Informationsprocesser i overlevelseskredsløb: Behandling af stimulus betydning

 

Informationsprocesser i overlevelseskredsløb: Behandling af stimulus betydning

En nøglekomponent i et overlevelseskredsløb er den mekanisme, der sikrer korrekt behandling af kredsløbs-specifik stimulus information. Et forsvars orienteret overlevelseskredløb må nødvendigvis aktiveres af stimuli, der er associeret med rovdyr, potentielt farlige artsfæller og andre potentielle farekilder. Og ikke aktiveres af potentielle mager, eller mad. Målsætningen for et sådant kredsløb er, at afgøre om kredsløbs-specifikke stimuli er nærværende i den aktuelle situation. Og, hvis en nøgle stimuli er detekteret, at initiere fysiologisk givne (nedarvede) responser, der er passende i forhold til den givne evaluering. Disse responser er automatisk udløste (i den ætiologiske forstand) af nøgle stimuli.
Aktivering af et overlevelseskredsløb udløser den adfærdsmæssige response, øjblikkeligt i nogle tilfælde (når en nøglestimuli mødes), men når ikke et egnet mål-objekt (sex-partner, mad, drikke) er til stede, vil det have en mere generel effekt på hjernens informations-behandling, der ændres sådan at ressourcer mobiliseres, der kan bringe egnede målobjekter inden for rækkevidde og sådan, at der dermed responderes på den udfordring eller mulighed, som var signaleret af nøglestimuli.
Vi vil se på en række forskellige konsekvenser af aktivering af overlevelseskredsløb, efter at vi først har set på informations behandling i forbindelse med nøglestimuli detektion. Man har fundet at relativt simple sansedata er tilstrækkelige for strukturer som amygdala, der således tilføres date uden om kortex.
I emotionsforskningen bruges termen “automatisk vurdering” ved diskusion af, hvordan signifikante stimuli kan udløse såkaldte emotionelle responser automatisk (uden overlagt kontrol). Dette i modsætning til kognitive eller reflekterede vurderinger, hvor informationsbehandlingen, som er overlagt, kontrolleret og ofte bevidst, bestemmer stimulus mening og forbereder handling. Stimulis behandling i overlevelseskredsløb og vurderingen af dem, er tydeligvis mere af mere automatisk, ubevidst art. Men hvor stimulus vurdering via overlevelseskredsløb klart er et eksempel på automatisk vurdering, bør man tøve med at antage at, hvad psykologer refererer til som automatiske vurderinger hos mennesker, er vurderinger gennemført i overlevelseskredsløb. Sidstnævnte er formentlig en mere begrænset klasse af vurderinger end de førstnævnte, i det mindste hos mennesker. Det må dog antages et vist overlap.

 

 

Comments on Informationsprocesser i overlevelseskredsløb: Behandling af stimulus betydning