fbpx

Ecstacy behandling for PTSD

Undersøgelser viser at ecstacy er et effektiv middel i behandling af PTSD. Et internationalt studie har vist at MDMA, bedre kendt under den folkelige betegnelse “ecstacy”, kan vise sig at være en værdifuldt redskab i behandling af PTSD (post-traumatisk-stress-disorder). 

Undersøgelsen, der er bragt i Psychopharmacology, er gennemført af forskere ved UBC Okanagan universitetet og viser at MDMA har positiv effekt på PTSD og at der ikke er nogen alvorlige bivirkninger eller komplikationer ved behandling af denne art. Denne undersøgelse har derfor medvirket til at fase 3 af godkendelsesprocessen for denne form for behandling kan påbegyndes. 

Medicineringen blev testet med et “double-blind” forsøgsdesign, hvor medicin og placebo gives tilfældigt fordelt til en aktiv- og en kontrolgruppe af PTSD -patienter, der samtidigt modtog manualiseret og standardiseret psykoterapeutisk behandling for PTSD . MDMA blev indgivet i to eller tre sessioner af 8 timers varighed med en måned imellem hver session. Tre u-medicinerede psykoterapi sessioner blev gennemført inden første MDMA-session, og tre til fire fulgte hver af MDMA-sessionerne. 

Aktiv-gruppen havde betydeligt større reduktioner i CAPS-IV målinger af symptomer og Cohen’s d effekt-størelse var 0,8, hvilket indikerer en stor behandlingseffekt. 54.2 % af aktivgruppen opfyldte efter måling ikke længere CAPS-IV kriterier for PTSD, mens 22.6 % af kontrolgruppen ikke længere opfyldte disse. Lettelse af depressions-symptomer var tilsvarende størst for aktiv-gruppen, men forskellen var ikke signifikant. 

PTSD er en udbredt diagnose, der resulterer i en omfattende forstyrrelse af dagligt funktionsniveau, og som hidtil ikke har haft nogen effektiv behandling.
FDA (federal drug administration) har givet behandlingsmetoden den specielle betegnelse “gennembruds behandling” ud fra de hidtil meget lovende resultater. 

Generaliseret angst

Hvad er panikangst?

Ecstacy behandling for PTSD

Komorbid angst hos voskne med Tourettes syndrom

Behandling af angst hos autistiske børn

previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilde:

Michael C. Mithoefer, Allison A. Feduccia, Lisa Jerome, Anne Mithoefer, Mark Wagner, Zach Walsh, Scott Hamilton, Berra Yazar-Klosinski, Amy Emerson & Rick Doblin (2019): MDMA-assisted psychotherapy for treatment of PTSD: study design and rationale for phase 3 trials based on pooled analysis of six phase 2 randomized controlled trials