Følelser, emotionelle reaktioner og vurderinger

 

Man kan forstå følelser og emotionelle reaktioner som oplevelser: Egne oplevelser eller forestillinger om andres oplevelser. Man kan også i nogen grad måle og på anden måde observere og registrere emotionelle reaktioner. F.eks. kan man med fMRI skannere observere lokal aktivitet i bestemte dele af hjernen, under bestemte forudsætninger eller under udførelsen af bestemte opgaver. Dette er selvfølgelig relevant for forståelsen af følelser og for behandling af emotionelle problemer og psykiske lidelser som f.eks.  angst.

En samlet teori for følelser?

 

Det er ofte vanskeligt at få et godt overblik over de forskellige typer viden om følelser og hjernens emotionelle funktioner: De forskellige tilgange er ofte forskellige i deres forståelse, sprogbrug, begreber og metoder.
 
Præfrontal kortex spiller f.eks.en kritisk rolle i emotionelle reaktioner og i reguleringen af emotionelle tilstande. Der er forsket meget i biologien og fysiologien for præfrontal kortex og der er oparbejdet en omfattende viden på disse områder. Der findes tilsvarende en række psykologiske teorier for og neuropsykolgiske forståelser af emotioner og emotionel funktion. Men disse forskellige perspektiver på emotionelle tilstand er i vid udstrækning uafhængige af hinanden, formuleret i hver deres specialiserede faglige jargon og uden en specielt stor indflydelse på hinanden. Det skyldes bla.a. at der mangler en fælles referenceramme, der kan integrere disse forskellige perspektiver.
 

Følelser emotionelle reaktioner og vurderinger

 

Vurderinger

I den senere tid er ‘appraisals’ blevet et centralt begreb for nogle af de forskere, der forsøger at samle det store puslespil. Appraisals kan forstås som de vurderinger eller den værdiansættelse, der indgår i vores reaktioner på gode og dårlige situationer. Det kan f.eks. være en negativ eller frustrerende oplevelse at skulle vente. Men man kan også vurdere det som en positiv situation og en chance for at slappe af et kort øjeblik. Så en vurdering af  den personlige betydning af en given situation spiller en afgørende rolle for vores følelsesmæssige reaktion i denne situation. Denne vurdering er det, man på engelsk kalder en ‘appraisal’. På dansk kan man bruge ‘vurdering’ om det samme element i vores følelser, det giver fint mening. Man kunne også sige ‘evaluering’, men det er  måske lidt for formelt til denne sammenhæng.
 
Appraisals og vurderinger er altså et nøglebegreb i den forskningsmæssige forståelse af emotionelle reaktioner. Hvilket jo også giver fin mening på et ikke teknisk niveau: Vi oplever en situation udvikle sig og vores vurdering er afgørende for vores reaktion og tilstand i denne situation. Hvis en person forsøger at starte en samtale med os, vil det kunne tolkes som en positiv eller negativ udvikling, alt efter hvad vores eget behov er, efter hvad vores vurdering af denne person er og vores øvrige situation, planer, tilstand osv. Hvordan vi følelsesmæssigt reagerer er altså ikke givet på forhånd eller ud fra objektive kriterier. Det er den samlede sum af en række indflydelser, der afgør vores vurdering af situationen og vores emotionelle reaktion på dens udvikling.
 
Det som man arbejder på er en model for følelser, hvor disse vurderinger er det centrale element i alle emotionelle reaktioner. Dette er nemlig både en naturlig og logisk forståelse, men også et glimrende udgangspunkt for at samle forskellige grene af forskningen omkring følelser: Hjerneforskning, psykologisk forskning, erfaringer fra klinisk arbejde, neuropyskologi og erfaringer med medicinering for psykiske lidelser.
 
 

Kilder:

 
Dixon, Todd, Thiruchselvam & Chrisstoff (2017): “Emotion and Prefrontal Cortex: An Integrativ Review”
 
 
previous arrow
next arrow
Slider