fbpx

Depression og Stress: Forebyggelse med acetyl carnitine

Kronisk stress kan gøre os deprimerede, angst og udbrændte. Faktisk kan kronisk stress ændre på vores hjernes strukturer, f.eks. i hjernens amygdala. Disse ændringer er knyttet til ændringer af vores opfattelse, til øget angst og mere depressive tilstande og til adfærd, der er udtryk for disse ændringer. Gennem forsøg med mus har forskere på  The Rockefeller University forsøgt at afdække, hvordan disse ændring opstår i den menneskelige hjerne.

Depression og Stress: Forebyggelse med acetyl carnitine

Hjernens limbiske system er placeret midt i hjernen, og kontrollerer vores emotionelle reaktioner. Dette sytem består af en række strukturer, inklusive amygdala, der varetager en række afgørende funktioner i vores emotionelle liv. Medial amygdala (den miderste del af amygdala) viser sig at være specielt interssant fordi den ændres af kronisk stress og at disse ændringer synes at føre til øget angst og depression. 

Dyreforsøg i videnskabelige undersøgelser

Man kan ikke interviewe mus eller rotter, men man kan på nogle måde tyde og måle deres tilstand. Og man kan, efter at de er aflivet så humant som muligt, undersøge virkninger på deres hjernefysiologi. Dette er et vigtig element i mange undersøgelser, der sigter på at forstå, hvordan menneskets hjerne fungerer.

Det er derfor vigtigt at have denne mulighed for undersøgelser, der er helt umuligt at gennemføre med menneskelige forsøgspersoner. Mange  undersøgelser ser på fysiologiske ændringer i hjernen, f.eks. antalet af mitochondrier i hjerneceller efter en periode på ketogen diæt. Dette gøres ved, at man skærer tynde skiver af hjernevæv og studerer dem under mikroskop. Og man kan altså studere dyrs hjerner på måder som er helt utænkelige med menneskelige forsøgspersoner.

Det er f.eks. sjældent at man kan få lov til at aflive forsøgspersoner efter at man har gennemført sin undersøgelse. De bør altid efter unjdersøgelsen fungere fuldstændig lige så godt som ved undersøgelsens start. Det er en derfor række meget klare regler for hvad man kan udsætte menneskelige forsøgspersoner for, mens man kan slippe afsted med langt mere drastiske indgreb over for mus og rotter.

Det er f.eks. ok at bilde folk ind at en palcebopille har fastlåst deres humør i de næste fire timer (mood-freeze), sådan at man kan undersøge om folks metoder er motiveret af forsøg på at slippe af med negative følelser. (Bushman et al. 2001)

Eller bilde forsøgspersoner ind at en personligheds-test viser at de har ringe sociale evner og at de fremover skal forvente at blive anerkendt for deres høje faglighed, men at folk altid vil opfatte dem som outsidere og afvigere. Dette blev gjort for at undersøge effekt af social eksklusion på adfærd og følelser. (DeWall et al, 2009)

Man kan også bilde folk ind, at de giver pinefulde elektriske stød til en forsøgsperson, når man undersøger virkningen af autoritet på folks vilje til at pine eller skade andre. Man kan selvfølgelig altid informere folk om forsøgets manipulationer, når undersøgelsen er overstået. Men hvis folk har lært noget om sig selv, som de ville ønske de ikke vidst, så kan man selvfølgelig ikke fjerne denne viden igen. (Milgram-eksperimentet)

Men man kan selvfølgelig aldrig gennemføre undersøgelser, der kræver at man fysiologisk undersøger skiver af folks hjerner, med mindre de i forvejen er døde. Og det er ikke tilladt at “hjælpe” folk til at dø for “videskabens fremme”.

Dette er baggrunden for brug af mus og rotter i dyreforsøg, hvor man har behov for at undersøge nærmere, hvilke ændringer, der sker i hjenevæv, når dyret udsættes for stress eller for ændringer, som kan modvirke stress. Der er stadig regler for dyrevelfærd, der skal overholdes, men de er selvfølgelig langt mindre restriktive end hvad der gælder for brug af menneskelige forsøgspersoner.


Der stilles f.eks. en række krav til gennemførelse af dyreforsøg i England. F.eks. krav om: 

  • At de spørgsmål som søges afklarede er vigtige nok til at retfærdiggøre brugen af uskyldige dyr.
  • At undersøgelsen ikke kan gennemføres på anden måde uden brug af forsøgsdyr.
  • At man undgår at brug katte, hunde eller primater, hvis det overhovedet er muligt. Dette er baggrunden for at mus og rotter er de foretrukne forsøgsdyr.
  • At dyrenes lidelser minimeres til absolut minimum ved brug af bedøvelse eller smertestillende midler.
  • At forsøget gennemføres med personaler, der er tilstrækkeligt uddannet og er trænet i relevante fremgangsmåder.

Forsøg bliver desuden på forhånd vurderet af et etisk udvalg, der kan tage stilling til om undersøgelsen i øvrigt er etisk forsvarlig. Der er således langt tættere kontrol med brugen af dyr i forskning, end hvad der er tilfældet for dyr brugt til fødevareproduktion.
Dette sikrer i nogen grad mod misbrug af forsøgsdyr, samtidigt med at det bliver muligt at gennemføre undersøgelser, som ikke er mulige at foretage med mennesker. 

