fbpx

Dobbeltdiagnose og impulsivitet

Impulsivitet er angivet som en etiologisk faktor i udviklingen af borderline personlighedsforstyrrelse. Men forståelsen af impulsitivetens rolle er ufuldstændig og begrænset. Men hvis man skal forstå den rolle impulsivitet spiller i udviklingen og opretholdelsen af borderline lidelsen, kræver det større opmærksomhed rettet mod de mange forskellige facetter af fænomenet impulsivitet! Hidtil er impulsivitet blevet opfattet som en simpel størelse, men ny forskning viser at det måske er mere kompliceret.

Dobbeltdiagnose

En væsentlig hindring for forskerere og behandlere er, at der ikke er nogen fælles praktisk forståelse af begrebet impulsivitet. En gennemgang af forskningen viser at impulsivitet af forskelige forfattere blevet defineret som:

  • tendensen til at handle med mindre omtanke end andre mennesker
  • ubevidst risiko-villighed
  • tankeløs handling
  • manglende evne til at hæmme handlinger, der har negative konsekvenser
  • at man foretrækker hurtig belønning frem for langsigtet handling
  • at man forestrækker den lette vej til belønninger
  • manglende evne for udholdenhed i mål-forfølgelse
  • øget behov for stimulering / underholdning
  • kort opmærksomheds-vidde
  • vanskeligheder med at vente

De mange forskellige definitioner på impulsivitet viser at emnet er mere kompliceret end det umiddelbart forekommer og at der er brug for en omfattende og precis forståelse.

Dobbeltdiagnose og diagnostiske test

Som grundlag for en vurdering af impulsivitet som kerneproblem blev forskellige mål for impulsivitet sammenlignet med antallet og graden af borderline symptomer. Traditionelle mål af impulsivitet som personlighedstræk: Målinger af impulsivitet med Barret Impulsivity Scale, BIS-11 er forbundet med graden af borderline symptomer, diagnose og behandlings prognose. I sammenligning med bipolare eller andre personlighedsforstyrrelser har borderline patienter dårlige mål for impulsivitet (BIS). Impulsivitet målt med BIS korrelerer med antallet af borderline symptomer hos 747 studerende. Impulsivitet målt med Tridimentional Personality Questionaire korrelerer med sværhedsgraden af borderline-symptomer.

Måling af Impulsiv Agression

Agression opdeles normalt i planlagt agression og impulsiv aggression. Buss-Durkee Hostility Inventory – BDHI måler syv agression dimensioner: fysisk agression, indirekte agression, irritabilitet, negativisme, surhed, mistænksomhed og verbal agression. Man har også fundet at måling af 5-HT (serotonin) angiver agressions niveau: Lave niveauer af 5-HT) korrelerer med en høj rate af agressiv adfærd. Sammenlignet med indlagte deprimerere patienter har borderline patienter vist sig at have højere niveauer af impulsiv agression. Impulsiv agression målt med BDHI korrelerer med selvmordsforsøg hos borderline patienter. PET-scanninger (positron emision tomografi) viser reduceret response i serotonin kredsløb i prefrontal cortex (orbital frontal, ventral medial og cingulate områder). Disse områder er forbundet med amygdala og menes at være væsentlige for emotionel regulering. Tilsvarende er aktiviteten i prefrontal cotex generelt lavere for patienter med impulsiv aggression. Medicinering som fører til højere serotonin-aktivitet (SSRI-medikamenter) fører til reduceret agressivitet hos borderline patienter. Selv-angivelser tyder på at impulsivitet, impulsiv agression og affekt dysregulering ikke er sepperate processer, men elementer som samlet bidrager til den høje frekvens af sociale konflikter, impulsive handlinger og selv-skadende handlinger, som er typisk for borderline lidelsen.

Dobbeltdiagnose og delay discounting – mindre værd senere

Når en belønning først kan modtages senere vil dens værdi nedskrives med en faktor som er afhængig af forsinkelsens længde. Delay discounting findes som det kontante beløb, som subjektivt svarer til 1000 $ med forsinkelse . På den måde vil 738 $ nu svare til 1000 $ om ½ år, for ikke klinisk kontrolgruppe deltager. For borderline patienter vil 489 $ nu svare til 1000 $ om ½ år! Kursen på 1000 $ er altid lavere, hvis der er tale om en forsinket belønning. Men denne nedskrivning sker mere drastisk for borderline patienter og endnu mere drastisk for borderline og misbrugs patienter. Nedenfor ses en graf, der angiver nedskrivningen i forhold til forsinkelsens længde for borderline, for borderline og misbrug og for MC (en matched kontrolgruppe).

