Generaliseret angst

Generaliseret angst

Generaliseret angst er speciel på den måde, at der sjældent er nogen konkrete situationer eller objekter, der fremkalder eller forbindes med angst. I stedet har man en vag og ubestemmelig fornemmelse at ting nok vil gå galt, at noget er helt forkert, at man lever på lånt tid i forhold til en foventet nederlag, en forestående katastrofe eller kommende ulykke.

 

Generaliseret angst

 

Man er naturligt nok i stigende grad optaget af at få mere styr på hvad der kan ske i den nærmeste eller mere fjerne fremtid og har mange overvejelser af hvad, der kan gå galt. Efterhånden bliver man ekstremt optaget af tanker om hvad, der kan ske og hvor bekymret man bør være. Er man for bekymret eller er man i virkeligheden slet ikke bekymret nok?

Tankemønstre af denne art kan udvikle sig en en grad at man selv får en oplevelse af at der er noget galt med ens opfattelse eller med den måde man forholder sig til verden på. Dette kan derefter give andledning til bekymringer om hvor galt det i virkeligheden står til med en mentale helbred og hvor meget man i virkeligheden bør søge hjælp eller i hvert fald overveje, hvad der er galt og hvad man muligvis kunne gøre ved det. Håndterer man denne situation tilstrækkeligt godt eller er der noget galt, noget man burde være mere bekymret for og tage sig mere af, i sin daglige overvejelser?

Hvis disse mønstre får lejlighed til at præge tankegangen i længere tid vil hverdagen blive præget af en negative ængstelig stemning og endeløse overvejser af hvordan ting kan udvikle sig skævt. Men der er i virkeligheden mest bare tale om en række kognitive mønstre, nogle tankemæssige træk, der drives af bestemte opfattelser, af vaner og den negative stemning, der præger hverdagen.

Ved at opløse de kognitive strukturer der styrer denne form for mental aktivitet, kan man komme denne form for angst til livs. Kognitiv behadling af generaliseret angsst har vist sig at være effektiv, sådan at de fleste klienter kan komme sig efter en række samtaler og ved at gennemføre den nødvendige indsats selv. Hvis du genkender din egen tænking i den ovestående beskrivelse, så er budskabet at det ikke er nødvendigt at forsætte sit liv med disse angstoplevelser, men at psykologisk behandling effektivt kan hjælpe dig ud af disse mønstre.