakt: Det er ikke befordrende for vores geners ovelevelse at vi smitter andre familiemedlemmer med vores sygdom. Derfor er det en fordel at aktivering immunforsvaret har denne virkning på vores adfærd. 

Dette forklarer dog ikke den konkrete virkningsmekanisme, som vores immunresponse påvirker vores adfærd gennem. Man har fundet at cytokiner, som udgør en del af vores immunresponse og som skaber inflammation, er afgørende for disse ændringer af adfærden. 

Nu viser det sig, at disse cytokiner og den inflammation de fremkalder, påvirker vores motivation ved at øve indflydelse på vores dopamin-omsætning i det mesolimbiske dopamin system. 

Immunforsvarets cytokiner ser ud til at påvirke vores adfærd ved at afskære den normale transmission via dopaminerge baner fra VTA (ventral tegmental area) til de basala ganglier og ventral striatum (inklusive nuceleus accumbens). Dette reducerer de normale forsyninger af dopamin til striatum. Og det er specielt forsyningerne til nucleus accumbens, der ser ud til at være kritiske for motiveret adfærd.  

Når der ikke er tilstrækkelige mængder dopamin i denne del af hjernen, vil der ske en reduktion af vores motivation: Det dæmper tilskrivning af den perceptuelle egenskab som kaldes insentive salience og som er basis for tilskrivning af motivationel værdi for de objekter, man oplever i sine omgivelser. Så uden tilstrækkelig dopamin vil vores omgivelser ikke motivere os til handling. 

Nucleus Accumbens rolle i depression

Nucleus accumbens er en slags central for motiveret adfærd. Dette center er tidligere blevet opfattet som hjernens “lykke-center” fordi oplevelsen af muligheder har en positiv og aktiverende kvalitet. Mange af de stimulerende stoffer som folk bruger og misbruger har en effekt i retning af øget aktivitet i nucleus accumbens. 

Når man f.eks. ser en flaske kirsbærvin og oplever en antydning af en mørk sødmefyldt eufori, så er dette udtryk for insentive salience. Man kan måske oversætte det til de “motiverende egenskaber” ved de objekter man finder interessante. Seksuelle karakteristiska hørerer uden tvivl til blandt de mest almindelige eksempler på disse “motiverende egenskaber” eller incentive salience.

Det er altså forsyninger af dopamin fra VTA til nucleus accumbens, der giver objekter i vores omgivelser deres motiverende effekt på vores adfærd. Og det den negative indvirkning af cytokiner på disse forsyninger af dopamin, der hæmmer vores motivation, skaber en tilstand af anhedoni og bevirker et drastisk fald i motiveret adfærd. 

Denne funktion sikrer ikke længere noget større antal mennesker mod at dø pga. smitte fra familiemedlemmer. Men den demotiverende effekt, anhedoni og depression, som kan være følgen udgør et stigende problem i vores moderne verden. Det skyldes bla.a. at vi er mindre fysisk aktive, har ændrede kostvaner og derfor har en øget tendens til kronisk lav-niveau inflammation i kroppen, selv om vi ikke er akut syge. 

Den kognitive model for depression antager at tidlig indlæring spiller en rolle for tolkning af individets oplevelser.
Lyden var udramatisk men havde en fæl klang af fejltagelse, udgifter og besvær. Det var lyden af forskærm mod kampesten...
Adfærdsmæssig aktivering og positive aktiviteter har en tendens til at generere positive følelser og modvirke tendenser til depression.
Kombination af antidepressiv medicin og gigtmedicin øger effekten af antidepressiv medicin betydeligt.
Stoffet acetyl carnitine, er et stof kroppen selv producerer, men som muligvis ikke er tilgængeligt i tilstrækkelige mængder hos mennesker med øget stress sårbarhed.
Hvorfor får man depression af inflammation? Depression er relateret til det fænomen, vi kender som "sygeadfærd".
Ny forskning viser at selvmordstanker kan behandles mere effektivt og hurtigere med ketamin.
En række undersøgelser viser at kognitive svækkelser ofte fortsætter efter at de affektive symptomer ved depresiv episode er overstået.
Store mængder data fra en lang række undersøgelser, viser at kognitive forstyrrelser, kognitive svækkelser, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær udgør en central faktor i udviklingen af depression.
Depression påvirker din evne til at tænke, huske og koncentrere dig. Hvis du er deprimeret, så fungerer din hukkommelse og din koncentration ikke så godt, som hvis du ikke fejler noget.
Inflammation og cytokiner forstyrrer vores forsyninger af dopamin, og hæmmer dermed vores motivation. Det skaber en tilstand af depression, anhedoni og bevirker et drastisk fald i motiveret adfærd.
Apati og behandling for depresion: Der findes ikke nogen specifik behandlingsindsats, der er rettet mod apati eller anhedoni.
Apatisk adfærd er ofte en del af symptombilledet ved depression eller depressionslignende tilstande: Der er ringe motivation, lav aktivitet og lav subjektiv aktivering.
Gener bidrager til sårbarhed for depression gennem en række almindeligt forekommende genetiske variationer.
Det viser sig at mennesker, der har mere intens selv-analyserende tænkning også har en større tendens til depressive symptomer.
Det rugende sind er defineret som et repitetivt og passivt fokus på negative følelser, deres mulige årsager, betydninger og konsekvenser.
Apati og selvsabotage kan udtrykke sig ved at man prioriterer vedligeholdelsen af ens selvbillede højere end ens faktiske resultater.
Selv om bipolar lidelse i sig selv kan være svært invaliderende, så viser det sig at de fleste patienter med denne diagnose desuden har en række komorbide lidelser.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

ScienceDaily (2019): How chronic inflammation may drive down dopamine and motivation

Michael T. Treadway, Jessica A. Cooper & Andrew H. Miller (2019): Can’t or Won’t? Immunometabolic Constraints on Dopaminergic Drive. Cell vol. 23.