Fokus på eksekutive funktioner i børnehaven

En undersøgelse i New York har i 2014 vist at et øget fokus på eksekutive funktioner giver positive effeker for eksekutive funktioner, selvkontrol,  opmærksomhedskontrol, cortisol niveauer og alfa amylase. Undersøgelsen viste desuden positive resultater for læsefærdigheder, ordforråd og matematik, og at disse forbedringer fortsatte ind i perioden for første klasse.En række effekter var specifikke for skoler i områder med fattigdom, og tyder på at et fokus på eksekutive funktioner og relaterede områder af egen regulering i den tidligste del af uddannelses-systemet, kan være et effektivt middel i forhold til at reducere effekten af social arv.

Undersøgelsen blev gennemført i en gruppe af 29 skoler, 79 klasser og 759 børn og der blev andvendt et radomiseret kontrolgruppe undersøgelsesdesign  (‘lodtrækningstudie’).

“Arbejdshukommelse og evnen til at regulere sin opmærksomhed, som beggge er vigtige elementer i de eksekutive funktioner, giver børn mulighed for at fokuser og bearbejde information mere effektivt. Vores resultater viser at et kombineret fokus på eksekutive funktioner og tidlig akkademisk indlæring resulterer i det stærkeste fundament for succes i skolen”, udtaler Clancy Blair, der er hovedforfatter til undersøgelsen. Blair er professor i anvendt psykologi på NYU Steinhardt/New York University.

Effektiv tidlig uddannelse er en kritisk komponent i akademisk udvikling, specielt for børn der vokser op i fattigdom: Deres socioøkonomiske status gør dem sårbare over for forskelle i uddannelsesniveau. En række forskningsresultater har i de senere år vist at et fokus på egen regulering – regulering af egne følelser og anden brug af eksekutive funktioner – kan give børn en bedre og mere positiv oplevelse af læring og være grundlag for en mere positiv udvikling gennem uddannelses-systemet.

Et element i undersøgelsen var brugen af “Tools of the Mind” (Sindets Redskaber),  som er et forskningsbaseret program, der kombinerer et pensum af litteratur, matematik og vidskab med børne-styrede aktiviteter og rolle-spil. Ved brug af Tools of the Mind kan lærere organisere og administrere instruktioner for børnene, sådan at de udvikler færdigheder i egen regulering gennem deres interaktioner med klassekammerater. Dette understøtter en øget udvikling af eksekutive funktioner.

Ved sammenligning med børn i kontrol-grupper, fandt man at Tools of the Mind gav forbedringer i matematik, læsefærdigheder og ordforråd. Og disse forbedringer blev både bibeholdt og forøget ved test af læsefærdigheder og ordforråd i første klasse. Dette tyder på at der opnås varige effekter, når eksekutive funktioner forbedres.

Kilder:

 
 
 
 
 
Et øget fokus på eksekutive funktioner giver positive effekter for eksekutive funktioner, selvkontrol og opmærksomhedskontrol.
Familepleje viser sig at være et positivt element for børn der udviser skader på eksekutiver funktioner efter omsorgssvigt.
En ny undersøgelse viser, at svagheder i eksekutive funtioner hos børn indikerer senere agressiv adfærd.
Arbejdshukommelsen er den fleksible arbejdsplads, hvor du kan kombinere forskellige emner eller elementer. Det er i arbejdshukommelsen, at du bearbejder dine indtryk og omsætter dem i nye forståelser og udformer elementer af ny planer.
Eksekutive funktioner: Gennem viden om hjernens processer bliver regulering og transformationer mulige, der ellers var umulige. Brugen af strategier er en nødvendig og tilstrækkelig forudsætning for at opnå en effektiv egen-regulering.    
Eksekutive funktioner er hjernens overordnede og styrende funktioner, som regulerer og justerer andre funktioners aktivitet. Men kernen i de eksekutive funktioner er eksekvering af planer.
Eksekutive funktioner udøves fra præfrontal kortex, anvender den visuel-spatielle skitseblok, og producerer nye vaner ved at styre opmærksomheden fra den ene idé til den næste.  
Eksekutive funktioner er den neuropsykologiske betegnelse for vores styring af vores tanker, reaktioner, adfærd og psykologiske processer. I gamle dage kaldte man det samme for vilje eller viljestyrke.
Træning af eksekutive funktioner er en mulighed, man er blevet mere og mere opmærksom på de seneste år. Denne mulighed er vokset ud af en ny forståelse og en ny model for selvkontrol og for hjernens eksekutive funktioner. En forståelse, der er meget fokuseret på de ressourcer, der er nødvendige for driften af eksekutive funktioner og selvkontrol.    
Hjernens funktioner - opmærksomhedsregulering Vi kan regulere vores opmærksomhed i en periode, men før eller siden svigter vores regulering og vores opmærksomhed falder da tilbage i vores indgroede vanemæssige mønstre.
Eksekutive funktioner og arbejdshukommelse: Opmærksomheds regulering bruges bla.a. til at placere billeder, fakta eller situationer i vores arbejdshukommelse. Denne process kræver tilførsel af energi i form af glukose.  Derfor er der er tæt sammenhæng mellem glukose omsætning, eksekutive funktioner og arbejdshukommelse.
Manglende opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet er de vigtigtste kernesymptomer for børn med ADHD.
I årtier forstod man ADHD som en adfærdsforstyrrelse, noget man ofte omtalte som \"hyperaktivitet\".
ADHD lidelsen og Emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Det vil sige at, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer.
Alle borderline klienter har et liv fuld af svære problemer. Men præcis hvorfor er det sådan? Hvad er forbindelsen mellem denne diagnose og en stærk tendens til af virke som en magnet for vanskelige problemer?
previous arrow
next arrow
Slider