Eksekutive funktioner og arbejdshukommelse

Eksekutive funktioner og arbejdshukommelse: Glukose

Tl;dr

Eksekutive funktioner og arbejdshukommelse: Opmærksomheds regulering bruges bla.a. til at placere billeder, fakta eller situationer i vores arbejdshukommelse. Denne process kræver tilførsel af energi i form af glukose.  Derfor er der er tæt sammenhæng mellem glukose omsætning, eksekutive funktioner og arbejdshukommelse.

Glukose spiller er rolle for eksekutive funktioner og arbejdshukommelse:

Glukose i moderate mængder ser ud til at øge kognitive præstationer. Specifikt ser moderate forøgelser af koncentrationen af glukose i kredsløb ud til at øge evnen til at forme nye hukommelses-spor. Dette er bekræftet gennem forsøg med dyr og mennesker.

Man har længe vidst at kroppens adgang til glukose påvirker vores kognitive funktioner. Det sker bla.a. ved at påvirke omsætningen af acetylkolin, som ofte er en nødvendig (og begrænsende) forudsætning for dannelsen af nye hukommelses spor og dermed for indlæring.

Glukose øger hukommelses funktioner for gnavere over en række forskellige opgaver. Hos mennesker øger glukose hukommelsen for både unge og ældre rasker personer og for personer med alzheimers demens eller downs syndrome.

Effekten af glukose på kognitive funktioner over en række forskellige arter og en række forskellige opgaver tyder på, at glukose påvirker de dele af hjernen, som er nødvendige for at danne nye hukommelses spor. Således øges indlæring hos rotter, der får en mikro dosis glukose indsprøjtning i hipocampus.

Glukose er en nødvendig ingrediens i kroppens fremstilling af acetyl-CoA, som igen er nødvendig for fremstilling af acetylkolin, der fungerer som et transmitterstof i hjernen. Derfor vil begrænsninger af glukose medføre begrænsninger af tilgængelig acetylkolin.

Baseret på ovenstående er der sandsynlighed for at glukose øger hukommelses funktioner fordi glukose øger kroppens produktion og frigivelse af acetylkolin.

Glukose reducerer også hyperaktivitet og REM-søvn fremkaldt af cholinerge atagonister (der blokerer acetylkolins virkning).

Der er således en række biokemiske forsøg, der viser at glukose kan ændre og regulere kognitive funktioner, der bruger acetylkolin som transmittersubstans.

Læs mere om impulsivitet og borderline

Yderligere forsøg har vist at glukose påvirker både arbejdshukommelse (eksekutive funktioner) og rumlig opfattelse.

Dette kan vise sig at være forklaringen på at glukoseomsætning er en faktor i kognitive præstationer og en risikofaktor for depression og anden psykisk sygdom.

Mere om Eksekutive Funktioner:

Kilder:

M E Ragozzino, K E Unick, and P E Gold, 1996: Hippocampal acetylcholine release during memory testing in rats: augmentation by glucose.

Sundhed.dk: Demens kortlægning af problemadfærd

Læs mere om: Borderline og PAI-BOR [Test]

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

P-faktor artikler