Dobbeltdiagnose: Delay discounting bliver mere markant ved dobbelt diagnose! Delay discounting er en tendens til at nedvurdere fordele der først er aktuelle ude i fremtiden. Jo mere impulsiv man er, jo mere nedskriver man værdien af fremtidige gevinster. Dette mønster giver en tendens til at handle kortsigtet og ofte risiko-betonet.
Dobbeltdiagnose: Delay discounting bliver mere markant ved dobbelt diagnose! Delay discounting er en tendens til at nedvurdere fordele der først er aktuelle ude i fremtiden. Jo mere impulsiv man er, jo mere nedskriver man værdien af fremtidige gevinster. Dette mønster giver en tendens til at handle kortsigtet og ofte risiko-betonet.

Delay discounting er en faktor når man prioriterer sine målsætninger og vælger sin adfærd. Det er meget værd at være rask og kunne tale og derfor er det vigtigt at køre med cykelhjelm. Men det er for det meste noget der først er meget værd senere. Det er ikke så meget værd at se cool ud i trafikken, men det er noget man oplever værdien af med det samme. En langsigtet prioritering vil fokusere på at undgå hjerneskade, men en korsigtet strategi vil se mere på hvordan man ser ud når man cykler.

Hvis man typisk har meget “delay discounting” vil balance tippe til fordel for de kortsigtede hensyn. Det vil præge ens tilværelse kraftigt, hvis man konsekvent nedprioriterer langsigtede hensyn. Delay discounting må f.eks. antages at være relevant for selvskadende adfærd, selvmordsadfærd, og valget af en række kortsigtede strategier, f.eks. brug af stoffer, medicin og alkohol.   Både selvskadende adfærd, borderline selvinvalidering og andre former for selvdestruktiv adfærd tjerner kortsigtede følelsesmæssige behov, på bekostning af langsigtet stabilitet, selvværd og social udstødelse.

Patienter med borderline diagnosen har typisk meget delay discounting og meget kortsigtet adfærd. Linehan angiver f.eks. at selvmordsadfærd typisk er motiveret af negative indre tilstande og havde til formål at distrahere fra disse og genvinde en mere normal tilstand. Mange af de mest kortsigtede strategier har den funktion, at man kortvarigt løfter sit humør og sine emotionelle tilstand.

Resultatet af denne undersøgelser er at patienter med dobbeltdiagnose er mere præget af denne form for impulsivitet end både raske personer i en matchet kontrolgrupe og mere end patienter, der kun har diagnosen borderline. Er dette forklaringen på at patienter med dobbeltdiagnose har ringe prognose? Og hvad er baggrunden for eller årsagen til denne høje grad af impulsivitet hos patienter med dobbeltdiagnose?

Impulsivitet og Borderline/misbrugs dobbeltdiagnoser

Målinger viser at patienter med dobbeltdiagnoser har højere grad af impulsivitet end patienter med én af de to diagnoser.
Trull et al. har skitseret flere teoretiske modeller, som kan forklare udvikling og opretholdelse af borderline og misbrug.
Trull angiver familie historik med psykopatologi og genetisk/biologisk disponering for impulsivitet som en vigtig etiologisk faktor.

Dette underbygges med henvisning til den stærke arvelighed af impulsivitet. Arveligheden  af impulsivitet kan tænkes at være båret af en arvelig tendens til lave niveuer af seretonin og/eller 5HT, men der er også resultater som taler imod dette link.

Det synes holdbart at antage at biologiske tendenser, der har konsekvenser for psykologisk funktion, udgør en del af grundlaget for impulsiv adfærd hos borderline- og misbrugs-patienter. En anden kilde kan være den gensidige indflydelse mellem impulsivitet og opvækstmiljø, hvor impulsivitet fører til dårligere opvækstbetingelser og dårlige opvækstbetingelser førere til mere impulsivtet. Desuden har nogle undersøgelser vist at barndomstraumer kan føre til 5-HT mangel og dermed reduceret serotonin funktion.

Borderline Impulsivitet [Livskvalitet]

Borderline Symptomer [Amygdala]

Borderline arveligt? [Genetik]

Borderline og kærlighed [Parforhold]

Borderline og PAI-BOR [Test]

Borderline børn og Invaliderende familier

Borderline sårbarhed [Sensitivitet]

Dobbeltdiagnose [Impulsivitet]

Borderline manipulation

ADHD og Borderline personlighedsforstyrrelse

Borderline pårørende [Antagelser holdninger]

Lærervejledning

previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Impulsivitet og impulskontrol:

Kilder:

Coffey SF, Schumacher JA, Baschnagel JS, Hawk LW, Holloman G (2011): Impulsivity and risk-taking in borderline personality disorder with and without substance use disorders

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.