Agression hos børn udtryk for ringe eksekutive funktioner

En ny undersøgelse viser, at svagheder i eksekutive funtioner hos børn indikerer senere agressiv adfÌrd. Eksekutive funktioner er de kognitive evner, der gør det muligt for en person at nü personlige mülsÌtninger ved at kontrollere sin tilstand og adfÌrd. 

Undersøgelsen er publiseret i Frontiers in Behavioral Neuroscience og viser, at skolebørn med under middel eksekutive funktioner har en større tilbøjelighed til at udvise mere fysisk, relationel og reaktiv agression i følgende ür, men ikke proaktiv agression. Denne øgning af agression blev iagttaget hos büde piger og drenge, og kan muligvis forklares som udtryk for en øget tendens til vrede hos disse børn. 

Undersøgelsen angiver, at udvikling af disse børns eksekutive funktioner kan ses som en vej til at reducere børnenes agression. 

Aggression hos børn kan skabe en rÌkke forskellige problemer for børn, deres forÌldre, søskende og klassekammerater. At forstü ürsagerne til denne agression og forstü, hvordan den udvikler sig over tid, kan vÌre en hjÌlp til at identificere metoder til at reducere deres aggressive adfÌrd. 

Eksekutive funktioner omfatter fÌrdigheder, der kan hjÌlpe til at hündtere komplekse sitautioner og kompleks planlÌgning. Et godt eksempel pü dette er udøvelsen af selvkontrol i vanskelige situationer.

Tidligere har undersøgelser vist, at antisocial adfÌrd korrelerer med reducerede eksekutive funktioner. Det er derfor ikke specielt overraskende, at forbedringer af eksekutive funktioner kan føre til reduktion af agression. Men meget fü undersøgelser har forsøgt at belyse forbindelsen mellem børns eksekutive funktioner og aggresssion. Tilsvarende har man en forholdsvis ringe forstüelse af forholdet mellem eksekutive funktioner og specifikke former for agression eller processen, gennem hvilken børn bliver vrede. 

I undersøgelsen fandt man, at ringere eksekutive funktioner var forbundet med senere agression, og at jo ringere eksekutive funktioner, der süs tidligt i undersøgelsen, jo mere agression blev der observeret et og tre ür senere. 

Man fandt tilsvarende en øget tendens til vrede, der kan forklare den øgede agression. 

Yderlige fandt man, at foringelser af eksekutive funktioner var forbundet med øget aggression, men ikke med proaktiv agression. Dette underbygger tidligere forestillinger om, at proaktiv agression er “koldblodig” og planlagt agression. Eksekutive funktioner gør det muligt for børn, at agere pĂĽ den planlagte og overlagte mĂĽde, som er karakteristisk for proaktive agression. 

I undersøgelser fandt man desuden, at eksekutive funktioner havde samme effekt  pü agression for piger og drenge. Selv om agressiv adfÌrd var mere almindelig blandt drenge, sü var forbindelsen mellem eksekutive funktioner og agression den samme for piger og drenge. 

Resultaterne viser at trÌning af eksekutiver funktioner kan vÌre en hjÌlp til at børn kan reducere deres agression. Man vil nu undersøge, om man kan finde samme sammenhÌng, for børn med mere alvorlig agressiv adfÌrd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/XkmiDwp_HC4

Kilder:

Helena L. Rohlf, Anna K. Holl, Fabian Kirsch, Barbara KrahÊ & Birgit Elsner (2018): Longitudinal Links between Executive Function, Anger, and Aggression in Middle Childhood