Effekten af antidepressiv medicinering på kogntiv funktion

 

Akkumuleret evidens fra en række undersøgelser peger på at selv om antidepressiv medicinering kan have en positiv virkning på patienters kognitive svækkelser, så er den normale farmakologiske behandling en utilstrækkelig behandling af disse symptomer. Der er ofte vedvarende kognitive svækkelser efter endt behandling. Det er ogås undersøgelser der viser at behandling med “flersporet” medicinsk behandling er mere effektiv i forhold til kognitive symptomer end behandling rettet mod en enkelt signal-system, f.eks. serotonin signalering behandlet med SSRI midler.

For eksempel har det vist sig at behandling med enten escitalopram (SSRI) eller duloxetine (SNRI) har en gavnlig effekt på kogntive symptomer: Der ses bedring af arbejdshukommelse (EF), process hastighed (g), motoriske færdigheder. Men duloxetine havde bedre effekt end escitalopram på arbejdshukommelse (ef) og på episodisk hokummelse. I en anden undersøgelse af duloxetine gav behandling over 8 uger en positiv effekt på kognitive evener målt som verbal indlæring, genkaldelse. Der var også en positiv effekt på depression målt som scores på Hamilton Depression Rate Scale, men den positive effekt på kognitive evner var delvist uafhængig af den antidepressive effekt.

I en yderligere undersøgelse så man også forbedringer af kognitiv funktion efter brug af duloxetine. Regressionsananlyse af disse resultater har vist at effekten ikke skyltes bedring af den depressive tilstand – dvs. den emotionelle del af depressionen –  men var resultatet af øget verbal indlæring og forbedringer af hukommelses præstationer.

Lavere eksekutive kognitive præstationer er forbundet med højere tilbagefaldsrater efter behandling med nortriptylene og en højere tilbagefaldsrate efter en vedligeholdelses fase på to år.

Effekten af antidepressiv medicinering på kogntiv funktion

Behandlingens effekt på kognitive symptomer er ofte uafhængig af effekten på affektive symptomer, dvs. tilstande humør eller emotionelle symptomer.

Brugen af antidepressiver under langvarig behandling kan også vise sig at være årsag til nogle af de kognitive bivirkninger der ses hos voksne med depression. F.eks. har brugen af antidepressiver hos patienter med delvis eller fuldstændig afhjælpelse af depression har brugen af antidepressiv medicni været forbundet med flere selv-raporterede kognitive symptomer.

Tilsvarende har andre studier vist at bivirkninger af bestemte kategorier af antidepressiv medicin udtrykker sig som en del af årsagen til den ringe kognitive funktion, der ses hos en del patienter efter afslutningen af deres behandling for depression.

F.eks. har man målt kognitiv funktion som hukommelse (wmsr), executive funktion(stroop), hos 50 patienter behandlet med enten (29) tricykliske antidepressiver eller (21) SSRI/SNRI midler. 19 umedicinerede depressive patienter og 31 raske kontrolgruppedeltagere.

Begge medicinerede grupper men ingen af de umedicinerede grupper, udviste signifikant ringere visuel hukommelse ved sammenligning med kontrolgruppe. TCA-gruppen udviste desuden signifikant ringere executive funktion ved sammenligning med kontrolgruppen. Den anticholinerge effekt af visse tricykliske midler kan formentlig delvist forklare denne effekt.

Men ikke desto mindre har en række undersøgelser vist at kognitive svækkelser hos umedicinerede patienter med depression øges og at klasse specifikke (TCA vs. SSRI/SNRI) bivirkninger af antidepressiver kan influere på forskellige sider af kognitiv funktion.

Det viste sig ogås at medicin har indvirkninger på appetit og energi-balance, der kan øve en negativ indflydelse på kognitiv funktion ved at påvirke kroppens glukose-stofskift og mere specifikt ved at skabe insulinresistens .

Kognitiv dysfunktion kan også forklares som antidepressiv medicins indvirkning på omsætningen af neurotramsmitter stoffer, mitochodria funktion, og ændringer af neuro-plasticitetn hos medicinerede patienter.

Et foreløbigt kontroversielt forslag er at antidepressive medikamenter har en negativ indvirkning på kroppens immunforsvar: Forskellige medikamenter med forskellige virkningsmekanismer har varierende effekter på kroppens immunforsvar og påvirker i varierende grad det generelle niveau af inflammering eller betændelse i kroppen. Dette kan muligvis forklare antidepressiv medicins indvirkning på kogntiv funktion hos voksne, der er blevet behandlet for depression, men efterfølgende udviser kognitive svækkelser. Større og mere robuste undesøgelser må deltagelse af både voksne og ungå må gennemføres for at disse spørgmål kan afklares.

Kilder:

Bortolato B, Carvalho AF, McIntyre RS (2014): Cognitive dysfunction in major depressive disorder: a state-of-the-art clinical review

previous arrow
next arrow
Slider

Christoffer Kølgaard – Den Krøllede Hjerne

Visionen med klinikken er overordnet set at gøre en forskel for andre mennesker.

Psykolog Ane Aakerlund

Jeg har en stor ekspertise i arbejdet med særligt sensitive børn, unge, voksne og pårørende

Psykolog Tine R. Holmegaard

Mit fokus er at være hjælpsom for dig og støtte dig til at indgå i de relationer, som er betydningsfulde for dig, bidrage til at udvikle dig og støtte dig i at forvalte dig selv i det, som du står i.

Berg Psykologi

Psykolog Lyngby med fokus på stress og trivselsproblemer - venlig og kompetent

previous arrow
next arrow
Slider