fbpx

Esktrover – introvert

I personlighedspsykologi skelner man mellem ekstroverte og introverte personlighedstræk. Ekstroverte træk giver dig lyst til at kommunikere med andre, trang til at være i centrum og vil ofte sætte dig i stand til at underholde eller informere andre personer omkring dig.

ekstrovert

Hvad betyder ekstrovert?

Ekstrovert kan groft sagt oversættes til udadvendt: Positiv, socialt udadvendt, højlydt, farverig og imødekommende. Det modsatte af introvert, indadskuende og afsondret.

Ekstroverte træk

Balancen mellem ekstroverte og introverte træk ser ud til at bygge på graden og fordelingen af positive og negative følelser. Fra naturens side er det vigtigt, at vi har tilpas stærke negative følelser. Det er nemlig frygt, angst og afsky, der sikrer at vi ikke konstant udsætter os selv for fare eller smitte. Fordelen ved negative følelser er, at de motiverer os til at søge i sikkerhed, bort fra hunde, på afstand af fulde folk og langt væk fra fordærvet mad.

Det er en smule hæmmende for vores produktive adfærd, men værdien af negative følelser ligger i deres indvirkning på vores adfærd og vores tendens til at søge sikkerhed. Denne værdi øges betragteligt hvis vi er ansvarlige for andre i familien. Altså hvis vi ikke bare påvirker vores egen overlevelse, men desuden påvirker overlevelsen af vores afkom (og gener). Derfor er det en fordel, at omsorgspersoner har en stærkere tendens til negative følelser. Det er stadigt kun hæmmende for vores egen produktive adfærd, men det er i denne forbindelse også afgørende for overlevelses-chancerne for vores afkom. Derfor er det en fordel at vores tendens til negative følelser øges i takt med, at vi oplever at indtage en social rolle med ansvar og mulighed for at påvirke andre.

Det ville altså give god mening i forhold til overlevelse for os selv og vores afkom/familie, hvis vores tendens til negative følelser var en smule stærkere, hvis og når vi er omgivet af familie og venner. Dette kunne f.eks. arrangeres ved at vores center for håndtering af sociale regler og strukturer havde en stimulerende indflydelse på vores generelle tendens til at reagere på risiko. 

Det er ikke fuldt ud afdækket, hvordan dette sker i hjernen. Men hormoner og transmitterstoffer har uden tvivl en indvirkning. For eksempel har neuropeptid-Y har en rolle i forhold til at regulere angst og appetit. Neuropeptid-y påvirker vores dopamin-system og dermed vores oplevelse af muligheder.  Neruopeptid-y findes også i amygdala, hvor det påvirker vores sensitivitet over for risiko og andre negative følelser. Høje værdier af dette neurohormon korrelerer også med en øget tendens til at drikke alkohol.

Da ekstrovert adfærd er reguleret af hjernens hormonelle tilstande, kan man ofte påvirke sin grad af ekstrovert adfærd ved at drikke alkohol eller ved at tage stoffer. Dette kan være med til at skabe psykisk afhængighed for folk, der ellers er introverte og socialt hæmmede, men ønsker et mere positivt socialt liv.

Der er meget der tyder på, at sociale situationer har en tendens til at øge negative følelser, som f.eks. frygt og angst. Dette forklarer i høj grad, hvordan og hvorfor nogle mennesker er ekstroverte: Det er de mennesker, der i mindre grad er hæmmet af negative følelser i almindelighed. Alle har en slags balance mellem positiv og negativ motivation: En skibakke ser ud som om den kunne være en fantastisk oplevelse, men det er selvfølgelig også muligt at man brækker et ben eller to. Det er sjovere at køre stærkt og overhale andre biler, men det kunne også hurtigt blive dyrt og farligt. En potentiel partner er ekstremt attraktiv, men det er svært nedslående at blive afvist.

De fleste har en sund skræk for at falde ned, fordi det er med til at holde vores gener i live. Nogle har en overdreven eller ekstrem skræk for højder, men alle har en vis grad af højdeskræk. Det er naturligt og nødvedigt fordi det holder os i live.

Men der er muligvis mere forskel på, hvor meget vi reagerer på sociale situationer og social fare: Nogle blive ekstremte negative og risiko-aversive (fordi det tjener gruppens overlevelse), mens andre ikke er synligt påvirket af denne dynamik. Da disse personer samtidigt typisk er langt fra fysisk fare vil de være overvejende positive i deres reaktioner, tilstand og udtryk. Det er disse personer, der elsker at feste og typisk er i centrum af alle festlige lejligheder eller sociale situationer. Deres sociale roller er ofte struktureret omkring denne dynamik og deres farverige adfærd.

https://youtu.be/aILYbUDGDks

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Larsen RJ & Ketelaar T. (1991): Personality and susceptibility to positive and negative emotional states

Wikipedia: Neuropeptide y

Billede: This is not happening with Ari Shafir