Generaliseret angst

Hvad er generaliseret angst

Generaliseret angst er speciel ved, at der sjældent er nogen konkrete situationer eller objekter, der fremkalder eller forbindes med angst. I stedet har man en vag og ubestemmelig fornemmelse at ting nok vil gå galt, at noget er helt forkert, at man lever på lånt tid i forhold til en foventet nederlag, en forestående katastrofe eller kommende ulykke.

Generaliseret angst

Man er naturligt nok i stigende grad optaget af at få mere styr på hvad der kan ske i den nærmeste eller mere fjerne fremtid og har mange overvejelser af hvad, der kan gå galt. Efterhånden bliver man ekstremt optaget af tanker om hvad, der kan ske og hvor bekymret man bør være. Er man for bekymret eller er man i virkeligheden slet ikke bekymret nok?

Generaliseret angst er en forholdsvis udbredt lidelse og i vestlige lande ses at mellem 2.5% og 3.0% af befolkningen har denne lidelse.

Generaliseret angst – test

Man kan vurdere graden af generaliseret angst på basis af response på spørgsmål som disse: Oplever du overdreven bekymring i hverdagen? Finder du det vanskeligt at kontrollere din tendens til at bekymre dig om forskellige ting? Er det vanskeligt for dig t at holde op med at bekymre dig om ting, når du er startet? Har du for mange eller for ofte bekymringer om ting, der i virkeligheden ikke betyder så meget?

Svar på spørgsmål som disse kan udgøre grundlaget for at vurdere om en person lider af generaliseret angst. Men det er ikke det samme som at det udgør en test, der er tilstrækkelig nøjagtig og pålidelig, i forhold til behandling. I sundhedssystemet anvendes spørgeskemaundersøgelser til screening for generaliseret angst.

Generaliseret angst – medicin

Man har tidligere i vid udstrækning behandlet generaliseret angst med benzodiazpiner, der har en angstdæmpende virkning. Men brug af benzodiazepiner har i mange tilfælde ført til misbrug og afhængighed. I 2012 mente man således at der var 400.000 der tog benzodiazepier, heraf 66.000 langtidsbrugere. [1]

Idag udgøres den medicinske behandling for angst i overvejende grad behandling med SSRI midler som f.eks. Sexorat. Disse betegnes ofte som antidepressive midler, men bruges i vid udstrækning og ved behandling af angst:

En undersøgelse har vist at 58% af en gruppe patienter der led af depression samtidigt led af angst, heraf 17.2% generaliseret angst. Denne komorbiditet er almindeligt kendt og udbredt og udgør en udfordring i behandlingen af depression. [2]

Medicinsk behandling for depression sker oftest med SSRI midler, der ofte betegnes som antidepressiv medicin, men som også har effekt i forhold til angst-symptomer.

Mellem 50% og 60% af patienter der lider af depression og/eller angst har gavlig effekt af behandling med paroxetine (solgt som “Seroxat”). Men kun et fåtal bliver helt symptomfri. Den fortsatte forekomst af angst-symptomer på lavt niveau, udgør en årsag til høje tilbagefaldsrater for patienter med depression og i mange tilfælde også generaliseret angst. Det fører også til et højt forbrug af ressourcer i sundhedssystemer for denne gruppe patienter. [3]

Generaliseret angst – behandling

Idag er førstevalget for behandling for generalisert angst behandling med kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv terapi er rettet mod at opnå bedre tankeprocesser, der i mindre grad skaber angst og bekymring.

Som tidligere nævnt kan generaliseret angst udtrykke sig som et konstant fokus på egen håndtering af “ting, der kan gå galt”. Ikke bare de konkrete bekymringer, men i høj grad også hvad man kan kalde meta-bekymringer: Tanker omkring den “rette håndtering” af bekymringer: Er jeg for fokuseret på at ting kan gå galt? Er jeg i virkeligheden for lidt fokuseret på at ting kan gå galt?”.

