fbpx

Familiepleje og eksekutive funktioner

Familepleje viser sig at være et positivt element for børn der udviser skader på eksekutiver funktioner efter omsorgssvigt. 

Når man sammenligner børn der oplever omsorgssvigt med andre børn, så udviser de svigtede børn skader på hukommelse og eksekutive funktioner. Man har i en undersøgelse målt eksekutive funktioner ved alder 8 og 16 år og fundet at omsorssvigt skader hjernen på måder, der kommmer til udtryk som forringelser af eksekutive funktioner. 

“Denne undersøgelse viser os at de skader, der opstår i forbindelse med omsorgssvigt i tidlig barndom fortsætter som begrænsninger af funktion langt op i teenage årene”, udtaler Mark Wade som er første-forfatter til undersøgelsen. 

Familiepleje og eksekutive funktioner

Man skønner at der globalt set er ca. 8 milioner børn, der lever i institutioner. Undersøgelsen er sket i sammearbejde med Bukarest’ program for tidlig insats – BEIP – og omfatter sammenligninger mellem børn, der er vokset op på børnehjem,  børn, der tidligt er blevet adopteret til familier og børn, der aldrig har været på institutioner. 

Sidste år viste en analyse, at børn der er vokset op på institutioner, har en kraftigt øget mængde psykiske problemer og lidelser, som f.eks. vanskeligheder i forhold til at følge regler, problemer med autoritetsfigurer, tyveri og vold. Disse problemer var dog reduceret for de børn, der opnåede at blive placeret i familepleje.  

Den ny undersøgelse fokuserede på kognitive funktioner, specielt hukommelse og eksekutive funktioner. Eksekutive funktioner er specielt vigtige både i forhold til akkademiske præstationer og social funktion fordi de er nøglen til selvkontrol, behovsudsættelse og genneførelse af langsigtede planer. 

Resultater for måling af eksekutive funktioner

Man fandt i undersøgelsen at:
Børn i alle grupper – institutionaliseret eller ej – udviklede sig på en række mål for eksekutive funktioner efterhånden som de blev ældre (fra 8 til 16 års alder). 
At tidlige problemer med eksekutive funktioner blandt de børn, som var institutionaliseret, fulgte disse børn gennem deres teenage år. Dette var også tilfældet for de, som senere blev placeret i familiepleje. 

Forskelle i måling af arbejdshukommelse mellem institutionaliserede børn og de som senere blev placeret i familiepleje blev værre med tiden. 

Når institutionaliserde børn blev placeret i kvalificeret familepleje blev mangler i arbejdshukommelse og indlæring reduceret, sådan at der ikke var målbare forskelle ved  16 års alder.

EEG målinger af alfa-bølger ved hvile udgjorde en indikator for eksekutive funktioner ved alder 8, 12 og 16 år. 

Så undersøgelsen konkluderer at insstitutionaliserede børn har større vanskeligheder, men at placering i familiepleje med positiv omsorg kan give et grundlag for at børnene delvist overvinder disse vanskeligheder og øger niveauet af deres eksekutive funktioner. Ikke overraskende viser det sig, at et sikkert, omsorgsfuldt og stimulerende familie-baseret opvækstmiljø er afgørende for børns langsigtede muligheder for succes i livet. Og kan udgøre en støtte til at overvinde en dårlig start på livet. 

Familepleje viser sig at være et positivt element for børn der udviser skader på eksekutiver funktioner efter omsorgssvigt.
En ny undersøgelse viser, at svagheder i eksekutive funtioner hos børn indikerer senere agressiv adfærd.
Hjernens eksekutive funktioner er kredsløb og centre, som styrer andre dele af hjernen såvel som væsentligt kropsfunktioner, som f.eks. hjerterytme.
Eksekutive funktioner: Gennem viden om hjernens processer bliver regulering og transformationer mulige, der ellers var umulige.
Kernen i de eksekutive funktioner er eksekvering af planer.
Eksekutive funktioner udøves fra præfrontal kortex, anvender den visuel-spatielle skitseblok, og producerer nye vaner ved at styre opmærksomheden fra den ene idé til den næste.
Eksekutive funktioner er den neuropsykologiske betegnelse for vores styring af vores tanker, reaktioner, adfærd og psykologiske processer. I gamle dage kaldte man det samme for vilje eller viljestyrke.
Selvkontrol-styrke er nødvendig for selvets eksekutive funktioner, dvs. den del af selvet som træffer beslutninger, tager initiativer og hæmmer, afbryder eller ændrer adfærd eller på anden måde regulerer selvets konstitution.
Glukose i moderate mængder ser ud til at øge kognitive præstationer.
Eksekutive funktioner opdeles normal i tre typer: a) hæmning, b) skift og c) arbejdshukommelse.
Det er hjernens eksekutive funktioner, der prioriterer hvilke opgaver, vi er fokuseret på at løse.
ADHD eller Borderline? ADHD lidelsen og Emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Vil det så sige, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer?
Det "vise sind" er en kombination af god planlægning og en god følelsesmæssig forståelse af sig selv.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:


DailyScience (2019): Early child deprivation and neglect impair memory and executive functioning at age 16

Mark Wade, Nathan A. Fox, Charles H. Zeanah, and Charles A. Nelson III: Long-term effects of institutional rearing, foster care, and brain activity on memory and executive functioning