Elementer i hjernens monopolisering

 

Elementer i hjernens monopolisering

1. Medfødte adfærdsresponser aktiveres samtidig med at det autonome nervesystem aktiveres, og samtidig med at, der sker en række hormonelle reaktioner.
2. Neuromodulator systemer aktiveres og begynder at regulere sensitivitet og neurotransmission over hele hjernen.
3. Målrettet instrumentel adfærd initieres af det motivationelle system.
4. Sanse systemer, kognitive anlæg, og hukommelse for eksplicit viden aktiveres, sådan at der opnås øget opmærksomhed over for relevante stimuli og udformning af nye eksplicitte erindringer (der udformes i hippocampus og relaterede områder af kortex) og implicitte erindringer (som er “spor” afsat i selve overlevelseskredsløbet).

 

Overlevelseskredsløb

Overlevelseskredsløb aktiverer ved fare en række ressourcer til håndtering af aktuelle trusler.

 

1. Medfødte adfærdsresponser aktiveres samtidig med at det autonome nervesystem aktiveres, og samtidig med at, der sker en række hormonelle reaktioner.

2. Neuromodulator systemer aktiveres og begynder at regulere sensitivitet og neurotransmission over hele hjernen.
3. Målrettet instrumentel adfærd initieres af det motivationelle system.
4. Sanse systemer, kognitive anlæg, og hukommelse for eksplicit viden aktiveres, sådan at der opnås øget opmærksomhed over for relevante stimuli og udformning af nye eksplicitte erindringer (der udformes i hippocampus og relaterede områder af kortex) og implicitte erindringer (som er “spor” afsat i selve overlevelseskredsløbet).

Transendens af neuro-anatomisk homology

I disse organismer, pattedyr og andre hvirveldyr, spiller g-protein-koblede receptorer og deres regulatorer en afgørende rolle i modulering af neuro-sensitivitet og ved regulering af tærsklen for adfærdsmæssige reaktioner på incentiver, der er associeret med specifikke motivationelle/emotionelle tilstande. Biologiske aminer og deres g-protein-koblede receptorer spiller også en afgørende rolle for arrousal og adfærdsmæssige ”beslutninger” i Drosphilia og i hvirveldyr. De samme grundlæggende funktioner ses på molekylært niveau i overlevelseskredsløb hos en lang række arter, hvilket tyder på en genetisk konservering af principper for organisering af de bagvedliggende overlevelsesfunktioner.

 

 
 

Comments on Elementer i hjernens monopolisering