Tankemønstre af denne art kan udvikle sig en en grad at man selv får en oplevelse af at der er noget galt med ens opfattelse eller med den måde man forholder sig til verden på. Dette kan derefter give andledning til bekymringer om hvor galt det i virkeligheden står til med en mentale helbred og hvor meget man i virkeligheden bør søge hjælp eller i hvert fald overveje, hvad der er galt og hvad man muligvis kunne gøre ved det. Håndterer man denne situation tilstrækkeligt godt eller er der noget galt, noget man burde være mere bekymret for og tage sig mere af, i sin daglige overvejelser?

Fordi de fleste hverdags situationer omfatter forhold, der kan gå godt eller gå dårligt, kan generaliseret angst optræde i alle slags hverdags-situationer. Det betyder at man kan have angst på et lavt eller lavere niveau end ved f.eks. panik-angst, men at det er en meget mere almindelig og varig oplevelse i hverdagen:

Hvis disse mønstre får lejlighed til at præge tankegangen i længere tid vil hverdagen blive præget af en negative ængstelig stemning og endeløse overvejser af hvordan ting kan udvikle sig skævt. Dette på trods af at, der ofte er forholdvis lidt, “at bekymre sig om”. Der er i virkeligheden mest udtryk for en række kognitive mønstre, nogle tankemæssige træk, der drives af bestemte opfattelser, af vaner og den negative stemning, der præger hverdagen.

Det har vist sig at kogntiv terapi for generaliseret angst er forholdsvis effektiv: En undersøgelse har vist at kognitiv terapi for generaliseret angst er ligeså effektiv som behandling med medicin, men har en bedre effekt end medicinsk behandling, når der er gået 6 måneder. Denne bahandling er altså både effektiv og har god effekt på lang sigt. [4]

Kognitiv terpi for generaliseret angst har fokus på at normalisere de tankeprocesser, der typisk og ofte leder til øget bekymring, øget undgåelse og øget angst.

Ved at opløse de kognitive strukturer, der styrer denne form for mental aktivitet, kan man komme denne form for angst til livs. Kognitiv behadling af generaliseret angsst har vist sig at være effektiv, sådan at de fleste klienter kan komme sig efter en række samtaler og ved at gennemføre den nødvendige indsats selv. Hvis du genkender din egen tænking i den ovestående beskrivelse, så er budskabet at det ikke er nødvendigt at forsætte sit liv med disse angstoplevelser, men at psykologisk behandling effektivt kan hjælpe dig ud af disse mønstre.

Generaliseret angst – helbredelse

Kan man blive helbredret for generaliseret angst? Det første man bør sige er at generaliseret angst meget sjældent går over af sig selv. Det er nødvendigt at få professionel behandling, hvis du lider af angst. Og der er gode beahandlingsresultater, både for behandling med kognitiv adfærdsterapi og for medicinsk behandling.

Generaliseret angst – førtidspension

For hver gang en dansker sendes på førtidspension på grund sygdom i bevægeapparatet, er der tre, der tilkendes førtidspension på grund af en psykisk lidelse. Angstlidelser udgør en væsentlig del af dette antal: “På tre år siden 2013 er antallet af nye tilkendelser af førtidspension på grund af angst vokset med 41 procent – fra 675 til 949.” [5]

Ifølge sundhed.dk vil nogle kroniske angstpatienter ønske førtidspension. “Den bedste behandling er imidlertid for mange den stimulering, som ligger i det at lære sig at beherske en social jobsituation.” [6]
Dette forklares ved at pension kan føre til lindring hos nogle, mens der hos andre ikke ses nogen reduktion af angsten. Vurderinger af førtidspension er derfor ikke nogen simpel afgørelse eller selvfølge.

Læs mere om personlighedsforstyrrelse:

Læs mere om: Borderline og PAI-BOR [Test]

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

Kilder:

[1] Et misbrug, der begynder med et besøg hos lægen

[2] Undersøgelse angst ved depression

[3] Remission rates in patients with anxiety disorders treated with paroxetine

[4] Cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety

[5] Angst sender flest danskere på førtidspension

[6] Sundhed.dk: Generaliseret angst