Effekten af ko-morbide somatiske lidelser på kognitiv funktion

 

Forekomsten af somatisk sygdom – dvs. kropslig, ikke-psykiatrisk lideldelse – har en afgørende effekt på kognitiv funktion og kognitive præstationer. Det er en udbredt, almindelig og stabil iagttagelse at somatisk sygdom hos voksne og ældre påvirker deres kognitive funktion. Da somatisk lidelser generelt øges med alderen, vil dette være lettere at iagttage hos voskne og ældre, men der er faktisk en række undersøgelser, der viser samme mønster hos børn og unge.

Forhøjet blodtryk hos børn viser sig at være associeret med en ringere kognitiv funktion end en kontrolgruppe af børn uden forhøjet blodtryk. Dette ses dels når man gennemfører neuro-kognitive tests og dels når forældre vurderer deres børns selvkontrol ud fra deres adfærd.

Effekten af ko-morbide somatiske lidelser på kogntiv funktion

 

Tidlig etablering af stofskifte-inflamatorisk dysfunktion kan føre til langvarig neuroendokrine ændringer af immunsystem, f.eks. hyperaktivitet i HTPA-aksen (dvs. hypotalemus-hypofyse-adrenalin-cortisol kaskaden af hormon regulering). ændringer af medfødt og tilegnet immunreaktion, såvel som unormal insulin funktion.

Gensidigt relaterede dereguleringer af disse biologiske og hormonelle netværk er en mulig forklaring på sammenhængen og ko-morbiditeten i relation til klinisk depression. Dette omfatter hjertekarsygdomme, type 2 diabetes og pre-diabetes og metabolsk-syndrom-x. Nogle få undersøgelser har vist at dette fælles psykobiologiske grundlag også kan udgøre basis for kognitive forstyrrelser eller svækkelser. F.eks. har man fundet at forhøjede plasmaværdier af immun-funktions medierende signalstoffer som C-Reaktivt Protein (forkortet CRP), interleukin-6 og kvælstof-oxid er relateret til forringelser af verbal hukkommelse og process hastighed (g-factor) ved depression.

I en kohortundersøgelse over 40 måneder med 2977 deltagere med diabetes 2 var ko-morbid depression associeret med signifikant forværret kognitiv funktion ved sammenligning med ikke deprimerede individer med diabetes.

I en meta-analyse viste farmakologisk eller psykoterapeutisk behandling i kombination med kostvejlening sig at være den bedste behandlingsstrategi for patienter med både depression og diabetes 2.

Foreløbige undersøgelsesresultater understøtter hypotesen om at diabetesmidlet metformin både kan afhjælpe  depressions symptomer og hukommelses svækkelser.

Motion og fysisk aktivitet har en veletableret positiv effekt på kognitiv funktion og virker antidepressivt. Anbefalinger af motion som element i depressionsbehandling er empirisk velunderbygget.

Den omfattende ko-morbiditet mellem depression, hjertekarsygdomme og immunfunktions-forstyrrelser angiver et klart behov for at undersøge disse sammenhænge nærmere og for at udvikle passende forebyggelses- og behandlingsstrategier, der er baseret på en klarere forståelse af disse systemiske sammenhænge.

Kilder:

 

Relaterede artikler

Undersøgelse og vurdering af kognitive svækkelser hos deprimerede
Undersøgelse og vurdering af kognitive svækkelser hos deprimerede
Det synes at være afgørende vigtigt at undersøge og afdække kognitiv dysfunktion ved depression.
Undersøgelse og vurdering af kognitive svækkelser hos deprimerede
Eksekutive funktioner og depression
Eksekutive funktioner og depression
Svækkelser af opmærksomhedsregulering, arbejdshukommelse (for eksekutive funktion) og en række andre eksekutive funktioner (abstrakt indlæring, flydende sproglig fomulering og impulskontrol) er forbundet med en øget risiko for selvmordsrisiko hos deprimerede patienter. 
Eksekutive funktioner og depression
Psykosociale virkninger af kognitiv dysfunktion ved depression
Psykosociale virkninger af kognitiv dysfunktion ved depression
Kognitiv dysfunktion kan give begrænsninger for indsatsen på patientens arbejdeplads, f.eks. reduceret produktivitet, øget antal fejl, øget risiko for ulykker eller personskade, øget risiko for personkonflikter og en reduceret evne til at håndtere stress og belastninger
Psykosociale virkninger af kognitiv dysfunktion ved depression
Effekten af antidepressiv medicinering på kogntiv funktion
Effekten af antidepressiv medicinering på kogntiv funktion
En række undersøgelser peger på at den normale farmakologiske behandling af depression er en utilstrækkelig behandling af de kognitive symptomer ved depression.
Effekten af antidepressiv medicinering på kogntiv funktion
Apati og depression kan være tegn på begyndende demens
Apati og depression kan være tegn på begyndende demens
Depression og apati er brugbare tidlige tegn og biomarkører for demens.
Apati og depression kan være tegn på begyndende demens
Kognitiv dysfunktion ved depression
Kognitiv dysfunktion ved depression
Forskning tyder på at kognitiv dysfunktioner optræder tidligt i en depression, at de er årsager ved udvikling af depression og at de bliver forværret efterhånden som patienten har flere depressive episoder.  
Kognitiv dysfunktion ved depression
Kognitive svækkelser ved depression
Kognitive svækkelser ved depression
Store mængder data fra en lang række undersøgelser, viser at kognitive forstyrrelser, kognitive svækkelser, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær udgør en central faktor i udviklingen af depression.
Kognitive svækkelser ved depression