Hjernerystelse kan give ADHD diagnose


Vi har lÌnge vidst, at ADHD kan skyldes arvelige faktorer, og at der kan vÌre en genetisk komponent, der bidrager til udvikling af ADHD. Nu har en undersøgelse vist, at det i mange tilfÌlde ikke er gener og arv, som fører til ADHD, men hjernerystelser og andre former for mindre hjerneskader, der er ürsag til diagnosen. 

Traumatisk hjerneskade er den tekniske betegnelser for hjerneskader, som dÊ man püføres efter en hjernerystelse.  Traumatisk hjerneskade kan resultere i fysiske, kognitive, sociale, emotionelle og adfÌrdsmÌssige symptomer, og det kan ende med alt fra fuldstÌndig helbredelse til permanent funktionsnedsÌttelse eller død. Tidligere har man anset hjernerystelser for at vÌre mindre alvorlige, men forskning har vist, at der er god grund til at tage hjernerystelser alvorligt.

Hjernerystelse kan give adhd diagnose

Og nu viser det sig, at, at hjernerystelser kan vÌre ürsag til nogle af de problemer, som mange unge oplever, og som fører til en ADHD diagnose. Det viser sig, at der er to forskellige ürsagstyper, der fører til ADHD symptomer og til at unge für ADHD-diagnosen. Den ene type ürsag er et sÌt af genetiske variationer, der giver en øget risiko for ADHD, og som kan ses som en arvelig form for ADHD. Den anden type ürsag er de skader, som opstür i hjernen ved traumatisk hjerneskade eller hjernerystelse. 

Nür man undersøger unge med ADHD-diagnosen, vil man süledes kunne se, at en del af gruppen har risiko-gener for ADHD. Man kan ogsü se, at deres ADHD symptomer bliver vÌrre jo flere af disse risiko-gener, de har. En anden del af gruppen har hjernerystelser i deres opvÌkst, fÌrre risiko gener, og graden af ADHD symptomer varierer ikke med antallet af disse risiko-gener. Deres risiko-gener ser altsü ikke ud til at bidrage til at gøre deres ADHD symptomer vÌrre eller til at gøre det mere sandsynligt, at de für ADHD symptomer efter en hjernerystelse.

Epidemologiske data viser at 1 ud af 5 unge oplever en eller anden mild hjerneskade i løbet af deres ungdom. Andre data viser at op mod 50 % af børn med hjerneskader udvikler ADHD symptomer som resultat af dette. Mange af de som udvikler disse symptomer kommer sig igen og opnür en helt normal hjernefunktion. Men en del gør ikke og vil opleve fortsatte symptomer.

Disse nye oplysniger om ürsager til ADHD er vigtige i lyset af at mange unge dyrker kampsport eller andre former for sport, der giver en øget risiko for hjernerystelser.

 

Kilder:

Sonja Stojanovski, et al.:  Polygenic Risk and Neural Substrates of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Youths With a History of Mild Traumatic Brain Injury

Wikipedia: Traumatisk hjerneskade