Forskellen på selvværd og selvtillid

Forskellen på selvværd og selvtillid

Selvværd er en oplevelse af at man er anerkendt, hører til og bliver accepteret i sine omgivelser. Man har også kaldt selvværd for værdighed. Selvværd er meget en refleksion af andres vurdering, det vil sige vurderinger af, hvad ens selv repræsenterer. Fordi data hentet fra andres vurderinger er mere uafhængige og objektive end ens egne vurderinger, vil de blive tillagt større vægt. Det betyder mere at få ros af andre, end hvis man selv synes at man er god. “Hvis jeg selv skal sige det….” er en dårlig start, hvis man leder efter værdighed og selvværd, der er bedre at andre har en positiv opfattelse, fordi det er mere objektivt end hvis man selv vurderer. Men selvværd er stadig vurderinger, også selv om det ikke bare er ens egne vurderinger. Det er er også mere en opelevelse og en følelse end det er en evne.

Forskellen på selvværd og selvtillid

Selvtillid er en oplevelse af at man kan skabe de resultater man er ude efter. Selvtillid repræsenterer oplevelser af at ting lykkes og at man ser at ens planer og målsætninger bliver til virkelighed. Hjernen er rimeligt god til at skelne mellem forestillinger og faktiske forhold og denne forskel bruges bla.a. til at give virekliggjorte målsætninger en anden status end forestillinger om virkeliggjorte målsætninger. Det er derfor at det opleves meget anderledes at gennemføre en plan og se resultatet end at forestille sig at man gennmefører en plan og at forestille sig at man ser resultatet. Selvtillid kommer med faktiske resultater, selv af små fremskridt og simple planer.

Forskellen på selvværd og selvtillid er altså at man kan øge sin selvtillid uden at være afhængig af andres vurderinger. Men forskellen på selvværd og selvtillid er også at selvtillid kræver konkrete resulater, ikke bare vurderinger.  Der er ikke nogen af dem der er dårligere eller bedre. Det er to forskellige ting og de har to forskellige funktioner. Forskellen på selvværd og selvtillid er i praksis ofte at selvværd angår hvor godt man er tilpasset den gruppe man tilhører, mens selvtillid angår hvor meget man når sine målsætninger i praksis, alene eller sammen med andre.