Dopamin mangel og stress coping

 
Personer der har et liv fuld at socialt og psykologisk stress, har i mange tilfælde en skadet evne til at producere den nødvendige dopamin.
 
 
Dopamin er det signalstof, som anvendes til at drive coping adfærd, hvis og når organismes oplever stress og fare. Dopamin indgår i den naturlige reaktion på positive muligheder. Og dopamin-aktivering har en subjektiv farvning af “optimisme og muligheder”. Normalt sker der en udskillelse af dopamin i præfrontal cortex, når situation og sansedata giver anledning til handle målrettet for at opnå noget.
 

Har man ikke en tilstrækkelig produktion af dopamin, vil man tilsvarende i mindre grad reagere på muligheder i ens situation. Dette er slemt nok i sig selv, fordi kan reducere andelen af motiveret indsats for at få et bedre liv. Men det er ekstra negativt, fordi det samtidigt reducerer ens motivation og reducerer mængden af motiveret aktivitet, som begge  er præget af positive følelser og optimisme.

Nu viser en undersøgelse at svær stress og psykologiske traumer over tid kan reducere hjernens produktion af dopamin. Undersøgelsen bestod i at to grupper blev udsat for stress og at deres produktion af dopamin efterfølgende blev målt ved brug af en PET scanner (positron emission tomography). Den ene gruppe bestod af 17 individer, som var udvalgt på basis af et mere stressbelastet liv, hvilket blev bekræftet af en test for alle deltagere. Kontrolgruppen bestod af 17 personer, med en langt mindre belastet tilværelse, både som børn og som voksne.

 
Personer der har et liv fuld at socialt og psykologisk stress, har i mange tilfælde en skadet evne til at producere den nødvendige dopamin
 

Dopamin signalerer motivation og ‘handlekraft’

 
Dopaminproduktionen i striata (caudate, putamen og nucleus accumbens) er en del af det limbiske system og står bla.a. for produktion af dopamin og for signaler, der øger motivation og optimisme: Striatum har forbindelser til mange dele af hjernen, herunder prefrontal cortex. Man kan forstå striatum som en el-forsyning, der sørger for energi til alle mulige forskellige formål, og gør det ved at levere dopamin.
 
Dopamin signalet øger motivation og handlekraft: Når dopamin aktiverer dopamin receptorer, så forbindes ønsker, planer og repræsenterede, ‘potentielle’ handlinger med en oplevelse af optimisme, mulighed, handlekraft og motivation. Ved aktivering af dopamin receptorer opnår disse repræsenterede handlinger en langt større sandsynlighed for at overdøve andre signaler og kan dermed omsættes i praksis. Hvis denne aktivering med dopamin signaler er for lav, vil den samme type handling drukne i støj og distraktioner.
 

Langtidseffekter af stress

 

Det er derfor en vigtig virkning af psykosocial stress i barndom, ungdom og voksentilværelse, at det kan reducere hjernens dopamin produktion. Manglende dopamin produktion medfører en mere negativ oplevelse af verden, mindre tendens til at gennemføre aktiv coping adfærd og en forlængelse af virkningerne af stress.

 

Kilder:

Michael AP Bloomfield, Robert A McCutcheon, Matthew Kempton, Tom P Freeman, Oliver Howes (2019):
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.