fbpx

Er du en modig person? Det er godt at være modig, men det er nogle gange også godt at undgå risiko. Hvordan vi holder denne balance kan være afgørende for om vi kommer til skade, mister penge, siger noget, der skaber problemer. Vores hjerne ser ud til at justere løbende, hvor modige vi er. Dette sker ved at perception af risiko øges eller reduceres. Lidt som hvis man skruer op og ned for farved rød i et video-klip.

risiko-aversion

Det har også vist sig, at ego depletion kan øge vores risiko aversion. Det giver god mening som en naturlig reaktion, der bekrænser vores risiko adfærd, specielt når vi er trætte eller har opbrugt vores mentale reserver.

Ego depletion og risiko-aversion

Ego depletion fører til øget risiko-aversion: Gennem en række forsøg  har man undersøgt, hvordan ego depletion påvirker ens tendens til at være mere eller mindre fokuseret på at undgå risiko-elementer, f.eks. ubeskyttet sex, eller gennemføre beskyttende foranstaltninger som f.eks. sundhedsundersøgelser for klamydia eller andre sygdomme.

En anden måde at risiko-aversion viser sig er ved en øget interesse for produkter, der fremmer sikkerhed, som f.eks. beskyttelse mod computer virus. På disse forskellige områder fandt man, at de personer, der havde opbrugt mest af deres overskud også var mere tilbøjelige til at foretage valg, der var mere fokuserede på sikkerhed.

Dette var dog kun tilfælde når forsøgspersonerne havde en oplevelse af at være udsat for en risiko: Hvis ikke der var denne oplevelse af risiko, gjorde ego depletion ikke nogen forskel i forhold til mere sikre valg. Der var f.eks. ikke nogen tendens til at blive undersøgt for nyre-sygdom eller klamydia, hvis ikke forsøgspersonerne havde en oplevelse af, at de var i risikogruppen for disse lidelser.

Ego depletion fører til øget risiko undgåelse
Ego depletion fører til øget risiko undgåelse Ego depletion fører til øget risiko undgåelse

Disse undersøgelser viser at folks oplevelse af risiko ændrer sig ved ego depletion, altså  når mere af deres overskud er opbrugt. Dette svarer godt til noget, som man har iagtaget neuropsykologisk, nemlig at styringen af ens adfærd ved ego depletion skifter fra prefrontal kortex (der er rationelt foukuseret og følger planer) til amygdala, der er fokuseret på overlevelse og mere simpel instinktiv adfærd.
Undersøgelserne viser også, at sikkerhedsfokuseret adfærd ikke bare er udtryk for omtanke og omhyggelighed, men at den ofte kan være drevet af instinktive tendenser til at søge sikkerhed, når man oplever risiko. Det kunne tyde på at ego depletion i naturen er med til at begrænse risiko adfærd, der kunne føre til kvæstelser eller død.

 

At blive herre over sine valg og at blive god til at håndtere de langsigtede konsekvenser af ens adfærd er en super-evne, som er nøglen til enhver form for succes i livet.
Dit disponible overskud er er med den seneste udvikling inden for hjerneforskning blevet et helt centralt begreb. Det dækker over din evne til at håndtere negative oplevelser, negative følelser og stress i almindelighed. Dit disponible overskud er afgørende for din aktuelle situation og for dine fremtidige muligheder.
Væmmelse viser sig at spille en overraskende rolle i effektiv selvmotivering og ændringer af adfærd og vaner.
Er selvkontrol det modsatte af impulsivitet? Er impulsivitet det modsatte af selvkontrol?
Når man ofte handler impulsivt [korsigtet], bliver der mindre plads til at handle planlagt. Impulsiv adfærd svækker derfor ens evne til at realisere langsigtede målsætninger.
Undersøgelser viser at man bliver mindre stresspåvirket når man har en subjektiv oplevlse af kontrol.
Er selvkontrol afgørende for hvor godt man fungerer socialt, økonomisk og helbredsmæssigt? Vil ændringer af selvkontrol føre til ændringer af social funktion, økonomi og helbred? Dunedin undersøgelsen fulgte en komplet årgang fra byen Dunedin fra fødsel til at de var 32 år gamle.
Vores selvkontrol yderst begrænset og kun effektiv i kort tid af gangen.
Ego Depletion og Beslutningstræthed: Valg og afgørelser medfører ego-depletion og giver efterfølgende en reduceret selvkontrol. Risiko øger denne effekt.
Vaner er vigtige. Det er vikelig godt at have gode vaner og at gøre visse ting automatisk, når der er brug for det. Det er også virkelig dårligt at have dårlige vaner.
Pixie strategier har to dele: En relevant situation og en ønsket handling.
Intentioner er ikke nok - skab motivation og handling med visualiserede forskelle
Ego depletion fører til øget risiko-aversion
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Læs mere om:

Økonomi modellen
https://youtu.be/DNlI8uWUOxc

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Monika Lisjak and Angela Y. Lee (2014): The Bright Side of Impulse: Depletion Heightens Self-Protective Behavior in the Face of Danger

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.