Intelligens og hyben-celler

Hvad er det som gør mennesket til noget særligt her på planeten? Hvorfor og hvordan er vi så meget anderledes end dyr. Eller rettere sagt: Anderledes end andre dyr. Vi burde ligne de andre dyr meget mere, hvis ikke det var fordi vores hjerner var så helt anderledes og langt mere fleksible og intelligente end andre dyrs hjerner. Men hvad er det – ud over størrelse – der gør vores hjernes så meget anderledes?

Intelligens og hyben-celler

Faktisk ved man det ikke præcist. Hjerner er vanskelige at studere og med mindre man kan nøjes med en død hjerne, så er man oftest henvist til at studere hjerner hos dyr. Typisk gnavere.  Men dette gør det jo helt umuligt at finde træk ved mennesket hjerne, der gør os så specielle. 
Nu har man dog fundet en kandidat til en afgørende forskel: Menneskers hjerner har en type af hjerneceller, der er helt anderledes end noget man har set hos dyr: “Hyben-neuroner”  (eng.: “rosehib neuroner”) ser ud til at være helt unike for mennesket og kan derfor altså måske forklare de store forskelle mellem os og de andre dyr. Navnet er blevet valgt fordi cellernes axoner ligger “rullet op” i et tykt lag omkring cellelegemet og lidt ligner en hybenblomst, der har mistet sine kronblade.

Undersøgelserne har ikke kunnet slå fast, at disse celler ikke findes hos andre dyr. Men man har aldrig set dem hos de typiske forsøgsdyr, hvis hjerner man har studeret på kryds og tværs. Så man er meget sikker på at de ikke findes hos gnavere og dette er gør dem altså til gode kandidater til celler, der kun findes hos mennesker. Det er også celler der typisk findes i den mest avancerede del af den menneskelige hjerne, top-laget af neuroner i kortex. Dette er også den del af hjernen, som er betydeligt større hos mennesker sammenlignet med andre arter.

Hyben celler og specifik hæmning

Man har heller ikke en detajeret viden om, hvad der præcis er disse cellers funktion i menneskets hjerne. Hyben celler ser ud til at danne synapse-forbindelser til såkaldt pyramidale neuroner. Men det som synes at være helt unikt ved disse hyben-celler er, at deres axoner kun binder sig til et bestemt sted på de neuroner, som hyben-cellerne påvirker. De har derfor en hæmmende indflydelse, der er ekstremt specifik og præcis. Og dette kan altså være en del af forklaringen på menneskets intelligens og rationelle tænkeevne.

Det kan forekomme sært at hæmning af andre celler er så vigtigt, at det kræver en helt speciel celle-type. Men det har vist sig at hæmning og specielt gensidig hæmning er afgørende for at skifte mellem instinktiv og rationel hjernefunktion, sådan at vi kan handle langsigtet. Det er også meget der tyder på, at det er forstyrrelser af denne type funktion, der ligger bag lidelser som depression og borderline forstyrrelser.

Kilde:


Eszter Boldog, Trygve E. Bakken, Gábor Tamás, et al. : Transcriptomic and morphophysiological evidence for a specialized human cortical GABAergic cell type

 

MediaCreeper