Hvad er den emotionelle tilstand?

 

Overlevelseskredsløb og mennskelige følelser: Hvad er en emotionel tilstand?

Når betegnelsen ”emotionel tilstand” bruges, får det normalt en klang af ”følelse”. Denne artikel har forsøgt at redefinere disse tilstandes natur. Det kan være fristende at se globale organistiske tilstande som neurale korrelater til emotionelle tilstande eller følelser. Men hvor globale organistiske tilstande bidrager væsentligt til bevidste følelser, så er de to ikke det samme. Globale organistiske tilstande er tilstande, der udgør et grundlag, fra hvilket visse klasser af følelser kan ”konstrueres” (de følelser, der knytter sig til overlevelseskredsløbs aktivering). Men de optræder ofte uafhængigt af følelser, eller i hvert fald af det vi normalt kalder følelser. Mit forslag er at de følelser, der normalt forbindes med aktivering af overlevelseskredsløb, 1) reagerer på denne aktivering og den globale organistiske tilstand, der følger aktivering efter møde med udfordring, og 2) ”vurderer [appraises] og navngiver denne tilstand. Disse er ikke den eneste slags følelser, der ses hos mennesker. Andre typer omfatter følelser associeret med sociale forhold (skyld, skam, misundelse, stolthed) eller sanse oplevelser (kløe, berøring).

 

Fremtidig forskning?

1. Forholdet mellem medfødte og indlærte funktioner af ovelevelseskredsløb.
2. Afklaring af mekanismer for ekstern aktivering af overlevelseskredsløb: nøglestimuli, incentives, reinforcere.
3. Hvordan stimulerer og motiverer medfødte og indlærte nøglestimuli adfærd i andre non-forsvars overlevelseskredsløb? Hvilke mekanismer findes der for vurderinger af stimuli i de forskellige overlevelseskredsløb?
4. Kan overlevelseskredsløb differentieres yderligere? I hvilken grad benytter forskellige former for forsvar forskellige kredsløb?
5. Er der overlap mellem de celler, der responderer på incentiver relateret til sex, mad og drikke, eller er de specifikke for deres overlevelseskredsløb?

 

Konklusion

Den anvendte tilgang flytter opmærksomheden fra spørgsmål om hvorvidt menneskelige følelser er til stede i dyr, til spørgsmålet om i hvilken grad kredsløb og relaterede funktioner, der knytter sig til emotioner, er fælles for dyr og mennesker. Og ud fra studiet af overlevelseskredsløb kan der dannes nye hypoteser om, hvordan organismer navigerer i adfærdsmæssige interaktioner med omgivelser og håndterer udfordringer og muligheder i det daglige.