fbpx

Dopamin mangel og stress coping

 
Personer der har et liv fuld at socialt og psykologisk stress, har i mange tilfælde en skadet evne til at producere den nødvendige dopamin.
 
 
Dopamin er det signalstof, som anvendes til at drive coping adfærd, hvis og når organismes oplever stress og fare. Dopamin indgår i den naturlige reaktion på positive muligheder. Og dopamin-aktivering har en subjektiv farvning af “optimisme og muligheder”. Normalt sker der en udskillelse af dopamin i præfrontal cortex, når situation og sansedata giver anledning til handle målrettet for at opnå noget.
 

Har man ikke en tilstrækkelig produktion af dopamin, vil man tilsvarende i mindre grad reagere på muligheder i ens situation. Dette er slemt nok i sig selv, fordi kan reducere andelen af motiveret indsats for at få et bedre liv. Men det er ekstra negativt, fordi det samtidigt reducerer ens motivation og reducerer mængden af motiveret aktivitet, som begge  er præget af positive følelser og optimisme.

Nu viser en undersøgelse at svær stress og psykologiske traumer over tid kan reducere hjernens produktion af dopamin. Undersøgelsen bestod i at to grupper blev udsat for stress og at deres produktion af dopamin efterfølgende blev målt ved brug af en PET scanner (positron emission tomography). Den ene gruppe bestod af 17 individer, som var udvalgt på basis af et mere stressbelastet liv, hvilket blev bekræftet af en test for alle deltagere. Kontrolgruppen bestod af 17 personer, med en langt mindre belastet tilværelse, både som børn og som voksne.

 
Personer der har et liv fuld at socialt og psykologisk stress, har i mange tilfælde en skadet evne til at producere den nødvendige dopamin
 

Dopamin signalerer motivation og ‘handlekraft’

 
Dopaminproduktionen i striata (caudate, putamen og nucleus accumbens) er en del af det limbiske system og står bla.a. for produktion af dopamin og for signaler, der øger motivation og optimisme: Striatum har forbindelser til mange dele af hjernen, herunder prefrontal cortex. Man kan forstå striatum som en el-forsyning, der sørger for energi til alle mulige forskellige formål, og gør det ved at levere dopamin.
 
Dopamin signalet øger motivation og handlekraft: Når dopamin aktiverer dopamin receptorer, så forbindes ønsker, planer og repræsenterede, ‘potentielle’ handlinger med en oplevelse af optimisme, mulighed, handlekraft og motivation. Ved aktivering af dopamin receptorer opnår disse repræsenterede handlinger en langt større sandsynlighed for at overdøve andre signaler og kan dermed omsættes i praksis. Hvis denne aktivering med dopamin signaler er for lav, vil den samme type handling drukne i støj og distraktioner.
 

Langtidseffekter af stress

 

Det er derfor en vigtig virkning af psykosocial stress i barndom, ungdom og voksentilværelse, at det kan reducere hjernens dopamin produktion. Manglende dopamin produktion medfører en mere negativ oplevelse af verden, mindre tendens til at gennemføre aktiv coping adfærd og en forlængelse af virkningerne af stress.

 

Kilder:

Michael AP Bloomfield, Robert A McCutcheon, Matthew Kempton, Tom P Freeman, Oliver Howes (2019):
 
 
 
 
 
 
 
Der har længe været en populær misopfattelse af dopamin, som en slags naturens rus-middel, 'kroppens egen kokain' og lignende fremstillinger. De har alle et gran af sandhed i sig og er samtidigt alle ekstremt vildledende og forkerte.
Hjenens dopamin sytestemer, der står for motivation af indlært adfærd, er direkte påvirket af inflammation på lavt niveau. Dette giver øget sårbarhed over for anhedoni, apati og depression. 
Personer der har et liv fuld at socialt og psykologisk stress, har i mange tilfælde en skadet evne til at producere den nødvendige dopamin. 
Ved at anvende en fMRI hjerneskanner har en forskergruppeafdækket hvordan romantisk kærlighed fungerer i hjernen. Intense følelser af kærlighed og tiltrækning er associeret med aktivitet i hjernecentre, der ved frigivelse af dopamin giver basis for intense oplevelser af belønning og motivation. 
Amygdala styrer dine emotionelle reaktioner. Altså hvad der sker når du oplever en situation, der kan være fristende, truende eller antyde et tab af en eller anden slags.
Dopamin aktiverer det limbiske system, der er udviklet til at reagere på den sansede situation. Der er ikke i dette grundlæggende system nogen mulighed for at inddrage viden, rationel tænkning eller perspektiver på fremtiden.
Dopamin er et neurotransmittestof, der er med til at forme vores personlighed. Dopamin har nemlig en række funktioner, der er centrale for udviklingen af et af vores personlighedstræk: Åbenhed. En forholdvis ny teori om dopamins virkninger, er fokuseret på hvordan dopamin er afgørende for eksploration, undersøgelser og udnyttelse af nye muligheder.
Dopamin udløsning kan være helt saliggørende. Måske kender du det fra dine shopping ture: I en krog af en butik finder du præcis det par sko som du har ledt efter længe, men aldrig kunne finde eller aldrig havde råd til.
Som tidligere beskrevet, så er vores selvkontrol yderst begrænset og kun effektiv i kort tid af gangen. Vi må derfor prioritere hvad vi bruger vores overskud på. Eller acceptere at det er en smule tilfældigt hvordan vores adfærd arter sig og hvad resultatet bliver.
Den emotionelle hjerne er måske den vigtigste del af vores hjerne. Joseph LeDoux  foreslår en ny forståelse af afgørende nøglefænomener i studiet af emotioner - de fænomener, der repræsenterer funktioner og kredsløb, der knytter sig til overlevelse, og som deles af mennesker og andre dyr.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.