fbpx

Eksekutive funktioner og arbejdshukommelse: Glukose

Tl;dr

Eksekutive funktioner og arbejdshukommelse: Opmærksomheds regulering bruges bla.a. til at placere billeder, fakta eller situationer i vores arbejdshukommelse. Denne process kræver tilførsel af energi i form af glukose.  Derfor er der er tæt sammenhæng mellem glukose omsætning, eksekutive funktioner og arbejdshukommelse.

Glukose spiller er rolle for eksekutive funktioner og arbejdshukommelse:

Glukose i moderate mængder ser ud til at øge kognitive præstationer. Specifikt ser moderate forøgelser af koncentrationen af glukose i kredsløb ud til at øge evnen til at forme nye hukommelses-spor. Dette er bekræftet gennem forsøg med dyr og mennesker.

Man har længe vidst at kroppens adgang til glukose påvirker vores kognitive funktioner. Det sker bla.a. ved at påvirke omsætningen af acetylkolin, som ofte er en nødvendig (og begrænsende) forudsætning for dannelsen af nye hukommelses spor og dermed for indlæring.

Glukose øger hukommelses funktioner for gnavere over en række forskellige opgaver. Hos mennesker øger glukose hukommelsen for både unge og ældre raske personer og for personer med alzheimers demens eller downs syndrome.

Effekten af glukose på kognitive funktioner over en række forskellige arter og en række forskellige opgaver tyder på, at glukose påvirker de dele af hjernen, som er nødvendige for at danne nye hukommelses spor. Således øges indlæring hos rotter, der får en mikro dosis glukose indsprøjtning i hippocampus.

Glukose er en nødvendig ingrediens i kroppens fremstilling af acetyl-CoA, som igen er nødvendig for fremstilling af acetylkolin, der fungerer som et transmitterstof i hjernen. Derfor vil begrænsninger af glukose medføre begrænsninger af tilgængelig acetylkolin.

Baseret på ovenstående er der sandsynlighed for at glukose øger hukommelses funktioner fordi glukose øger kroppens produktion og frigivelse af acetylkolin.

Glukose reducerer også hyperaktivitet og REM-søvn fremkaldt af cholinerge antagonister (der blokerer acetylkolins virkning).

Der er således en række biokemiske forsøg, der viser at glukose kan ændre og regulere kognitive funktioner, der bruger acetylkolin som transmittersubstans.

Yderligere forsøg har vist at glukose påvirker både arbejdshukommelse (eksekutive funktioner) og rumlig opfattelse.

Dette kan vise sig at være forklaringen på at glukoseomsætning er en faktor i kognitive præstationer og en risikofaktor for depression og anden psykisk sygdom.

Familepleje viser sig at være et positivt element for børn der udviser skader på eksekutiver funktioner efter omsorgssvigt.
En ny undersøgelse viser, at svagheder i eksekutive funtioner hos børn indikerer senere agressiv adfærd.
Hjernens eksekutive funktioner er kredsløb og centre, som styrer andre dele af hjernen såvel som væsentligt kropsfunktioner, som f.eks. hjerterytme.
Eksekutive funktioner: Gennem viden om hjernens processer bliver regulering og transformationer mulige, der ellers var umulige.
Kernen i de eksekutive funktioner er eksekvering af planer.
Eksekutive funktioner udøves fra præfrontal kortex, anvender den visuel-spatielle skitseblok, og producerer nye vaner ved at styre opmærksomheden fra den ene idé til den næste.
Eksekutive funktioner er den neuropsykologiske betegnelse for vores styring af vores tanker, reaktioner, adfærd og psykologiske processer. I gamle dage kaldte man det samme for vilje eller viljestyrke.
Selvkontrol-styrke er nødvendig for selvets eksekutive funktioner, dvs. den del af selvet som træffer beslutninger, tager initiativer og hæmmer, afbryder eller ændrer adfærd eller på anden måde regulerer selvets konstitution.
Glukose i moderate mængder ser ud til at øge kognitive præstationer.
Eksekutive funktioner opdeles normal i tre typer: a) hæmning, b) skift og c) arbejdshukommelse.
Det er hjernens eksekutive funktioner, der prioriterer hvilke opgaver, vi er fokuseret på at løse.
ADHD eller Borderline? ADHD lidelsen og Emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Vil det så sige, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer?
Det "vise sind" er en kombination af god planlægning og en god følelsesmæssig forståelse af sig selv.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Kilder:

M E Ragozzino, K E Unick, and P E Gold, 1996: Hippocampal acetylcholine release during memory testing in rats: augmentation by glucose.

Sundhed.dk: Demens kortlægning af problemadfærd

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

P-faktor artikler