Hvorfor bliver man narcissist?

En forklaring kan findes i de positive effekter, det har at man ser mere positivt på sig selv. Faktisk har de vist sig at “grandiose træk” har en forebyggende effekt på f.eks. depressive symptomer.

Vi har tidligere set på hvordan og hvorfor ‘sårbarhed‘ øger belastningen af negative impulser, tanker og følelser. Nu viser en undersøgelse også at narcissisme hovedsagligt er et problem, hvis og når der er tale om sårbar narcissisme og at grandios narcissisme derimod kan virke som et værn mod depression og andre negative symptomer.

Dette er kommet frem i en undersøgelse som Dr. Kostas Papageorugiou på Quen’s University Belfast har gennemført. Her så man på hvordan narcissisme kunne føre til både en øget ‘Mental Toughness’ (MT) eller mental slidstyrke og til en øget sårbarhed over for depression og andre symptomer.
Man skal dog være opmærksom på at undersøgelsen var fokuseret på ‘subkliniske’ træk. De gode resultater angår altså narcissisme som et personlighedstræk, ikke symptomer hos mennesker med en diagnose for narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Altså det man i psykiatrien kalder for subkliniske træk.

 

Hvorfor bliver man narcissist

 

Narcissistiske træk kan forebygge depression

Man fandt i undersøgelsen at subklinisk narcissisme var grundlag for en højere grad af “mental slidstyrke” eller MT (fra eng. “mental toughness”). Denne øgede mentale slidstyrke var en pålidelig indikator for et lavere niveau af depressive symptomer. Specifikt vist man altså at øget narcissisme (målt med SD3 test for narcissisme).

Den andvente målemetode (subklinisk narcissisme test) har tidligere vist sig at have ‘bias’ eller farvning i retning af mere positive former for narcissisme, såkaldt pro-social narcissism, der mere er udtryk for sundt selvværd og tilsvarende mindre de negative anti-sociale sider af narcissisme. For at imødegå denne svaghed ved undersøgelsen, blev en alternativ måling af narcissisme foretaget med FFNI-test (Five-Factor Narcissism Inventory). Denne testmetode skelner mellem grandiose narcissistiske træk og sårbare narcissistiske træk.

Ud fra denne målemetode fandt man at grandios narcissisme indikerer færre psykiatriske symptomer og at dette er medieret af mental slidstyrke (MT). Sårbar narcissisme er altså den den af de narcissistiske træk, som giver en øget sårbarhed over for f.eks. depression. Sårbare narcissistiske træk forklarede således mere end 40% af variationen af psykiatriske symptomer.

 

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

 

Kilder:

Kostas A. Papageorgiou, Andrew Denovan, Neil Dagnall (2019): The positive effect of narcissism on depressive symptoms through mental toughness: Narcissism may be a dark trait but it does help with seeing the world less grey

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.