fbpx

Eksekutive funktioner – processer og strukturer

Tl;dr:

Eksekutive funktioner udøves fra præfrontal kortex, anvender den visuel-spatielle skitseblok, og producerer nye vaner ved at styre opmærksomheden fra den ene idé til den næste.    

Psykologiske processer

Eksekutive funktioner og vilje er altid blevet symboliseret ved rytteren på sin hest. Dette angiver forholdet mellem vores vilje og intentioner og det “dyriske” i vores natur, arven fra vores medfødte instinkter, tendenser og drifter. I mange situationer kan de to elementer i vores natur opleves som modsætninger, men sådan behøver det faktisk ikke at være. En god regulering af vores egen natur bør være harmonisk og integreret. Det naturlige samabejde mellem hest og rytter er det traditionelle symbol på det symbiotiske forhold man ideelt bør have mellem sin drifts-natur og den rationelle fornuft.   Der findes en række metoder, der kan sikre denne form for hamonisk samarbejde. En god beskrivelse af disse metoder kræver at man har en rimelig forståelse af de forskellige elementer i psykologiske processer og det er derfor en god idé at ridse disse kort op:  
1. Sansning eller perception: Det vil sige data fra vores omgivelser, sådan som de er tilgængelige gennem syn, hørelse, osv.
2. Emotioner eller følelser: Vores emotionelle reaktioner på de ting vi oplever.
3. Impulser og begær: De handle- føle- og vurderingstendenser, som følelser giver anledning til.
4. Forestillingsevnen: Vores visualisering af scener, processer eller forløb.
5. Tanker; Vores evne til at kategorisere, definere og beskrive.
6. Intuitionen; Vores evne til at bruge dybe og ofte ubevidste erfaringer til at guide vores antagelser og tolkninger.
7. Viljen: Det som man idag begtegner som eksekutive funktioner, opmærksomheds-regulering eller egen-regulering.        

Eksekutive funktioner - processer og strukturer

Strukturer

Vores eksekutive funktioner intager en helt central plads i det samlede system:   Der er to måder det samlede system kan fungere på:

  1. De indlejrede erfaringer (de tilpassede synapser og axon/dendrit-forbindelser) kan aktivere tilpasset adfærd, der normalt er tilstrækkelig til at opnå de ønskede resultater. Sålænge vores køleskab ikke kan flytte på sig, så er vores vaner ofte tilstrækkelige til at sikre det ønskede resulatet.
  2. Når vi står overfor en mere kaotisk eller variabel situation, så er en tilpasset fleksibel indsats ofte nødvendig for succes. Mange situationer kræver at man lytter til andre, forstår hvad der er vigtigt og tilpasser sin adfærd løbende. Dette er kun muligt, hvis vi bruger vores eksekutive funktioner til at tilpasse vores adfærd til vores målsætninger og den aktuelle situation.

    Den vanebaserde process er styret af det limbiske system eller pattedyrhjernen. Denne del af hjernen huser vores instinkter, instinktbaserede indlæring, øvrige vaner og automatiske reaktioner. Limbisk hjerne regulerer tilpasning af vores adfærd i forhold til den situation vi befinder os i. Det limbiske system er derfor i grove træk en bro mellem vores sanser og vores adfærd. Det limbiske system kan aktivere en lang række adfærdsvaner uden at omtanke behøver at deltage. Omtanke kan senere, når den er vågen, kritisere den vanebaserede adfærd og der er ofte et anspændt forhold mellem vaner og omtanke.

    Omtanke er baseret på aktivering af den foreste del af hjernen, præfrontal kortex, der huser vores eksekutive funktioner, opmærksomheds regulering, arbejdshukommelse, visualiserings evne, m.m. Vores bevidste overvejelser foregår i det man kaldt den visuel-spatielle skitseblok, et idemæssigt tegnebrædt, hvor vi kan stykke forskellige ideer sammen. Processen er styret af a) vores målsætning, b) koncentreret reguleret opmærksomhed, der følger de referencer der er indeholdt i enten målsætning eller de ideér, der hentes ind i løbet af processen.  Man kan påstå at præfrontal kortex udgør hjernens “research & development” afdeling, altså den afdeling, som står for innovation, nye vaner og forbedrede metoder.
 
Familepleje viser sig at være et positivt element for børn der udviser skader på eksekutiver funktioner efter omsorgssvigt.
En ny undersøgelse viser, at svagheder i eksekutive funtioner hos børn indikerer senere agressiv adfærd.
Hjernens eksekutive funktioner er kredsløb og centre, som styrer andre dele af hjernen såvel som væsentligt kropsfunktioner, som f.eks. hjerterytme.
Eksekutive funktioner: Gennem viden om hjernens processer bliver regulering og transformationer mulige, der ellers var umulige.
Kernen i de eksekutive funktioner er eksekvering af planer.
Eksekutive funktioner udøves fra præfrontal kortex, anvender den visuel-spatielle skitseblok, og producerer nye vaner ved at styre opmærksomheden fra den ene idé til den næste.
Eksekutive funktioner er den neuropsykologiske betegnelse for vores styring af vores tanker, reaktioner, adfærd og psykologiske processer. I gamle dage kaldte man det samme for vilje eller viljestyrke.
Selvkontrol-styrke er nødvendig for selvets eksekutive funktioner, dvs. den del af selvet som træffer beslutninger, tager initiativer og hæmmer, afbryder eller ændrer adfærd eller på anden måde regulerer selvets konstitution.
Glukose i moderate mængder ser ud til at øge kognitive præstationer.
Eksekutive funktioner opdeles normal i tre typer: a) hæmning, b) skift og c) arbejdshukommelse.
Det er hjernens eksekutive funktioner, der prioriterer hvilke opgaver, vi er fokuseret på at løse.
ADHD eller Borderline? ADHD lidelsen og Emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Vil det så sige, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer?
Det "vise sind" er en kombination af god planlægning og en god følelsesmæssig forståelse af sig selv.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

https://youtu.be/f5vRrt0Q9Ew

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper