Harmløshed

Der har gennem årene været mange fordomme og meget snik-snak om “killer-instinct”, om at man mere effektivt realiserer sine planer, hvis man er mere fokuseret på sine målsætninger. Der siges også at man klarer sig bedre som børsmægler, hvis man har lav risiko aversion og i højere grad kan acceptere risiko. Og mest af alt så anbefales det at man har et snævert fokus på det endemål, som man arbejder på at realisere. Disse perspektiver på succes har længe været anbefalet fra forskellig side som midler til at blive mere effektiv og succesrig, men det er svært at se den tekniske begrundelse for at det skulle være specielt effektivt og det er også svært at få øje på virkelige forbilleder, der har opnået resultater med dette mindset, som er værd at forsøge at eftergøre.
Der er også en en række problemer ved at opregulere sin oplevelse af uretfærdighed. Det mest iøjnefaldende er nok “blowback” i form af reaktioner hos de mennesker omkring én som måske ikke altid synes at man har ret i sin forholdsvis en-øjede og kroniske oplevelse af at verden er uretfærdig og at man burde have et bedre revir. Det er næppe en effektiv måde at skabe god karma på, hvis man benytter alle chancer til at se verden som fuld af uretfærdige mennesker, der er skyld i ens lidelser. Denne måde at se verden på fører derfor formentlig til flere konflikter, til mere agressiv adfærd og til flere aggressive reaktioner. Så selv om et aggresivt fokus kan give mere overskud til at håndtere problemer, så vil der typisk også være flere problemer at håndtere.

harmløshed

Det næste problem er at det formentlig er meget usundt at være aggresiv i længere tid end højest nødvendigt. Det er jo netop en tilstand der bygger på kroppens biologiske stress reaktioner. Disse reaktioner virker gennem en hormonel kaskade, der udløst i hjernens amygdala skaber virkninger overalt i kroppen. Disse virkninger fremmer på forskellig måde individets overlevelsesmuligheder gennem flugt eller kamp. Men de er netop fokuserede på kortsigtet overlevelse og kortsigtede fordele.
Vi vil i stedet skitsere en teknik som giver bedre resultater ved at gå den modsatte vej! I stedet for aggresion vil vi benytte harmløshed. Det er selvfølgelig svært at finde en mere kujonagtig, vegetarisk eller svag holdning at gå til livet med. Hvis man synes at det er røde bøffer eller skarpladte våben som giver livet mening, så virker harmløshed måske ikke så fristende som en generel holdning. Men hvis man ser nærmere på hvordan hjernen fungerer, så viser det sig at være særdeles velbegrundet at de gamle buddhister mente at det var en væsentlig nøgle til succes i livet.

Nøglen er decoupling af vrede og aggression

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MediaCreeper