Depression og acetyl carnitine


Bruce McEwen og Carla Nasca har på Rockefeller Universitet gennemført en række forsøg, for at undersøge og dokumentere den depressions-forebyggende virkning af acetyl cartinine. 
Som nævnt kontrollerer hjernens limbiske system vores emotionelle reaktioner. For at undersøge virkningen af stress blev en række forsøgsdyr udsat for stresspåvirkninger over en periode: Mus blev hver dag i 21 dage spærret inde i et mindre aflukke, hvilket udgør et ubehagelig oplevelse for musen. Det blev derefter testet om deres adfærd havde ændret sig efter disse oplevelser: Havde deres sociale adfærd ændret sig? Udviste de tegn på depression? Efterfølgende blev musene aflivet og deres hjernevæv undersøgt for fysiologiske tegn på ændringer. 
Man fandt at i et bestemt område, basolateral amygdala, var neuronernes axoner og dendritter blevet længere og mere komplekse. Dette tolkes som en sund tilpasning og udtryk for fleksibilitet i håndteringen af stress. Men i et andet område, medial amygdala, så man at neuronernes forbindelser tilsyneladende var forkortede, sådan at der var forbindelse til færre at de øvrige neuroner. Et sådant tab af forbindelser kan skade hjernens evne til at tilpasse sig til nye omstændigheder og derfor fastlåse individet i en tilstand af angst og depression. 

Forbyggelse ved beskyttelse mod stresspåvirkninger

I næste fase af forsøget undersøgte man om det var muligt at forebygge denne virkning ved hjælp af stoffet acetyl carnitine, som er et stof kroppen selv producerer, men som muligvis ikke er tilgængeligt i tilstrækkelige mængder hos mennesker med øget stress sårbarhed. 
Stress påvirker os ikke lige meget. Det gælder både for mennesker og for mus: Nogle individer er bare mere sårbare end andre. Hvis denne øgede sårbarhed skyldes at hjernen ikke producerer tilstrækelige mændger af acetyl carnitine, så kan dette være en nøgle til forebyggelse af depression og angst. 
Et forsøg blev derfor gennemført med mus, der var specielt stress påvirkelige og det blev bekræftet at acetyl canitine har den ønskede forebyggende virkning på disse mus. Man så ikke de samme ændringer i retning af depressiv adfærd og man så ikke de samme skader på væv i medial amygdala.

Depression er mange forskellige lidelser

Dette bekræfter også hvad man længe har antaget: At depression ikke er en enkelt sygdom med et entydigt sæt årsager og bestemte symtomer. Der er en række forskellige former for depresion, der har ovelap men ikke fuldstændigt deler årsager, sårbarheder, udtryk og symptomer. 
Det er desuden ofte er vanskeligt at undersøge, hvilken type depresssion. Man kan ikke bare tage en spyt-prøve eller en blodprøve, der kan afgøre dette. Men det er vigtigt at vores viden om forskellige former for depression bliver mere detaljeret og mere nøjagtig. 

Kognitiv adfærdsmæssig behandling af depression

Det rugende sind [Depression symptomer]

Test for depression - selv-analyserende tænkning

Genetiske årsager til depression

Apatisk adfærd og depression

Apati og selvsabotage

Apati og behandling for depression

Depresssion og adfærdsmæssig aktivering

Depression anhedoni og dopamin

Tanke- og koncentrationsbesvær

Kognitive svækkelser ved depression

Kognitiv dysfunktion ved depression

Selvmordstanker behandles bedst med ketamin

Hvorfor får man depression af inflammation?

Antidepressiv medicin og Gigtmedicin

Depression og Stress: Forebyggelse med acetyl carnitine

Bipolar lidelse og komorbide lidelser

previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

https://youtu.be/nW7xp1U9xUM

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Bough KJ, Wetherington J, Hassel B, Pare JF, Gawryluk JW, Greene JG, Shaw R, Smith Y, Geiger JD, Dingledine RJ.(2006): Mitochondrial biogenesis in the anticonvulsant mechanism of the ketogenic diet

Bushman BJ, Baumeister RF, Phillips CM.(2001): Do people aggress to improve their mood? Catharsis beliefs, affect regulation opportunity, and aggressive responding.

C. Nathan DeWall, Roy F. Baumeister, and Kathleen D. Vohs (2009): Satiated with Belongingness? Effects of Acceptance, Rejection, and Task Framing on Self-Regulatory Performance

T Lau, B Bigio, D Zelli, B S McEwen, C Nasca. (2016): Stress-induced structural plasticity of medial amygdala stellate neurons and rapid prevention by a candidate antidepressant.

ScienceDaily.com (2016): Researchers find new signs of stress damage in the brain, plus hope for prevention

ScienceDaily.com (2016): Lack of a single molecule may indicate severe and treatment-resistant depression

Wikipedia: Milgram-eksperimentet